Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ

     
*

Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ 2. Biết U_AM 5V; U_MB 25V; U_AB 20sqrt2 V. Hệ số năng suất của mạch có giá trị là A.sqrt2 / 2.B.sqrt3/2.C.sqrt2.D.sqrt3.

Bạn đang xem: Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ


Cho mạch điện xoay chiều như hình mẫu vẽ 2. 

Theo trả thiết:

(U_R=5) (1)

(U_r^2+U_L^2=25^2)(2)

(left(U_R+U_r ight)^2+U_L^2=2.20^2)(3)

Từ (3) (Rightarrow U_R^2+2U_RU_r+U_r^2+U_L^2=2.20^2)

(Rightarrow5^2+2.5.U_r+25^2=2.30^2)

(Rightarrow U_r=15V)

Hệ số công suất: (cosvarphi=fracU_R+U_rU=frac5+1520sqrt2=frac1sqrt2)Cho mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp, R đổi mới đổi. Biết L 1/pi H; C 10^-3/4 F. Đặt vào nhì đầu đoạn mạch một điện áp chuyển phiên chiều u_AB 75sqrt2cos100pi t(V). Hiệu suất trên toàn mạch là p 45W. Điện trở R có giá trị bằngA.45Omega.B.60Omega.C.80Omega.D.45Omega hoặc 80Omega.

Cho mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp, R phát triển thành đổi. Biết (L = 1/pi H); (C = 10^-3/4 F). Đặt vào hai đầu đoạn mạch một năng lượng điện áp luân chuyển chiều (u_AB = 75sqrt2cos100pi t(V)). Công suất trên toàn mạch là phường = 45W. Điện trở R có giá trị bằng

A.(45Omega.)

B.(60Omega.)

C.(80Omega.)

D.(45Omega ) hoặc (80Omega.)


Câu này (C=frac10^-34piF) mới ra ạ

(Rightarrow Z_L=100Omega;Z_C=40Omega)

(P=fracU^2.RR^2+left(Z_L-Z_C ight)^2=45)(Leftrightarrowfrac75^2.RR^2+60^2=45Leftrightarrow75^2R=45R^2+45.60^2)

(Leftrightarrow R=80Omega) hoặc(R=20Omega)

Câu D

 


3) cho sơ vật dụng mạch điện như hình vẽ, ampe kê đưa ra 0,5A:a) Biểt hiệu điện chũm giữa nhì đầu đèn D_1 là U_12 = 7, 5V vônkế chỉ 12 V. Tính hiệu điện gắng U_23 giữa hai đầu đèn D_2 ? b) Hỏi cường độ dòng điện qua đèn D_1 và đèn D_2 là bao nhiêu? c) nếu đèn D_1 bị hư thì đèn D_2 có hoạt động không? Vìsao?


(a,U_23=U-U_12=12-7,5=4,5V\I=I_1=I_2=0,5A) 

Đèn sẽ không sáng vì khi tháo dỡ 1 trơn ra đèn sẽ bị hở ( vày mạch mắc nối tiếp )


Cho mạch năng lượng điện xoay chiều AB có hai đoạn mạch AM với MB ghép nối tiếp, AM có R 1 thông liền tụ điện C, MB bao gồm R 2 thông liền với cuộn dây thuần cảm. Biết R 1 Z C . Đồ thị u A M v à u...

Cho mạch điện xoay chiều AB có hai đoạn mạch AM cùng MB ghép nối tiếp, AM tất cả R 1  nối tiếp tụ năng lượng điện C, MB bao gồm R 2  nối tiếp với cuộn dây thuần cảm. Biết R 1 = Z C . Đồ thị u A M v à u A B như hình vẽ (hình 1). Hệ số năng suất của đoạn mạch MB gần với giá trị nào sau đây? 

A. 0,5

B. 0,71 

C.

Xem thêm: Cách Làm Các Loại Hoa Bằng Giấy, Cách Làm Hoa Giấy

0,97

D. 0,85


Cho mạch năng lượng điện xoay chiều AB có hai đoạn mạch AM với MB ghép nối tiếp, AM có R 1 thông suốt tụ điện C, MB bao gồm R 2 thông liền với cuộn dây thuần cảm. Biết R 1 Z C Đồ thị u A M với u M B như hình vẽ...

Cho mạch năng lượng điện xoay chiều AB tất cả hai đoạn mạch AM cùng MB ghép nối tiếp, AM bao gồm R 1  nối tiếp tụ điện C, MB gồm  R 2  nối tiếp với cuộn dây thuần cảm. Biết  R 1 = Z C  Đồ thị u A M và u M B như hình mẫu vẽ (hình 1). Hệ số công suất của đoạn mạch MB gần với cái giá trị làm sao sau đây?

*

A. 0,5

B. 0,71

C. 0,97

D. 0,85


Đáp án B

Từ vật dụng thị ta thấy rằng năng lượng điện áp  u A M vuông pha với năng lượng điện áp nhì đầu  u M B

⇒ Z C R 1 Z L R 2 = 1 → Z c = R 1 Z L = R 2 ⇒ cos φ M B = 2 2 ≈ 0 , 71


Cho mạch điện xoay chiều AB tất cả hai đoạn mạch AM với MB ghép nối tiếp, AM tất cả R 1 thông liền tụ điện C, MB có R 2 nối tiếp với cuộn dây thuần cảm. Biết R 1 Z C . Đồ thị u A M và u M...

Cho mạch năng lượng điện xoay chiều AB gồm hai đoạn mạch AM cùng MB ghép nối tiếp, AM gồm R 1 thông suốt tụ năng lượng điện C, MB gồm R 2 nối tiếp với cuộn dây thuần cảm. Biết R 1 = Z C . Đồ thị u A M cùng u M B như mẫu vẽ (hình 1). Hệ số hiệu suất của đoạn mạch MB gần với giá trị như thế nào sau đây?

*

A. 0,5

B. 0,71

C. 0,97

D. 20,85


Từ trang bị thị ta thấy rằng năng lượng điện áp u A M vuông trộn với năng lượng điện áp nhì đầu u M B

⇒ Z C R 1 Z L R 2 = 1 → Z C = R 1 Z L = R 2 ⇒ cos φ M B = 2 2 ≈ 0 , 71

Đáp án B


Đặt năng lượng điện áp u220sqrt2cos(100pi t)(V) vào nhị đầu đoạn mạch AB có hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn AM gồm điện trở thuần R mắc thông liền với cuộn cảm thuần L, đoạn MB chỉ bao gồm tụ điện C. Biết năng lượng điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AM cùng điện áp thân hai đầu đoạn mạch MB có giá trị hiệu dụng đều nhau nhưng lệch sóng nhau frac 2pi3. Điện áp hiệu dụng thân hai đầu đoạn mạch AM bằngA.220sqrt2 V.B.frac 220sqrt3V.C.220V.D.110V.

Đặt năng lượng điện áp (u=220sqrt2cos(100pi t))(V) vào nhị đầu đoạn mạch AB bao gồm hai đoạn mạch AM với MB mắc nối tiếp. Đoạn AM có điện trở thuần R mắc tiếp liền với cuộn cảm thuần L, đoạn MB chỉ gồm tụ năng lượng điện C. Biết năng lượng điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AM và điện áp giữa hai đầu đoạn mạch MB có giá trị hiệu dụng đều nhau nhưng lệch pha nhau (frac 2pi3). Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AM bằng

A.(220sqrt2 V.)

B.(frac 220sqrt3V.)

C.(220V.)

D.(110V.)


U U U AM BM 60 60 A B C

Tam giac ABC là tam giác đều => (U_AM = U_MB = U_m = 220V.)

Chon dap an. C

 


Cho mạch năng lượng điện xoay chiều AB tất cả hai đoạn mạch AM và MB ghép nối tiếp, AM có R 1 nối liền tụ điện C, MB tất cả R 2 thông suốt với cuộn dây thuần cảm. Biết R 1 Z C 1 . Đồ thị u...

Xem thêm: Lời Bài Hát Thuyền Anh Trôi Trên Sông Trăng Sáng, Nhạc Vàng, Profile Picture


Cho mạch năng lượng điện xoay chiều AB gồm hai đoạn mạch AM và MB ghép nối tiếp, AM bao gồm R 1 thông liền tụ điện C, MB tất cả R 2 nối liền với cuộn dây thuần cảm. Biết R 1 = Z C 1 . Đồ thị u A M với u M B  theo thời gian được đến như hình vẽ. Hệ số công suất của đoạn mạch MB gần với cái giá trị nào sau đây?

*

A. 0,5

B. 0,71

C. 0,97

D. 20,85


Cho mạch năng lượng điện xoay chiều AB bao gồm hai đoạn mạch AM với MB ghép nối tiếp, AM gồm R 1 thông liền tụ điện C, MB tất cả R 2 tiếp liền với cuộn dây thuần cảm. Biết R 1 Z C . Đồ thị u A M và u M...

Cho mạch điện xoay chiều AB gồm hai đoạn mạch AM với MB ghép nối tiếp, AM gồm R 1 thông suốt tụ điện C, MB tất cả R 2 nối tiếp với cuộn dây thuần cảm. Biết R 1 = Z C . Đồ thị u A M với u M B  theo thời hạn được đến như hình vẽ. Hệ số hiệu suất của đoạn mạch MB gần với giá trị nào sau đây?