Cho một lượng bột zn

     

Cho một lượng bột Zn vào hỗn hợp X có FeCl2 với CuCl2. Cân nặng chất rắn sau thời điểm các làm phản ứng xẩy ra hoàn toàn nhỏ hơn trọng lượng bột Zn thuở đầu là 0,5 gam. Cô cạn phần hỗn hợp sau phản nghịch ứng thu được 13,6 gam muối bột khan. Tổng trọng lượng các muối bột trong X là


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho phương trình hóa học của phản bội ứng: 2Cr + 3Sn2+ $xrightarrow$ 2Cr3+ + 3Sn↓.

Bạn đang xem: Cho một lượng bột zn

Nhận xét nào sau đây về phản nghịch ứng bên trên là đúng?


Cho biết các phản ứng xảy ra sau :

2FeBr2 + Br2 $xrightarrow$ 2FeBr3

2NaBr + Cl2 $xrightarrow$ 2NaCl + Br2

Phát biểu đúng là:


Cho những cặp thoái hóa - khử được sắp xếp theo máy tự tăng vọt tính oxi hóa của các ion kim loại: Al3+/Al; Fe2+/Fe; Sn2+/Sn; Cu2+/Cu. Triển khai các nghiên cứu sau:

(a) đến sắt vào hỗn hợp đồng(II) sunfat.

(b) mang đến đồng vào dung dịch nhôm sunfat.

(c) mang đến thiếc vào hỗn hợp đồng(II) sunfat.

(d) cho thiếc vào hỗn hợp sắt(II) sunfat.

Trong những thí nghiệm trên, phần lớn thí nghiệm có xẩy ra phản ứng là


X là kim loại phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng, Y là kim loại tính năng được với dung dịch Fe(NO3)3. Hai kim loại X, Y thứu tự là (biết thiết bị tự trong dãy cố gắng điện hoá: Fe3+/Fe2+ đứng trước Ag+/Ag


Dãy gồm những kim các loại đều tác dụng được với hỗn hợp HCl mà lại không tác dụng với hỗn hợp HNO3 đặc, nguội là:


Cho bột sắt vào dung dịch gồm AgNO3 cùng Cu(NO3)2. Sau khoản thời gian các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp X có hai muối hạt và chất rắn Y tất cả hai kim loại. Nhì muối trong X và hai kim loại trong Y thứu tự là:


Cho lếu hợp bao gồm Fe với Mg vào dung dịch AgNO3, khi những phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X (gồm nhì muối) và hóa học rắn Y (gồm hai kim loại). Nhị muối vào X là


Kim loại M bội phản ứng được với: hỗn hợp HCl, dung dịch Cu(NO3)2, hỗn hợp HNO3 (đặc, nguội). Kim loại M là


Cho tất cả hổn hợp bột Al, sắt vào dung dịch đựng Cu(NO3)2 và AgNO3. Sau thời điểm các phản bội ứng xảy ra hoàn toàn, thu được các thành phần hỗn hợp rắn bao gồm ba sắt kẽm kim loại là:


Cho kim loại M phản bội ứng cùng với Cl2, thu được muối bột X. Mang lại M chức năng với hỗn hợp HCl, thu được muối Y. Mang lại Cl2 tính năng với dung dịch muối Y thu được muối bột X. Kim loại M là


Cho khí co (dư) đi vào ống sứ nung lạnh đựng hỗn hợp X tất cả Al2O3, MgO, Fe3O4, CuO thu được hóa học rắn Y. đến Y vào hỗn hợp NaOH (dư), khuấy kĩ, thấy còn lại phần không tan Z. Trả sử các phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Phần ko tan Z gồm


Dãy gồm các kim nhiều loại được pha chế trong công nghiệp bằng phương pháp điện phân hợp hóa học nóng chảy của bọn chúng là:


Cho sơ thiết bị phản ứng: Al2(SO4)3 → X → Y→ Al.

Trong sơ trang bị trên, mỗi mũi tên là 1 trong phản ứng, những chất X, Y theo lần lượt là phần lớn chất như thế nào sau đây?


Có 4 hỗn hợp riêng biệt: CuSO4, ZnCl2, FeCl3, AgNO3. Nhúng vào mỗi dung dịch một thanh Ni. Số trường hợp mở ra ăn mòn năng lượng điện hoá là


Đốt cháy trọn vẹn 7,2 gam kim loại M (có hoá trị hai không đổi trong hòa hợp chất) trong tất cả hổn hợp khí Cl2 với O2. Sau bội phản ứng chiếm được 23,0 gam chất rắn cùng thể tích hỗn hợp khí vẫn phản ứng là 5,6 lít (ở đktc). Sắt kẽm kim loại M là


Cho 7,84 lít hỗn hợp khí X (đktc) có Cl2 với O2 bội phản ứng đầy đủ với 11,1 gam hỗn hợp Y bao gồm Mg và Al, thu được 30,1 gam các thành phần hỗn hợp Z. Phần trăm trọng lượng của Al trong Y là


Hòa tan tất cả hổn hợp X bao gồm 11,2 gam Fe và 2,4 gam Mg bằng dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được hỗn hợp Y. Cho dung dịch NaOH dư vào Y nhận được kết tủa Z. Nung Z trong không gian đến trọng lượng không đổi, thu được m gam chất rắn. Biết những phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Quý hiếm của m là


Cho 12 gam hợp kim của bội nghĩa vào hỗn hợp HNO3 loãng (dư), đun nóng mang đến phản ứng trả toàn, nhận được dung dịch gồm 8,5 gam AgNO3. Phần trăm khối lượng của bạc đãi trong mẫu kim loại tổng hợp là


Cho 2,8 gam các thành phần hỗn hợp X có Cu với Ag bội nghịch ứng trọn vẹn với hỗn hợp HNO3 dư, thu được 0,04 mol NO2 (sản phẩm khử độc nhất của N+5 ) và dung dịch đựng m gam muối. Quý hiếm của m là


Hoà tan hoàn toàn 12,42 gam Al bởi dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được hỗn hợp X và 1,344 lít (ở đktc) các thành phần hỗn hợp khí Y có 2 khí là N2O và N2. Tỉ khối của tất cả hổn hợp khí Y đối với khí H2 là 18. Cô cạn hỗn hợp X, nhận được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là


Cho 2,24 gam bột sắt vào 200 ml dung dịch đựng hỗn hợp có AgNO3 0,1M cùng Cu(NO3)2 0,5M. Sau khi các phản nghịch ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp X và m gam hóa học rắn Y. Quý giá của m là


Cho một lượng bột Zn vào dung dịch X bao gồm FeCl2 và CuCl2. Trọng lượng chất rắn sau khi các phản nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn nhỏ tuổi hơn trọng lượng bột Zn thuở đầu là 0,5 gam. Cô cạn phần hỗn hợp sau làm phản ứng nhận được 13,6 gam muối hạt khan. Tổng trọng lượng các muối bột trong X là


Cho m gam bột Cu vào 400 ml hỗn hợp AgNO3 0,2M, sau một thời gian phản ứng nhận được 7,76 gam tất cả hổn hợp chất rắn X với dung dịch Y. Lọc tách bóc X, rồi thêm 5,85 gam bột Zn vào Y, sau thời điểm phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 10,53 gam chất rắn Z. Quý hiếm của m là


Cho V lít các thành phần hỗn hợp khí (ở đktc) gồm CO với H2 bội phản ứng với 1 lượng dư các thành phần hỗn hợp rắn gồm CuO với Fe3O4 nung nóng. Sau khoản thời gian các bội phản ứng xảy ra hoàn toàn, trọng lượng hỗn hợp rắn sút 0,32 gam. Giá trị của V là


Khử hoàn toàn m gam oxit MxOy đề nghị vừa đầy đủ 17,92 lít khí teo (đktc), nhận được a gam kim loại M. Hoà tan hết a gam M bởi dung dịch H2SO4 quánh nóng (dư), chiếm được 20,16 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, làm việc đktc). Oxit MxOy là


Cho hơi nước trải qua than rét đỏ, chiếm được 15,68 lít tất cả hổn hợp khí X (đktc) gồm CO, CO2 cùng H2. Cho toàn thể X công dụng hết với CuO (dư) nung nóng, thu được tất cả hổn hợp chất rắn Y. Hoà tan toàn cục Y bằng dung dịch HNO3 (loãng, dư) được 8,96 lít NO (sản phẩm khử duy nhất, nghỉ ngơi đktc). Xác suất thể tích khí teo trong X là


Cho 6 kim loại sau: Na, Ba, Fe, Ag, Mg, Al thứu tự vào dung dịch CuSO4 dư. Số trường hợp thu được chất thành phầm là kết tủa sau phản ứng là


Sự ăn mòn kim loại là sự tiêu diệt kim loại hoặc hợp kim do chức năng của những chất trong môi trường xung quanh. Đó là một quá trình hóa học tập hoặc quy trình điện hóa trong số ấy kim loại bị oxi biến thành ion dương.

Xem thêm: Cà Phê Mây Nguyễn Tri Phương

M → Mn+ + ne

Có hai dạng nạp năng lượng mòn sắt kẽm kim loại là làm mòn hóa học và làm mòn điện hóa học:

- Ăn mòn hóa học là quá trình oxi hóa - khử, trong các số ấy các electron của sắt kẽm kim loại được đưa trực kế tiếp các hóa học trong môi trường.

- Ăn mòn năng lượng điện hóa học là quá trình oxi hóa - khử, trong số đó kim các loại bị ăn mòn do tác dụng của dung dịch chất điện li và tạo nên dòng electron chuyển dời từ rất âm đến cực dương.

Thí nghiệm 1: tiến hành thí nghiệm theo công việc sau:

cách 1: Rót hỗn hợp H2SO4 loãng vào ly thủy tinh.

cách 2: Nhúng thanh kẽm cùng thanh đồng (không tiếp xúc nhau) vào ly đựng hỗn hợp H2SO4 loãng.

bước 3: Nối thanh kẽm cùng với thanh đồng bởi dây dẫn (có mắc tiếp liền với một năng lượng điện kế).

Thí nghiệm 2: Để 3 thanh thích hợp kim: Cu-Fe (1); Fe-C (2); Fe-Zn (3) trong bầu không khí ẩm.

Xem thêm: 3 Cách Làm Bánh Bao Bằng Bột Mì Siêu Dễ Dàng Mà Ngon Mê Mẩn, Cách Làm Bánh Bao Bằng Bột Mì Vừa Ngon Vừa Mềm


*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - trằn Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ social trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT do Bộ tin tức và Truyền thông.