Cho m gam hỗn hợp x gồm na ca

     

+  nOH-=2nH2=0,08nHCO3-=0,08⇒nCO32-  tạo thành=0,08.+  nCaCO3=0,07nCO32-⇒Ca2+  đã phản ứng hếtnCa  trong  X=0,07-0,04=0,03+  BTE:  nNa⏟?+2nCa⏟0,03=2nH2⏟0,04⇒nNa=0,02⇒m=0,02.23+0,03.40=1,66  gam
Bạn đang xem: Cho m gam hỗn hợp x gồm na ca

Điện phân dung dịch bao gồm NaCl và HCl (điện cực trơ, màng ngăn xốp). Trong quá trình điện phân, so với hỗn hợp ban đầu, cực hiếm pH của hỗn hợp thu được


Hỗn phù hợp X tất cả 2 este đối chọi chức (chứa C, H, O). Thủy phân trọn vẹn 0,15 mol X buộc phải 200 ml dung dịch NaOH 1M, thu được một ancol Y với 16,7 gam hỗn hợp hai muối. Đốt cháy hoàn toàn Y, kế tiếp hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào trong bình đựng hỗn hợp Ca(OH)2 dư, khối lượng bình tăng 8 gam. Hỗn hợp X là


Trong nguyên tố của khí than ướt và khí than khô (khí lò gas) đều phải có khí X. X không màu, ko mùi, vô cùng độc; X có tính khử táo bạo và được sử dụng trong quy trình luyện gang. X là khí làm sao sau đây?


Cho hình vẽ diễn tả thí nghiệm chế tác “khói trắng” từ bỏ hai dung dịch X và Y:

*

Biết mỗi hỗn hợp chỉ chứa một chất tan duy nhất. X, Y không cần cặp chất nào dưới đây?


Hòa tan trọn vẹn 31 gam các thành phần hỗn hợp M bao gồm Fe và Mg vào 250 gam dung dịch H2SO4 73,1276% đun nóng, thu được hỗn hợp X; 1,68 gam rắn không tan; 32,287 gam các thành phần hỗn hợp khí Y gồm H2S và SO2 tất cả tỉ khối đối với hiđro là d. đến từ từ hỗn hợp Ba(OH)2 0,75M vào hỗn hợp X cho đến khi kết tủa đạt cực to thì thấy vừa hết 1,65 lít. Lọc mang kết tủa đem cân thì thấy có cân nặng là 359,7125 gam. Quý hiếm của d là


Cho m gam hỗn hợp X có Cu cùng Fe2O3 vào 200,0 ml dung dịch cất NaNO3 1M và H2SO4 2M, thu được hỗn hợp Y với thấy bay ra 1,12 lít khí NO. Thêm dung dịch HCl dư vào hỗn hợp Y, lại thấy bay ra 1,12 lít khí NO. Biết NO là sản phẩm khử tuyệt nhất của ion nitrat và thể tích khí đo sống đktc. Giá trị của m là
Xem thêm: Tinh Bột Trong Gạo Nếp Chứa Khoảng 98 Là :, Tinh Bột Trong Gạo Nếp Chứa Khoảng 98% Là

Hòa tung m gam ancol etylic (d = 0,8 g/ml) vào 108 ml nước (D = 1 g/ml) tạo nên thành hỗn hợp X. Mang lại X tác dụng với na dư, chiếm được 85,12 lít (đktc) khí H2. Dung dịch X có độ ancol bằng


Điện phân (điện rất trơ, năng suất 100%) 300 ml hỗn hợp CuSO4 0,5M cùng với cường độ dòng điện không đổi 2,68A, trong thời hạn t giờ thu được hỗn hợp X. đến dung dịch Ba(OH)2 dư vào X thấy lộ diện 45,73 gam kết tủa. Quý hiếm của t là


Hỗn vừa lòng X bao gồm C4H4, C4H2, C4H6, C4H8 và C4H10. Tỉ khối của X so với H2 là 27. Đốt cháy hoàn toàn X đề xuất dùng toàn vẹn V lít O2 (đktc), thu được CO2 với 0,03 mol H2O. Quý giá của V là


Tiến hành phân tách với những chất X, Y, Z, T. Kết quả được ghi ngơi nghỉ bảng sau:

Mẫu

Thí nghiệm

Hiện tượng

X

Tác dụng cùng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm

Có màu xanh lá cây lam

Đun rét với hỗn hợp H2SO4 loãng. Thêm tiếp hỗn hợp AgNO3 trong NH3, đun nóng

Tạo kết tủa Ag

Y

Đun rét với dung dịch NaOH (loãng, dư), nhằm nguội. Thêm tiếp vài ba giọt dung dịch CuSO4

Tạo dung dịch màu xanh lá cây lam

Z

Tác dụng với quỳ tím

Quỳ tím chuyển màu xanh

T

Tác dụng cùng với nước Brom

Có kết tủa trắng

các chất X, Y, Z, T lần lượt là:


Cho hỗn hợp 2 amino axit no chứa 1 chức –COOH với 1 chức –NH2 tác dụng với 110 ml dung dịch HCl 2M, thu được hỗn hợp X. Để tác dụng hết với các chất trong X, đề nghị dùng 140 ml dung dịch KOH 3M. Tổng cộng mol 2 amino axit là
Xem thêm: Bộ Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hóa 9 Chương 1 Tự Luận, Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hóa 9 Chương 1

*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam