Cho hình chóp sabcd có đáy abcd là hình vuông cạnh a sa vuông góc với đáy sa=a căn 2

     

Cho khối lăng trụ có diện tích đáy B = 8 và chiều cao h = 6 . Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng.

Bạn đang xem: Cho hình chóp sabcd có đáy abcd là hình vuông cạnh a sa vuông góc với đáy sa=a căn 2


Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có. Tính sin của góc giữa mặt đường thẳng BD’ cùng mặt phẳng(A’C’D).


Cho khối chóp S.ABC tất cả đáy ABC là tam giác đầy đủ cạnh a, cạnh SA = a3, nhì mặt mặt (SAB) và (SAC) cùng vuông góc với phương diện phẳng (ABC) (tham khảo hình bên).

Xem thêm: Sơ Đồ Quy Trình Phục Vụ Nhà Hàng Ăn Uống Trực Tiếp, Quy Trình Phục Vụ Nhà Hàng Và Những Điều Cần Biết

*

Tính thể tích V của khối hình chóp đã cho.


Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ tất cả BAC^=1200,BC=AA’ = a. Gọi M là trung điểm của CC’. Tính khoảng cách giứa hai tuyến đường thẳng BM vàAB’, biết rằng chúng vuông góc cùng với nhau.

Xem thêm: Nơi Bán Bé Tô Màu Siêu Nhân Cuồng Phong 2002 Tập 2, Nơi Bán Bé Tô Màu Siêu Nhân


Có từng nào giá trị nguyên trực thuộc đoạn <-10;10> của m nhằm giá trị lớn số 1 của hàm số y=2x+mx+1trên đoạn <-4;-2> không lớn hơn 1?


Có mấy khối nhiều diện trong những khối sau?

*


Cho hàm số y = f(x) gồm đạo hàm liên tiếp trên R và gồm bảng đổi thay thiên của hàm số y = f’(x) như sau

*

Tìm tất cả các quý giá của tham số để bất phương trình fx+14x4−x3−3x−m≥0 nghiệm đúng với mọix∈−2;2


Cho khối hộp chữ nhật có độ lâu năm chiều rộng, chiều dài, chiều cao lần lượt là 3a,4a,5a. Thể tích của khối hộp chữ nhật đã cho bằng


Cho hàm số y =f(x) có đồ thị như hình mẫu vẽ bên. Hàm số đã mang đến nghịch trở thành trên khoảng tầm nào bên dưới đây?

*


Cho hàm số y = f(x) tiếp tục trên R và gồm bảng đổi mới thiên như sau:

*

Hỏi phương trình 12fx−2=0có từng nào nghiệm phân biệt?


Cho hàm số y=fx=ax3+bx2+cx+d. Hiểu được đồ thị hàm số giảm trục Ox tại bố điểm phân biệt tất cả hoành độ là−1, 13, 12 . Hỏi phương trình fsinx2=f0có bao nhiêu nghiệm tách biệt thuộc đoạn −π;π.


Cho hình chóp S,ABCD gồm đáy là hình chữ nhật,AB>AD. Mặt mặt SAB là tam giác những và phía bên trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Call M,N theo lần lượt là trung điểm của AB cùng BC . Xét những mệnh đề sau

I. SM⊥ABCD

II.BC⊥SAB

III.AN⊥SDM

Trong những mệnh đề trên, bao gồm bao nhiêu mệnh đề đúng?


Cho hàm số y = f(x) liên tiếp trên <-2;4> và gồm bảng biến thiên như sau:

*

Gọi M,n lần lượt là giá chỉ trị lớn nhất, giá chỉ trị nhỏ dại nhất của hàm số y=|f(x)| bên trên đoạn <-2;4>. Tính M2−m2


*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam