Cho tam giác nhọn abc

     
*Bạn đang xem: Cho tam giác nhọn abc

 Cho tam giác nhọn ABC, các đường cao AD,BE,CF giảm nhau trên H 

a) chứng tỏ tam giác AEB đồng dạng với tam giác AFC. Từ kia suy ra AF.AB=AE.AC

b) bệnh minh: góc AEF= góc ABC

c) mang đến AE=3cm, AB=6cm. Minh chứng rằng Sabc=4Saef.

làm hộ bản thân cám ơn chúng ta nhiều


*

a) Xét (Delta AEB) và (Delta AFC) có:

(widehatAEB=widehatAFC=90^0)

(widehatA) chung

suy ra: (Delta AEB~Delta AFC) (g.g)

(Rightarrow)(fracAEAF=fracABAC) (Rightarrow)(AF.AB=AE.AC)

b) (fracAEAF=fracABAC)(Rightarrow)(fracAEAB=fracAFAC)

Xét (Delta AEF)và (Delta ABC) có:

(fracAEAB=fracAFAC) (cmt)

(widehatA) chung

suy ra: (Delta AEF~Delta ABC) (c.g.c)

(Rightarrow) (widehatAEF=widehatABC)

c) (Delta AEF~Delta ABC)

(Rightarrow)(fracS_ABCS_AEF=left(fracABAE ight)^2=left(frac36 ight)^2=frac14)

(Rightarrow)(S_ABC=4S_AEF)


Đúng 1
phản hồi (1)
*

Gửi chúng ta lời giải 1 bài bác tương tự

https://youtu.be/mjiZSkISHgA


Đúng 0
bình luận (0)
Các câu hỏi tương từ bỏ
Cho tam giác nhọn ABC, những đường cao AD, BE, CF cắt nhau trên H.a) chứng minh ΔAEB cùng ΔAFC đồng dạng. Từ đó suy ra: A F . A B A E . A C b) minh chứng ∠ A E F ∠ A B C c) đến A E 3 c m ,...
Đọc tiếp

Cho tam giác nhọn ABC, những đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H.

a) minh chứng ΔAEB với ΔAFC đồng dạng. Từ kia suy ra: A F . A B = A E . A C

b) chứng tỏ ∠ A E F = ∠ A B C

c) đến A E = 3 c m , A B = 6 c m . Minh chứng rằng S A B C = 4 S A E F

d) chứng tỏ A F F B . B D D C . C E E A = 1


Xem chi tiết
Lớp 8 Toán
1
0

Cho tam giác ABC nhọn, những đường cao AD, BE, CF cắt nhau trên H

a. Chứng tỏ tam giác AEB đồng dạng cùng với tam giác AFC

b. Chứng tỏ góc AEF bởi góc ABC

c. Mang lại AE= 3cm; AB= 6cm. Minh chứng diện tích tam giác ABC = diện tích tam giác AEF


Xem chi tiết
Lớp 8 Toán câu hỏi của OLM
1
0

Cho tam giác nhọn ABC , các đường cao BEvà CFa, chứng minh tam giác AEB đồng dạng với tam giác AFC. Từ kia suy ra AF. AB=AE.ACb, chứng minh góc AEF=ABCc, ví như tam giác ABC tất cả có góc A=60°. Chứng tỏ rằng SABC=4SAEF


Xem chi tiết
Lớp 8 Toán
0
0
Cho tam giác ABC ( ABAC) nhọn, những đường cao AD,BE,CF cắt nhau trên Ha) chứng tỏ tam giác AEB cùng tam giác AFC đồng dạng. Từ đó suy ra AF.ABAE.ACb) chứng minh tam giác AEF và tam giác ABC đồng dạng c) call K là giao điểm của của EF với BC. Gọi O là trung điểm của BC. Chứng minh rằng KF.KEKB.KC với KF.KEKO2 -BC2/4d) Tia phân giác góc BKF giảm AB tại N với tia phân giác góc BAC giảm BC trên M. Chứng minh MN vuông góc ABP/s: các bạn giải giúp mình bài xích trên nhé. 
Đọc tiếp

Cho tam giác ABC ( AB2 -BC2/4

d) Tia phân giác góc BKF giảm AB tại N cùng tia phân giác góc BAC giảm BC trên M. Chứng tỏ MN vuông góc AB

P/s: các bạn giải giúp mình bài xích trên nhé. 


Xem cụ thể
Lớp 8 Toán thắc mắc của OLM


Xem thêm: Tính Nguyên Tử Khối Của Niken (Ni) Khối Lượng Mol, Ptable: Bảng Tuần Hoàn

0
0

Cho tam giác ABC có 3 góc nhon (AB Xem chi tiết

Xem cụ thể

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Xem cụ thểXem thêm: Please Wait - Dàn Ý Bài Văn Thuyết Minh Về Cây Bút Bi