CHO V LÍT DUNG DỊCH NAOH 2M

     Bạn đang xem: Cho v lít dung dịch naoh 2m

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Cho hỗn hợp NH3đến dư vào dung dịch đựng AlCl3và ZnCl2thu được kết tủa X. Nung X được chất rắn Y. đến luồng hiđro trải qua Y nung nóng đã thu được hóa học rắn nào trong số các chất sau?

Câu 2:


Cho 250 ml hỗn hợp NaOH 1M chức năng với 100 ml dung dịch ZnSO41M, sau phản bội ứng nhận được b gam kết tủa . Quý hiếm của b là

Câu 3:


Khi để lâu trong ko khí ẩm một vật bởi sắt tây (sắt tráng thiếc) bị xây xát sâu cho tới lớp sắt bên trong, vẫn xảy ra quy trình nào sau đây?

Câu 4:


Hòa tan trọn vẹn hỗn hợp gồm Zn cùng ZnO bằng dung dịch HNO3dư. Dứt thí nghiệm không tồn tại khí thoát ra, dung dịch thu được cất 8g NH4NO3và 113,4g Zn(NO3)2. Phần trăm số mol của Zn trong láo hợp lúc đầu là


Câu 5:


Số oxi hóa phổ biến của Ni vào hợp hóa học là

Câu 6:


Cho luồng khí co (dư) qua lếu hợp những oxit CuO, Fe2O3, ZnO, MgO nung ở ánh nắng mặt trời cao. Sau bội nghịch ứng hoàn toàn, các thành phần hỗn hợp rắn còn lại là

Câu 7:


Biết rằng ion Pb2+trong dung dịch oxi hóa được Sn. Lúc nhúng nhì thanh kim loại Pb và Sn được nối cùng với nhau bởi dây dẫn điện vào một trong những dung dịch chất điện li thì

Câu 8:


Để bảo đảm an toàn vỏ tàu biển bằng thép bằng phương pháp điện hóa fan ta dùng kim loại nào sau đây?

Câu 9:
Xem thêm: Người Sáng Chế Ra Máy Kéo Sợi Chạy Bằng Sức Nước (1769) Là, Richard Arkwright

Cho m gam hỗn hợp bột Zn với Fe vào lượng dư dung dịch CuSO4. Sau khi hoàn thành các phản nghịch ứng, lọc dồn phần dung dịch thu được m gam bột rắn. Thành phần tỷ lệ theo khối lượng của Zn trong lếu hợp lúc đầu là

Câu 10:


X là 1 trong hợp chất của Zn thường được dùng trong y học, với tính năng làm thuốc sút đau dây thần kinh, chữa bệnh dịch eczema, bệnh dịch ngứa,.... Hóa học X là

Câu 11:


Cho 200 ml dung dịch KOH 2M vào 300 ml hỗn hợp ZnCl21M, sau làm phản ứng chiếm được a gam kết tủa. Quý hiếm của a là

Câu 12:


Khi pha trộn Zn từ dung dịch ZnSO4bằng cách thức điện phân với điện rất trơ, sinh sống anot xảy ra quá trình nào sau đây?

Câu 13:


Cho dung dịch FeCl2, ZnCl2tác dụng với hỗn hợp NaOH dư, kế tiếp lấy kết tủa nung trong bầu không khí đến cân nặng không đổi, hóa học rắn nhận được là chất nào sau đây?

Câu 14:


Chất nào tiếp sau đây không tính năng được với hỗn hợp NaOH?

Câu 15:


Cho biết số hiệu nguyên tử của Zn là 30. Vị trí của Zn trong bảng tuần trả là?
Hỏi bài xích
*

trình làng
link
chế độ


Xem thêm: Câu Hỏi Kim Loại Có Tính Khử Mạnh Nhất ? Top 6 Kim Loại Có Tính Khử Mạnh Nhất

kết nối