Cho hỗn hợp k2co3 và nahco3

     

Khi cho HCl vào bình đến hết thoát khí, HCl đang phản ứng cùng với BaCO3, NaHCO3, Ba(HCO3)2, K2CO3 tất cả trong bình.Ta có:

2H+ + CO32- → H2O + CO2H+ + HCO3- → H2O + CO2Ta có: ∑nco32-= a mol

∑nHCO3= a+2b mol nHCl = nH+ = 0,56 × 0,5 = 0,28 mol

⇒2a + a + 2b = 0,28 (1)

Khi đến dung dịch Y chức năng vừa đủ dung dịch NaOH, chỉ bao gồm HCO3- bội phản ứng.

Bạn đang xem: Cho hỗn hợp k2co3 và nahco3

HCO3- + OH- → H2O + CO32-⇒nHCO3-=nOH-

⇔ a + 2b = 0,2 (2)Từ (1), (2) ⇒a = 0,04; b = 0,08Thế a, b vào phương trình (*)⇒mBaCO3=197×a =197×0,04 =7,88 g


Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Dung dịch X chứa hỗn hợp tất cả Na2CO3 1,5M với KHCO3 1M. Nhỏ dại từ từ từng giọt cho đến hết 200 ml dung dịch HCl 1M vào 100 ml dung dịch X. Cực hiếm của V là:


A. 2,24


B. 4,48


C. 3,36


D. 1,12


Câu 2:


Hấp thụ trọn vẹn 3,36 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch đựng a mol NaOH với b mol Na2CO3 thu được dung dịch X. Phân chia X thành nhì phần bằng nhau. Mang lại từ từ bỏ phần 1 vào 120 ml dung dịch HCl 1M nhận được 2,016 lít khí CO2 (đktc). Bỏ phần 2 phản ứng không còn với dung dịch Ba(OH)2 dư nhận được 29,55 gam kết tủa. Tỉ lệ a: b tương xứng là:


A. 2 : 5


B. 2 : 3


C. 2 : 1


D. 1 : 2


Câu 3:


Cho từ tốn 150 ml dung dịch HCl 1M vào 500 ml dung dịch A bao gồm Na2CO3 với NaHCO3 thì chiếm được 1,008 lít khí (điều kiện chuẩn) và dung dịch B. Mang lại dung dịch B tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư thì thu được 29,55 gam kết tủa. Nồng độ mol của Na2CO3 với NaHCO3 trong hỗn hợp A theo lần lượt là:


A. 0,18M cùng 0,26M


B. 0,21M với 0,18M


C. 0,21M với 0,32M


D. 0,2M với 0,4M


Câu 4:


Dung dịch X đựng 0,6 mol NaHCO3 với 0,3 mol Na2CO3. Thêm hết sức từ tự dung dịch chứa 0,8 mol HCl vào dung dịch X thu được dung dịch Y với V lít khí CO2 (đktc). Thêm nước vôi trong vào hỗn hợp Y thấy tạo ra thành m gam kết tủa. Quý hiếm của V với m thứu tự là:


A. 11,2 cùng 40


B. 16,8 với 60


C. 11,2 với 60


D. 11,2 và 90


Câu 5:


Thêm thư thả dung dịch cất 0,06 mol HCl vào dung dịch đựng 0,05 mol Na2CO3. Thể tích khí CO2 (đktc) nhận được là:


A. 0,224 lít


B. 0,56 lít


C. 0,672 lít


D. 2,24 lít


Câu 6:


Thêm rảnh từng giọt của 100 ml dung dịch chứa Na2CO3 1,2M cùng NaHCO3 0,6M vào 200 ml dung dịch HCl 1M, sau bội phản ứng trọn vẹn thu được dung dịch X. Mang đến dung dịch nước vôi vào dư vào hỗn hợp X thì thu được bao nhiêu gam kết tủa?


A. 10 gam


B. 8 gam


C. 6 gam


D. 12 gam


Bình luận


comment
Hỏi bài bác

Hỗ trợ đăng ký khóa huấn luyện và đào tạo tại nangngucnoisoi.vn


*

link
thông tin nangngucnoisoi.vn
Tải vận dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN xem

Hãy chọn đúng chuẩn nhé!


Đăng ký


cùng với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng cam kết

Bạn đã có tài năng khoản? Đăng nhập


nangngucnoisoi.vn

Bằng bí quyết đăng ký, bạn chấp nhận với Điều khoản thực hiện và cơ chế Bảo mật của chúng tôi.

Xem thêm: Tin Học Và Những Ứng Dụng Tin Học Trong Nhà Trường, Cong Ty Cong Nghe Tin Hoc Nha Truong


Đăng nhập


cùng với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa xuất hiện tài khoản? Đăng ký


nangngucnoisoi.vn

Bằng giải pháp đăng ký, bạn gật đầu đồng ý với Điều khoản thực hiện và chế độ Bảo mật của chúng tôi.

Xem thêm: Học Sinh Quan Hệ Với Thầy Giáo, Thầy Giáo Và Học Sinh Làm Chuyện Ấy


Quên mật khẩu


Nhập add email bạn đăng ký để lấy lại password
lấy lại mật khẩu đăng nhập

Bạn chưa tồn tại tài khoản? Đăng ký


nangngucnoisoi.vn

Bằng cách đăng ký, bạn gật đầu đồng ý với Điều khoản sử dụng và chính sách Bảo mật của bọn chúng tôi.


Bạn vui miệng để lại tin tức để được TƯ VẤN THÊM
lựa chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
nangngucnoisoi.vn