Cho m gam bột cu vào 400ml dung dịch agno3 0 2m

     

Cho m gam bột Cu vào 400 ml hỗn hợp AgNO3 0,2M, sau một thời hạn phản ứng thu được 7,76 gam tất cả hổn hợp chất rắn X và dung dịch Y. Lọc tách X, rồi thêm 5,85 gam bột Zn vào Y, sau khi phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 10,53 gam hóa học rắn Z. Quý giá của m là


+) so sánh số mol Zn và số mol Ag+ => số mol Zn làm phản ứng => số mol Zn dư

+) mX + mZ = mCu + mAg + mZn dư


*

*
*
*
*
*
*
*
*

Cho phương trình hóa học của phản bội ứng: 2Cr + 3Sn2+ $xrightarrow$ 2Cr3+ + 3Sn↓.

Bạn đang xem: Cho m gam bột cu vào 400ml dung dịch agno3 0 2m

Nhận xét nào sau đây về bội phản ứng trên là đúng?


Cho biết các phản ứng xẩy ra sau :

2FeBr2 + Br2 $xrightarrow$ 2FeBr3

2NaBr + Cl2 $xrightarrow$ 2NaCl + Br2

Phát biểu đúng là:


Cho các cặp lão hóa - khử được bố trí theo lắp thêm tự tăng dần tính oxi hóa của các ion kim loại: Al3+/Al; Fe2+/Fe; Sn2+/Sn; Cu2+/Cu. Thực hiện các thể nghiệm sau:

(a) cho sắt vào dung dịch đồng(II) sunfat.

(b) mang lại đồng vào hỗn hợp nhôm sunfat.

(c) mang lại thiếc vào dung dịch đồng(II) sunfat.

(d) cho thiếc vào hỗn hợp sắt(II) sunfat.

Trong những thí nghiệm trên, mọi thí nghiệm có xẩy ra phản ứng là


X là sắt kẽm kim loại phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng, Y là kim loại công dụng được với hỗn hợp Fe(NO3)3. Hai kim loại X, Y theo thứ tự là (biết sản phẩm tự vào dãy nỗ lực điện hoá: Fe3+/Fe2+ đứng trước Ag+/Ag


Dãy gồm các kim một số loại đều chức năng được với dung dịch HCl nhưng lại không công dụng với dung dịch HNO3 đặc, nguội là:


Cho bột fe vào dung dịch gồm AgNO3 với Cu(NO3)2. Sau thời điểm các phản nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X có hai muối bột và chất rắn Y có hai kim loại. Nhì muối trong X và hai kim loại trong Y theo lần lượt là:


Cho lếu hợp tất cả Fe và Mg vào dung dịch AgNO3, khi các phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được hỗn hợp X (gồm nhị muối) và hóa học rắn Y (gồm hai kim loại). Nhì muối vào X là


Kim loại M phản ứng được với: dung dịch HCl, hỗn hợp Cu(NO3)2, hỗn hợp HNO3 (đặc, nguội). Sắt kẽm kim loại M là


Cho các thành phần hỗn hợp bột Al, sắt vào dung dịch cất Cu(NO3)2 với AgNO3. Sau khoản thời gian các làm phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được tất cả hổn hợp rắn tất cả ba sắt kẽm kim loại là:


Cho kim loại M làm phản ứng với Cl2, thu được muối X. Mang đến M công dụng với dung dịch HCl, thu được muối Y. Cho Cl2 chức năng với hỗn hợp muối Y thu được muối bột X. Sắt kẽm kim loại M là


Cho khí co (dư) lấn sân vào ống sứ nung rét đựng tất cả hổn hợp X tất cả Al2O3, MgO, Fe3O4, CuO thu được chất rắn Y. Cho Y vào hỗn hợp NaOH (dư), khuấy kĩ, thấy sót lại phần ko tan Z. đưa sử những phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần ko tan Z gồm


Dãy gồm các kim một số loại được điều chế trong công nghiệp bằng cách thức điện phân hợp chất nóng rã của chúng là:


Cho sơ trang bị phản ứng: Al2(SO4)3 → X → Y→ Al.

Trong sơ thiết bị trên, mỗi mũi tên là 1 trong phản ứng, các chất X, Y theo lần lượt là phần đông chất nào sau đây?


Có 4 dung dịch riêng biệt: CuSO4, ZnCl2, FeCl3, AgNO3. Nhúng vào mỗi dung dịch một thanh Ni. Số trường hợp xuất hiện thêm ăn mòn năng lượng điện hoá là


Đốt cháy trọn vẹn 7,2 gam sắt kẽm kim loại M (có hoá trị nhì không thay đổi trong đúng theo chất) trong các thành phần hỗn hợp khí Cl2 và O2. Sau bội phản ứng nhận được 23,0 gam chất rắn cùng thể tích hỗn hợp khí vẫn phản ứng là 5,6 lít (ở đktc). Kim loại M là


Cho 7,84 lít các thành phần hỗn hợp khí X (đktc) tất cả Cl2 cùng O2 phản bội ứng toàn vẹn với 11,1 gam các thành phần hỗn hợp Y bao gồm Mg và Al, nhận được 30,1 gam tất cả hổn hợp Z. Phần trăm khối lượng của Al trong Y là


Hòa tan hỗn hợp X có 11,2 gam Fe với 2,4 gam Mg bằng dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được dung dịch Y. Mang lại dung dịch NaOH dư vào Y chiếm được kết tủa Z. Nung Z trong không khí đến trọng lượng không đổi, nhận được m gam hóa học rắn. Biết những phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Cực hiếm của m là


Cho 12 gam kim loại tổng hợp của bạc đãi vào hỗn hợp HNO3 loãng (dư), đun nóng mang lại phản ứng hoàn toàn, chiếm được dung dịch bao gồm 8,5 gam AgNO3. Phần trăm khối lượng của bạc tình trong mẫu kim loại tổng hợp là


Cho 2,8 gam hỗn hợp X tất cả Cu với Ag bội nghịch ứng hoàn toàn với dung dịch HNO3 dư, thu được 0,04 mol NO2 (sản phẩm khử độc nhất vô nhị của N+5 ) với dung dịch đựng m gam muối. Quý giá của m là


Hoà tan hoàn toàn 12,42 gam Al bởi dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được hỗn hợp X với 1,344 lít (ở đktc) các thành phần hỗn hợp khí Y gồm 2 khí là N2O cùng N2. Tỉ khối của hỗn hợp khí Y so với khí H2 là 18. Cô cạn dung dịch X, thu được m gam hóa học rắn khan. Quý giá của m là


Cho 2,24 gam bột sắt vào 200 ml dung dịch chứa hỗn hợp có AgNO3 0,1M cùng Cu(NO3)2 0,5M. Sau khi các bội nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp X với m gam chất rắn Y. Giá trị của m là


Cho một lượng bột Zn vào dung dịch X gồm FeCl2 và CuCl2. Khối lượng chất rắn sau thời điểm các phản ứng xảy ra hoàn toàn nhỏ dại hơn khối lượng bột Zn ban đầu là 0,5 gam. Cô cạn phần hỗn hợp sau làm phản ứng nhận được 13,6 gam muối khan. Tổng cân nặng các muối bột trong X là


Cho m gam bột Cu vào 400 ml hỗn hợp AgNO3 0,2M, sau một thời hạn phản ứng chiếm được 7,76 gam hỗn hợp chất rắn X với dung dịch Y. Lọc bóc tách X, rồi thêm 5,85 gam bột Zn vào Y, sau thời điểm phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 10,53 gam chất rắn Z. Giá trị của m là


Cho V lít hỗn hợp khí (ở đktc) tất cả CO với H2 bội phản ứng với cùng 1 lượng dư các thành phần hỗn hợp rắn bao gồm CuO với Fe3O4 nung nóng. Sau khi các phản bội ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng hỗn thích hợp rắn bớt 0,32 gam. Quý hiếm của V là


Khử trọn vẹn m gam oxit MxOy yêu cầu vừa đủ 17,92 lít khí co (đktc), nhận được a gam sắt kẽm kim loại M. Hoà tan không còn a gam M bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng (dư), chiếm được 20,16 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, sống đktc). Oxit MxOy là


Cho khá nước trải qua than rét đỏ, chiếm được 15,68 lít hỗn hợp khí X (đktc) có CO, CO2 và H2. Cho toàn thể X chức năng hết cùng với CuO (dư) nung nóng, thu được hỗn hợp chất rắn Y. Hoà tan toàn cục Y bằng dung dịch HNO3 (loãng, dư) được 8,96 lít NO (sản phẩm khử duy nhất, ngơi nghỉ đktc). Xác suất thể tích khí co trong X là


Cho 6 kim loại sau: Na, Ba, Fe, Ag, Mg, Al theo lần lượt vào dung dịch CuSO4 dư. Số trường vừa lòng thu được chất thành phầm là kết tủa sau bội phản ứng là


Sự ăn uống mòn sắt kẽm kim loại là sự tàn phá kim nhiều loại hoặc kim loại tổng hợp do tác dụng của những chất trong môi trường xung quanh. Đó là một quy trình hóa học hoặc quá trình điện hóa trong các số ấy kim các loại bị oxi trở thành ion dương.

Xem thêm: Tình Mẹ, Video, Mv - Lời Bài Hát Tình Mẹ (Lyrics)

M → Mn+ + ne

Có hai dạng ăn mòn sắt kẽm kim loại là bào mòn hóa học tập và bào mòn điện hóa học:

- Ăn mòn chất hóa học là quy trình oxi hóa - khử, trong những số đó các electron của sắt kẽm kim loại được đưa trực tiếp đến các chất trong môi trường.

- Ăn mòn năng lượng điện hóa học là quá trình oxi hóa - khử, trong những số ấy kim nhiều loại bị ăn mòn do tác dụng của dung dịch chất điện li và tạo nên dòng electron vận động và di chuyển từ rất âm mang lại cực dương.

Thí nghiệm 1: thực hiện thí nghiệm theo công việc sau:

cách 1: Rót dung dịch H2SO4 loãng vào ly thủy tinh.

bước 2: Nhúng thanh kẽm cùng thanh đồng (không tiếp xúc nhau) vào cốc đựng hỗn hợp H2SO4 loãng.

cách 3: Nối thanh kẽm cùng với thanh đồng bởi dây dẫn (có mắc thông suốt với một năng lượng điện kế).

Thí nghiệm 2: Để 3 thanh hợp kim: Cu-Fe (1); Fe-C (2); Fe-Zn (3) trong không khí ẩm.

Xem thêm: Cách Làm Lẩu Đuôi Bò Ăn Với Rau Gì, 5 Loại Rau Ăn Lẩu Bò Ngon Nhất


*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ social trực tuyến số 240/GP – BTTTT bởi vì Bộ tin tức và Truyền thông.