Cho m gam hỗn hợp x gồm feo fe2o3 fe3o4 vào một lượng vừa đủ dung dịch hcl 2m

     
*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

Cho m gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 vào một lượng dung dịch HCl 2M vừa đủ, thu được dung dịch Y có tỉ lệ số mol Fe2+ :Fe3+ =1 : 2. Chia Y thành hai phần bằng nhau. Cô cạn phần 1 thu được m1 gam muối khan. Sục khí clo dư vào phần 2, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m2 gam muối khan. Biết m2-m1= 3,55. Thẻ tích dung dịch HCl đã dùng là.

Bạn đang xem: Cho m gam hỗn hợp x gồm feo fe2o3 fe3o4 vào một lượng vừa đủ dung dịch hcl 2m


*

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!
*

Đun nóng hỗn hợp Fe3O4, Fe2O3 và 19,44 gam Al trong khí trơ đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn X. Chia X làm hai phần bằng nhau. Phần 1 cho vào dung dịch NaOH dư thoát ra 0,06 mol H2. Phần 2 tác dụng vừa đủ với 420 gam dung dịch HNO3 34,2% thu được dung dịch Y chỉ chứa các muối kim loại và 5,376 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm N2O và NO. Cô cạn dung dịch Y, sau đó lấy chất rắn nung trong...

Đun nóng hỗn hợp Fe3O4, Fe2O3 và 19,44 gam Al trong khí trơ đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn X. Chia X làm hai phần bằng nhau. Phần 1 cho vào dung dịch NaOH dư thoát ra 0,06 mol H2. Phần 2 tác dụng vừa đủ với 420 gam dung dịch HNO3 34,2% thu được dung dịch Y chỉ chứa các muối kim loại và 5,376 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm N2O và NO. Cô cạn dung dịch Y, sau đó lấy chất rắn nung trong chân không tới khối lượng không đổi thấy khối lượng chất rắn giảm 105,72 gam. Khối lượng Fe2O3 trong hỗn hợp ban đầu là:

A. 12,8 gam

B. 14,4 gam

C. 11,2 gam

D. 16,0 gam


#Hóa học lớp 11
1
Ngô Quang Sinh

Chọn đáp án A

*

*

*


Đúng(0)
Hòa tan 54,24 gam hỗn hợp X gồm Mg, Fe3O4, MgCO3 và Fe(NO3)2 (trong đó oxi chiếm 31,858% về khối lượng hỗn hợp) vào dung dịch chứa 0,04 mol NaNO3 và 2,24 mol HCl. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y và 0,16 mol hỗn hợp khí Z gồm 2 khí có tỉ khối so với He bằng 11. Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch Y, kết thúc phản ứng, thấy thoát ra 0,02 mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất); đồng...
Đọc tiếp

Hòa tan 54,24 gam hỗn hợp X gồm Mg, Fe3O4, MgCO3 và Fe(NO3)2 (trong đó oxi chiếm 31,858% về khối lượng hỗn hợp) vào dung dịch chứa 0,04 mol NaNO3 và 2,24 mol HCl. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y và 0,16 mol hỗn hợp khí Z gồm 2 khí có tỉ khối so với He bằng 11. Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch Y, kết thúc phản ứng, thấy thoát ra 0,02 mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất); đồng thời thu được 334,4 gam kết tủa. Nếu cô cạn dung dịch Y thu được 111,44 gam muối. Phần trăm khối lượng của Fe3O4 có trong hỗn hợp X là

A. 25,66%.

B. 28,32%.

C. 39,82%.

D. 6,19%.


#Hóa học lớp 11
1
Ngô Quang Sinh

Đáp án A


Đúng(0)
Cho m gam Al vào dung dịch chứa a mol FeCl3 và a mol CuCl2 thu được 19,008 gam hỗn hợp 2 kim loại. Cho m gam Al vào dung dịch chứa 3a mol AgNO3 và a mol Cu(NO3)2 thu được 69,888 gam hỗn hợp 2 kim loại. Cho m gam Al tác dụng với dung dịch HNO3 dư thu được 0,78125a mol hỗn hợp khí gồm NO và N2O có tỉ khối so với hiđro là 274/15 và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được m1 gam muối khan. Giá trị của m1­ là A....
Đọc tiếp

Cho m gam Al vào dung dịch chứa a mol FeCl3 và a mol CuCl2 thu được 19,008 gam hỗn hợp 2 kim loại. Cho m gam Al vào dung dịch chứa 3a mol AgNO3 và a mol Cu(NO3)2 thu được 69,888 gam hỗn hợp 2 kim loại. Cho m gam Al tác dụng với dung dịch HNO3 dư thu được 0,78125a mol hỗn hợp khí gồm NO và N2O có tỉ khối so với hiđro là 274/15 và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được m1 gam muối khan. Giá trị của m1­ là

A. 58,096

B. 57,936

C.

Xem thêm: Hỗn Hợp X Gồm 2 Andehit Đơn Chức Y Và Z, Hỗn Hợp X Gồm 2 Anđehit Đơn Chức Y, Z

58,016

D. 58,176


#Hóa học lớp 11
1
Ngô Quang Sinh

Chọn đáp án A

*

*


Đúng(0)
Hòa tan hết m gam hỗn hợp M chứa Mg, MgCO3 và FeCO3 trong dung dịch HCl loãng dư, thu được hỗn hợp khí X và dung dịch chứa các chất tan có cùng nồng độ mol. Mặt khác, m gam hỗn hợp trên phản ứng hoàn toàn với dung dịch chứa 1,02 mol HNO3, kết thúc phản ứng thu được dung dịch Y và 5,6 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm 2 khí có tỉ khối so với H2 bằng 22. Cô cạn cẩn thận dung dịch Y thu được (2m +...
Đọc tiếp

Hòa tan hết m gam hỗn hợp M chứa Mg, MgCO3 và FeCO3 trong dung dịch HCl loãng dư, thu được hỗn hợp khí X và dung dịch chứa các chất tan có cùng nồng độ mol. Mặt khác, m gam hỗn hợp trên phản ứng hoàn toàn với dung dịch chứa 1,02 mol HNO3, kết thúc phản ứng thu được dung dịch Y và 5,6 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm 2 khí có tỉ khối so với H2 bằng 22. Cô cạn cẩn thận dung dịch Y thu được (2m + 17,8) gam muối khan. Giá trị m là

A. 54,0

B. 40,5.

C. 27,0.

D. 39,15


#Hóa học lớp 11
1
Ngô Quang Sinh

Đáp án C

Sơ đồ phản ứng

*

*


Đúng(0)
Thổi luồng khí CO qua ống đựng m gam Fe2O3. Sau một thời gian thu được m1 gam hỗn hợp Y gồm 4 chất rắn khác nhau. Hòa tan hết chất rắn Y bằng dung dịch HNO3 dư thu được 0,448 lít khí NO là sản phẩm khử duy nhất và dung dịch Z. Cô cạn dung dịch Z thu được (m1+ 16,68) gam muối khan. Giá trị của m, m1 và thể tích khí CO lần lượt: A. 4,0; 3,76; 0,672 lít B. 8,0; 7,52; 0,672 lít C. 8,0; 7,52; 0, 336 lít D. 4,0; 3,76; 0,336...
Đọc tiếp

Thổi luồng khí CO qua ống đựng m gam Fe2O3. Sau một thời gian thu được m1 gam hỗn hợp Y gồm 4 chất rắn khác nhau. Hòa tan hết chất rắn Y bằng dung dịch HNO3 dư thu được 0,448 lít khí NO là sản phẩm khử duy nhất và dung dịch Z. Cô cạn dung dịch Z thu được (m1+ 16,68) gam muối khan. Giá trị của m, m1 và thể tích khí CO lần lượt:

A. 4,0; 3,76; 0,672 lít

B. 8,0; 7,52; 0,672 lít

C. 8,0; 7,52; 0, 336 lít

D. 4,0; 3,76; 0,336 lít


#Hóa học lớp 11
1
Ngô Quang Sinh

Đáp án B

Sơ đồ phản ứng: CO + Fe2O3

→ m1 gam Y+ HNO3 dư→ Fe(NO3)3+ NO

Ta có: nNO = 0,448/22,4 = 0,02 mol

- Quá trình cho e:

C+2 → C+4+ 2e

0,03← 0,06

- Quá trình nhận e:

NO3-+5+ 3e+ 4H+→ NO + 2H2O

0,06← 0,02 mol

Áp dụng định luật bảo toàn e:

ne cho = ne nhận = 0,06 mol → nCO = 0,03 mol

→ VCO = 0,672 lít

Ta có: nO (oxit tách ra) = nCO phản ứng = 0,03 mol

→m1 = m – mO (oxit tách ra) = m- 0,03.16 = m- 0,48 (gam)

Ta có:

*

*

*

Theo bảo toàn nguyên tố Fe ta có:

nFe(NO3)3=2.nFe2O3

→ m+16,2242=2m160 →m = 8 gam→m1 = m- 0,48 = 7,52 gam


Đúng(0)
Cho 9,6 gam hỗn hợp X gồm Mg và Fe3O4vào 300 ml dung dịch HNO32M, thu được dung dịch Y và 0,896 lít (đktc) hỗn hợp N2O và NO có tỉ khối so với hiđro là 16,75. Trung hòa Y cần dùng 40 ml NaOH 1M thu được dung dịch Z, cô cạn Z thu được m gam muối khan. Biết rằng phản ứng xảy ra hoàn toàn và khi cô cạn muối không bị nhiệt phân. Giá trị m là A. 42,26 B. 19,76 C. 28,46 D....
Đọc tiếp

Cho 9,6 gam hỗn hợp X gồm Mg và Fe3O4vào 300 ml dung dịch HNO32M, thu được dung dịch Y và 0,896 lít (đktc) hỗn hợp N2O và NO có tỉ khối so với hiđro là 16,75. Trung hòa Y cần dùng 40 ml NaOH 1M thu được dung dịch Z, cô cạn Z thu được m gam muối khan. Biết rằng phản ứng xảy ra hoàn toàn và khi cô cạn muối không bị nhiệt phân. Giá trị m là

A. 42,26

B. 19,76

C. 28,46

D. 72,45


#Hóa học lớp 11
1
Ngô Quang Sinh

Đáp án A

*

+sơ đồ phản ứng

*

*


Đúng(0)
Có 100ml dung dịch X gồm: NH4+, K+, CO32-, SO42-. Chia dung dịch X làm 2 phần bằng nhau: -Phần 1 cho tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 6,72 lít khí NH3 (đktc) và 43 gam kết tủa. -Phần 2 cho tác dụng với lượng dư dung dịch HCl thì thu được 2,24 lít khí CO2 (đktc). Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. Giá trị của m là: A. 24,9 B. 44,4 C. 49,8 D....
Đọc tiếp

Có 100ml dung dịch X gồm: NH4+, K+, CO32-, SO42-. Chia dung dịch X làm 2 phần bằng nhau:

-Phần 1 cho tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 6,72 lít khí NH3 (đktc) và 43 gam kết tủa.

-Phần 2 cho tác dụng với lượng dư dung dịch HCl thì thu được 2,24 lít khí CO2 (đktc).

Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. Giá trị của m là:

A. 24,9

B. 44,4

C. 49,8

D. 34,2


#Hóa học lớp 11
1
Ngô Quang Sinh

Đáp án C

Gọi số mol mỗi ion NH4+, K+, CO32-, SO42- trong mỗi phần lần lượt là x, y, z , t mol

Phần 1: Ba2++ CO32-→ BaCO3

z z

Ba2++ SO42- → BaSO4

t t

NH4++ OH-→ NH3+ H2O

x x = 0,3 mol

mkết tủa= mBaCO3+ mBaSO4= 197z+233t= 43 suy ra t= 0,1 mol

Phần 2: 2H++ CO32- → CO2+ H2O

z mol z mol= 0,1

Định luật bảo toàn điện tích: x+y=2z+ 2t suy ra y= 0,1 mol

mmuối= (18x+ 39y+60z+96t).2= 49,8 gam


Đúng(0)
Cho khí CO đi qua ống sứ chứa 16 gam Fe2O3 đun nóng, sau phản ứng thu được hỗn hợp rắn X gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3. Hòa tan hoàn toàn X bằng H2SO4 đặc, nóng bằng dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y, khối lượng muối khan thu được bằng: A. 20 gam B. 32 gam C. 40 gam D. 48...
Đọc tiếp

Cho khí CO đi qua ống sứ chứa 16 gam Fe2O3 đun nóng, sau phản ứng thu được hỗn hợp rắn X gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3. Hòa tan hoàn toàn X bằng H2SO4 đặc, nóng bằng dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y, khối lượng muối khan thu được bằng:

A. 20 gam

B. 32 gam

C. 40 gam

D. 48 gam


#Hóa học lớp 11
1
Ngô Quang Sinh

Đáp án C

Ta có sơ đồ phản ứng

CO + Fe2O3 → Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 + H2SO4 đặc → Fe2(SO4)3

Bảo toàn nguyên tố Fe ta có: nFe2(SO4)3= nFe2O3= 16/160 = 0,1 mol

→mFe2(SO4)3= 0,1.400= 40 gam


Đúng(0)
Dung dịch X chứa các ion: Fe3+, SO42−, NH4+, Cl-. Chia dung dịch X thành 2 phần bằng nhau: - Phần 1 tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, đun nóng thu được 0,672 lít khí (ở đktc) và 1,07 gam kết tủa - Phần 2 tác dụng với lượng dư dung dịch BaCl2, thu được 4,66 gam kết tủa. Tổng khối lượng muối khan thu được khi cô cạn ½ dung dịch X là (quá trình cô cạn chỉ có nước bay hơi) A. 3,73 gam B. 7,04 gam...
Đọc tiếp

Dung dịch X chứa các ion: Fe3+, SO42−, NH4+, Cl-. Chia dung dịch X thành 2 phần bằng nhau:

- Phần 1 tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, đun nóng thu được 0,672 lít khí (ở đktc) và 1,07 gam kết tủa

- Phần 2 tác dụng với lượng dư dung dịch BaCl2, thu được 4,66 gam kết tủa. Tổng khối lượng muối khan thu được khi cô cạn ½ dung dịch X là (quá trình cô cạn chỉ có nước bay hơi)

A. 3,73 gam

B. 7,04 gam

C.

Xem thêm: Giải Thích Ý Nghĩa Nhan Đề Sống Chết Mặc Bay Lớp 7 (4 Mẫu), Nêu Ý Nghĩa Nhan Đề Của Bài “Sống Chết Mặc Bay”

7,46 gam

D. 3,52 gam


#Hóa học lớp 11
1
Ngô Quang Sinh

Đáp án A

Phần 1:

NH4++ OH- →NH3+ H2O

0,03← 0,03

Fe3++ 3OH-→ Fe(OH)3

0,01 0,01

Phần 2:

Ba2++ SO42- →BaSO4

0,02 0,02

Theo ĐLBT ĐT thì nCl-= 0,02 mol

Tổng khối lượng các muối khan thu được là: (0,03.18+ 0,01.56+ 0,02.96+ 0,02.35,5) = 3,73 gam


Đúng(0)
Xếp hạng
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
TuầnThángNăm

nangngucnoisoi.vn


Học liệuHỏi đáp
Các khóa học có thể bạn quan tâm ×
Mua khóa học
Tổng thanh toán: 0đ(Tiết kiệm: 0đ)
Tới giỏ hàngĐóng