Cho M Gam Fe Vào Bình Chứa Dung Dịch Gồm H2So4 Và Hno3

     
Cho m gam Fe vào bình đựng hỗn hợp H2SO4 và HNO3, thu được dung dịch X cùng 1,12 lít khí NO. Thêm tiếp H2SO4 dư vào bình, nhận được 0,448 lít NO cùng dung dịch Y. Trong cả hai trường hợp đều sở hữu NO là sản phẩm khử tuyệt nhất ở kiện tiêu chuẩn. Dung dịch Y phối hợp vừa không còn 2,08 gam Cu ko tạo thành phầm khử N+5. Những phản ứng mọi hoàn toàn. Quý hiếm m là

Đăng nhập giúp thấy đầy đủĐăng nhập để bình luận

Đăng nhập ngay để tham gia vào cuộc chuyện trò và nangngucnoisoi.vn ý con kiến của bạn.

Bạn đang xem: Cho m gam fe vào bình chứa dung dịch gồm h2so4 và hno3

Đăng nhập
Điều chế este CH3COOC2H5 vào phòng thí điểm được tế bào tả theo như hình vẽ sau :
*
Cho những phát biểu sau:(a) Etyl axetat có ánh nắng mặt trời sôi phải chăng (77°C) phải dễ bị bay hơi khi đun nóng.(b) H2SO4

Đăng nhập giúp thấy đầy đủ


Đốt cháy trọn vẹn m gam hỗn hợp E gồm hai este mạch hở X cùng Y (đều sản xuất từ axit cacboxylic với ancol, MX Y 2

Đăng nhập để thấy đầy đủ


Hợp chất hữu cơ X đựng C, H, O, N. Đốt chất hoàn toàn 0,01 mol X bằng số lượng vừa đủ 0,0875 mol O2. Sau phản ứng cháy, sục toàn bộ sản phẩm vào nước vôi vào dư. Sau những phản ứng hoàn toàn, thấy bóc tách ra 7 gam kết tủa và trọng lượng dung dịch thu được sút 2,39 gam so với cân nặng nước vôi vào ban đầu, đồng thời bao gồm 0,336 lít khí thoát ra (đktc). Khi rước 4,46 gam X tác dụng vừa đủ với 60 ml dung dịch KOH 1M đun nóng, sau khi các phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được dung dịch Y cất m gam 3 hóa học tan có một muối của axit hữu cơ đối kháng chức và hai muối của nhì amino axit (đều chứa một đội – COOH và một tổ –NH2

Đăng nhập để thấy đầy đủ


Hợp chất X bao gồm công thức phân tử C5H8O4. Tự X thực hiện các phản bội ứng (theo đúng tỉ lệ mol):
*

Đăng nhập giúp xem đầy đủ


Only after he ________ the job as a computer programmer did he realise how much he loved it.

Đăng nhập giúp thấy đầy đủ


As I have just had a tooth ________, I am not allowed to lớn eat or drink anything for three hours.

Xem thêm:  Cho M Gam Tinh Bột - Cho M Gam Tinh Bột Lên Men Thành Ancol Etylic Với

Đăng nhập giúp thấy đầy đủ


You must not ________ any step in the process; otherwise, you would not be able khổng lồ cook the dish properly.

Xem thêm: Hỗn Hợp Khí X Gồm Etilen Metan Propin Và Vinylaxetilen

Đăng nhập để xem đầy đủ


Mr. Simpkims is the big ________ in the company as he has just been promoted to lớn the position of Managing Director.

Đăng nhập giúp xem đầy đủ