CHO HỖN HỢP A CHỨA HAI PEPTIT X VÀ Y

     

Cho 0,1 mol một este X vào 50 gam hỗn hợp NaOH 10% đun nóng cho đến lúc phản ứng hoàn toàn (các chất bay hơi không xứng đáng kể). Dung dịch thu được có cân nặng 58,6 gam. Cô cạn hỗn hợp thu được 10,4 gam chất rắn khan. CTCT của X là:


Trùng ngưng hỗn hợp hai hóa học là glyxin cùng valin, số đipeptit mạch hở tối đa rất có thể tạo ra là bao nhiêu?


Trong những chất: phenol, etyl axetat, ancol etylic, axit axetic; số chất tác dụng được với hỗn hợp NaOH là


Thực hiện nay phản ứng este hoá 0,5 mol các thành phần hỗn hợp hai ancol đối kháng chức (có khối lượng m gam) cùng với 30 gam axit axetic, công suất phản ứng este hoá so với mỗi ancol đều bằng h. Cân nặng este (gam) chiếm được là


Có các nhận định sau : (1) Este là thành phầm của làm phản ứng giữa axit cacboxylic với ancol; (2) Este là hợp hóa học hữu cơ trong phân tử gồm nhóm -COO-; (3) Este no, 1-1 chức, mạch hở bao gồm công thức phân tử CnH2nO2, với n ≥ 2; (4) Hợp hóa học CH3COOC2H5 thuộc các loại este. Những nhận định đúng là :


Đốt cháy hoàn toàn m gam tất cả hổn hợp X tất cả glucozơ, axit axetic, anđehit fomic với etylen glicol. Sau bội phản ứng thu được 21,28 lít khí CO2 (đktc) với 20,7 gam H2O. Thành phần % theo khối lượng của etylen glicol trong tất cả hổn hợp X là


Cho dãy những chất sau: toluen, phenyl fomat, saccarozơ, glyxylvalin (Gly-Val), etylen glicol, triolein. Số chất bị thuỷ phân trong môi trường xung quanh kiềm là


Xà phòng hóa trọn vẹn hỗn hòa hợp X bao gồm 2 chất mập (có số mol bởi nhau) bởi dung dịch NaOH, nhận được glixerol và 2 muối natri stearat cùng natri panmitat (biết số mol của hai muối này cũng bằng nhau). Gồm bao nhiêu trường hòa hợp X thỏa mãn?


Cho những phát biểu sau:

(a) Chất lớn là trieste của glixerol và những axit béo.

Bạn đang xem: Cho hỗn hợp a chứa hai peptit x và y

(b) chất béo nhẹ nhàng hơn nước, ko tan vào nước nhưng mà tan nhiều trong dung môi hữu cơ.

(c) phản bội ứng thủy phân chất lớn trong môi trường kiềm call là làm phản ứng xà chống hóa.

(d) các este đông đảo được pha chế từ axit cacboxylic với ancol.

Xem thêm: Cách Làm Cây Bằng Dây Đồng Từ Dây Điện Cũ Siêu Đẹp Và Đơn Giản

(e) Tristearin, triolein bao gồm công thức thứu tự là: (C17H33COO)3C3H5, (C17H35COO)3C3H5.

(f) tất cả các peptit có phản ứng color với Cu(OH)2/OH-.

Xem thêm: Thể Tích Nước Brom 3 % (D=1,3G/Ml) Cần Để Điều Chế 4,4 Gam Tribromanilin

(g) dung dịch saccarozơ không tham gia phản ứng tráng bạc.

Số tuyên bố đúng là


Câu 15:


Chất dẻo PVC được điều chế theo sơ đồ vật sau :

CH4 →H=15%A→H=95% B→H=90% PVC

Biết CH4 chiếm 95% thể tích khí thiên nhiên, vậy để điều chế một tấn PVC thì số m3 khí vạn vật thiên nhiên (đktc) bắt buộc là :


Hỏi bài xích
*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam