Cho Hình Chóp Sabcd Có Đáy Là Hình Thoi

     

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thoi, $O$ là giao điểm của 2 đường chéo và $SA = SC$. Các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?
Bạn đang xem: Cho hình chóp sabcd có đáy là hình thoi

*

Ta có: $SA = SC \Rightarrow SAC$ là tam giác cân

Mặt khác: $O$ là trung điểm của $AC$ (tính chất hình thoi)

Khi đó ta có: $AC \bot SO$

$ \Rightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{AC \bot BD{\rm{ }}\left( \text{tính chất hình thoi} \right)}\\{AC \bot SO}\end{array}} \right. \Rightarrow AC \bot \left( {SBD} \right)$


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho hai đường thẳng phân biệt $a,{\rm{ }}b$ và mặt phẳng$\left( P \right)$, trong đó $a \bot \left( P \right)$. Mệnh đề nào sau đây là sai?


Trong không gian cho đường thẳng \(\Delta \) và điểm \(O.\) Qua \(O\) có mấy đường thẳng vuông góc với $\Delta$ cho trước?


Cho hình chóp \(S.ABC\) có đáy \(ABC\) là tam giác cân tại \(C.\) Cạnh bên \(SA\) vuông góc với đáy. Gọi \(H,\,\,K\) lần lượt là trung điểm của \(AB\) và \(SB.\) Khẳng định nào dưới đây sai ?


Cho tứ diện \(ABCD.\) Gọi \(H\) là trực tâm của tam giác \(BCD\) và \(AH\) vuông góc với mặt phẳng đáy. Khẳng định nào dưới đây là đúng ?


Trong không gian cho đường thẳng \(\Delta \) không nằm trong mp \(\left( P \right)\), đường thẳng \(\Delta \) được gọi là vuông góc với mp \(\left( P \right)\) nếu:


Cho hình chóp \(S.ABCD\) có đáy \(ABCD\) là hình thoi tâm \(O.\) Biết rằng \(SA = SC,\) \(SB = SD.\) Khẳng định nào sau đây là đúng ?


Cho tứ diện \(ABCD\) có \(AB,\,\,BC,\,\,CD\) đôi một vuông góc với nhau và \(AB = a\), \(BC = b,\,\,\,CD = c\). Độ dài đoạn thẳng \(AD\) bằng
Xem thêm: Công Thức Đường Phân Giác Trong Tam Giác, Tính Chất Đường Phân Giác Của Tam Giác

Cho tứ diện \(ABCD\) có \(AB,\,\,BC,\,\,CD\) đôi một vuông góc với nhau. Điểm nào dưới đây cách đều bốn đỉnh \(A,\,\,B,\,\,C,\,\,D\) của tứ diện \(ABCD\) ?


Cho hình chóp \(S.ABC\) có \(SA = SB = SC\) và tam giác \(ABC\) vuông tại \(B\). Vẽ \(SH \bot \left( {ABC} \right)\), \(H \in \left( {ABC} \right)\). Khẳng định nào sau đây đúng?


Cho hình chóp $S.ABC$ thỏa mãn $SA{\rm{ }} = {\rm{ }}SB{\rm{ }} = {\rm{ }}SC$. Tam giác $ABC$ vuông tại $A$. Gọi $H$ là hình chiếu vuông góc của $S$ lên $mp\left( {ABC} \right)$. Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau?


Cho hình chóp $S.ABCD$ có các cạnh bên bằng nhau $SA = SB = SC = SD$. Gọi \(H\) là hình chiếu của $S$ lên mặt đáy $ABCD$. Khẳng định nào sau đây sai?


Cho hình chóp $S.ABC$ có \(SA \bot (ABC)\) và tam giác $ABC$ không vuông, gọi $H,{\rm{ }}K$ lần lượt là trực tâm các tam giác$ABC$ và $SBC$. Các đường thẳng $AH,{\rm{ }}SK,{\rm{ }}BC$ thỏa mãn:


Cho hình chóp \(S.ABC\) có các mặt bên tạo với đáy một góc bằng nhau. Hình chiếu \(H\) của $S$ trên \((ABC)\) là


Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thoi, $O$ là giao điểm của 2 đường chéo và $SA = SC$. Các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?


Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông, $SA \bot \left( {ABCD} \right)$. Mặt phẳng qua $A$ và vuông góc với $SC$ cắt $SB,SC,SD$ theo thứ tự tại $H,M,K$. Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau?


Cho hình chóp $S.ABCD$ trong đó $ABCD$ là hình chữ nhật, \(SA \bot \left( {ABCD} \right)\). Trong các tam giác sau tam giác nào không phải là tam giác vuông


*

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát
Xem thêm: Lập Dàn Ý Cảm Nhận Về Nhân Vật Ông Sáu Hay Nhất (8 Mẫu), Cảm Nhận Về Nhân Vật Ông Sáu Hay Nhất (8 Mẫu)

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - Trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 240/GP – BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông.