CHO TỪ TỪ TỪNG GIỌT CỦA DUNG DỊCH CHỨA B MOL HCL

     

Cho từ từ từng giọt của dung dịch cất b mol HCl vào dung dịch đựng a mol Na2CO3 chiếm được V lít khí CO2. Ngược lại, mang đến từ tự từng giọt của dung dịch đựng a mol Na2CO3 vào dung dịch cất b mol HCl chiếm được 2V lít khí CO2 (các thể tích khí đo cùng điều kiện). Mối quan hệ giữa a và b là:
Bạn đang xem: Cho từ từ từng giọt của dung dịch chứa b mol hcl

Xét thể nghiệm 1: mang lại từ trường đoản cú b mol HCl và dd a mol Na2CO3 => xảy ra pư theo sản phẩm tự

HCl + Na2CO3 → NaCl + NaHCO3

HCl + NaHCO3 → NaCl + CO2 + H2O

=> nCO2 = nHCl – nNa2CO3 = ? mol

Xét thử nghiệm 2: cho từ tự a mol Na2CO3 vào b mol HCl => chỉ xẩy ra pư

Na2CO3 + 2HCl → NaCl + CO2 + H2O

=> nCO2 = một nửa nHCl = ? (mol)

Theo đề ta có: VCO2(TN2) = 2VCO2(TN1) => mối quan hệ a, b


Do 2 thí nghiệm thu được lượng khí CO2 khác nhau nên cả hai thí nghiệm H+ mọi phản ứng hết.

Xét phân tách 1: mang đến từ tự b mol HCl cùng dd a mol Na2CO3 => xảy ra pư theo sản phẩm tự

HCl + Na2CO3 → NaCl + NaHCO3

HCl + NaHCO3 → NaCl + CO2 + H2O

=> nCO2 = nHCl – nNa2CO3 = (b –a) mol

Xét phân tách 2: cho từ trường đoản cú a mol Na2CO3 vào b mol HCl => chỉ xẩy ra pư

Na2CO3 + 2HCl → NaCl + CO2 + H2O

=> nCO2 = 1/2 nHCl = 0,5b (mol)

Theo đề ta có: VCO2(TN2) = 2VCO2(TN1)

=> 0,5b = 2. (b –a)

=> 2a = 1,5b

=> a = 0,75b


*
*
*
*
*
*
*
*

Nhỏ thư thả 100 ml dung dịch Na2CO3 1M vào 200 ml dung dịch HCl 2M, sau làm phản ứng thu được V lít khí CO2 (đktc). Quý hiếm V là.


Hoà tan hoàn toàn 19,2 hỗn hợp gồm CaCO3 và MgCO3 trong dung dịch HCl dư thấy bay ra V (lít) CO2 (đktc) và dung dịch sau bội phản ứng bao gồm chứa 21,4 gam các thành phần hỗn hợp muối. Quý hiếm của V là


Cho 3,45 gam tất cả hổn hợp muối natri cacbonat với kali cacbonat tác dụng hết với hỗn hợp HCl chiếm được V lít CO2 (đkc) và 3,78 gam muối hạt clorua. Giá trị của V là


Cho lỏng lẻo 100 ml dung dịch hỗn hợp tất cả Na2CO3 0,2M cùng KHCO3 0,1M vào 100 ml hỗn hợp HCl 0,2M, khuấy hồ hết phản ứng trọn vẹn thu được V ml khí CO2 (đktc). Cực hiếm của V là


Thêm lỏng lẻo từng giọt của 100 ml dung dịch cất Na2CO3 1,2M và NaHCO3 0,6M vào 200 ml hỗn hợp HCl 1M, sau phản bội ứng trọn vẹn thu được hỗn hợp X. đến dung dịch nước vôi trong dư vào hỗn hợp X thì thu được từng nào gam kết tủa ?


250 ml dung dịch X đựng Na2CO3 với NaHCO3 khi chức năng với H2SO4 dư cho ra 2,24 lít CO2 (đktc). 500 ml dung dịch X với CaCl2 dư đã cho ra 16 gam kết tủa. Nồng độ mol của Na2CO3 cùng NaHCO3 trong hỗn hợp X theo lần lượt là


Cho 200 ml hỗn hợp HCl thư thả vào 200 ml dung dịch Na2CO3 thấy thoát ra 2,24 lít CO2 (đktc). Thêm nước vôi vào dư vào thấy xuất hiện thêm 10 gam kết tủa nữa. Vậy mật độ mol/l của hỗn hợp HCl với dung dịch Na2CO3 tương ứng là:


Nhỏ vô cùng từ từ đến hết 200ml dung dịch X cất đồng thời H2SO4 aM cùng HCl 0,15M vào 100ml dung dịch cất đồng thời NaOH 0,5M với Na2CO3 0,4M. Sau khoản thời gian các phản ứng xảy ra hoàn toàn, nhận được 0,448 lít khí (đktc). Quý giá của a là:
Xem thêm: Truyện Kiếm Hiệp - Võ Lâm Ngũ Bá (1988)

X là dung dịch HCl độ đậm đặc xM, Y là hỗn hợp Na2CO3 mật độ yM. Bé dại từ từ bỏ 100 ml X vào 100 ml Y, sau những phản ứng chiếm được V1 lít CO2 (đktc). Nhỏ từ từ 100 ml Y vào 100 ml X, sau bội phản ứng thu được V2 lít CO2 (đktc). Biết tỉ lệ V1 : V2 = 4 : 7. Tỉ lệ x : y bằng


Cho nhàn rỗi 100 ml hỗn hợp HCl 2M vào m gam hỗn hợp X cất NaHCO3 4,2% và Na2CO3. Sau khoản thời gian các phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được dung dịch Y với 1,12 lít khí CO2 bay ra (đktc). Trộn nước vôi trong dư vào dung dịch Y thu được về tối đa trăng tròn gam kết tủa. Giá trị của m là


Cho 20,7 gam các thành phần hỗn hợp CaCO3và K2CO3phản ứng hết với hỗn hợp HCl dư, chiếm được khí Y. Sục toàn thể khí Y từ từ vào hỗn hợp chỉ đựng 0,18 mol Ba(OH)2, nhận được m gam kết tủa. Quý hiếm của m là?


Cho tự từ đến khi kết thúc 250 ml dung dịch B tất cả NaHCO3 1M với Na2CO3 1M vào 120 ml hỗn hợp A bao gồm H2SO4 1M với HCl 1M, chiếm được V lít khí CO2 (đktc) và dung dịch X. Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào hỗn hợp X thì được m gam kết tủa. Giá trị của m cùng V là


Cho 115,3 gam hỗn hợp 2 muối hạt MgCO3 với RCO3 vào dung dịch H2SO4 loãng, nhận được 4,48 lít khí CO2 đktc, hóa học rắn X và dung dịch Y đựng 12 gam muối. Nung X đến cân nặng không đổi, thu được hóa học rắn Z cùng 11,2 lít khí CO2 đktc. Trọng lượng của Z là


Cho 34,9 gam láo hợp bao gồm CaCO3, KHCO3 với KCl tính năng hết cùng với 400 ml dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch Y và 4,48 lít khí Z (đktc). Cho Y chức năng hoàn toàn cùng với lượng dư dung dịch AgNO3, thu được m gam kết tủa. Quý hiếm của m là


Dung dịch X gồm KHCO3 aM cùng Na2CO3 1M. Hỗn hợp Y bao gồm H2SO4 0,25M với HCl 1,5M. Nhỏ dại từ từ đến khi kết thúc 100 ml dung dịch X vào 100 ml hỗn hợp Y thấy thoát ra 2,688 lít khí CO2 đktc. Nhỏ dại từ từ cho tới hết 100 ml dung dịch Y vào 100 ml dung dịch X thu được hỗn hợp E. Mang đến dung dịch Ba(OH)2 tới dư vào E, chiếm được m gam kết tủa. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Quý giá của a cùng m lần lượt rất có thể là


Cho thanh nhàn từng giọt của dung dịch cất b mol HCl vào dung dịch đựng a mol Na2CO3 nhận được V lít khí CO2. Ngược lại, mang đến từ từ bỏ từng giọt của dung dịch đựng a mol Na2CO3 vào dung dịch đựng b mol HCl nhận được 2V lít khí CO2 (các thể tích khí đo cùng điều kiện). Mối quan hệ giữa a với b là:


Hấp thụ hết 6,72 lít CO2 (đktc) vào dung dịch gồm chứa x mol NaOH cùng y mol Na2CO3 chiếm được 300 ml hỗn hợp X. Mang đến từ từ cho đến khi xong 200 ml hỗn hợp X vào 100 ml dung dịch Y bao gồm HCl 1,0M với H2SO4 1,0M, nhận được 5,376 lít khí. Phương diện khác, 100 ml hỗn hợp X công dụng với dung dịch BaCl2 dư chiếm được 7,88 gam kết tủa. Giá trị của (x + y) là


*

Cơ quan chủ quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát
Xem thêm: Các Phương Trình Hóa Học Lớp 10 Học Kì 2, Phương Trình Hóa Học Lớp 10

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - è cổ Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ mạng xã hội trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT bởi Bộ tin tức và Truyền thông.