CHO MỘT ĐIPEPTIT Y CÓ CÔNG THỨC C6H12N2O3

     

Câu hỏi :

Cho một đipeptit Y tất cả công thức phân tử C6H12N2O3. Số đồng phân peptit của Y (chỉ cất gốc α-amino axit) mạch hở là:


*