Cho hình chóp s abcd đáy là hình bình hành

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Cho hình chóp S. ABCD có đáy ABCD là hình bình hành và M; N theo thứ tự là trung điểm của AB; CD . Xác minh thiết diện của hình chóp cắt bởi (α) đi qua MN và song song với khía cạnh phẳng (SAD).Thiết diện là hình gì?

A. Tứ giác

B. Hình thang

C. Hình thang cân

D. Hình bình hành


*


Cho hình chóp S. ABCD bao gồm đáy là hình bình hành trung tâm O có AC= a và BD= b. Tam giác SBD là tam giác đều. Một phương diện phẳng (α) di động song song với phương diện phẳng (SBD) và trải qua điểm I trên đoạn OA và AI = x ( 0

A. B 2 x 2 2 a 2

B.  b 2 x 2 3 2 a 2

C.  b 2 x 2 3 a 2

D. Đáp án khác


Cho hình chóp S.ABCD gồm đáy ABCD là hình bình hành. Thiết diện của hình chóp khi cắt vày mặt phẳng trải qua trung điểm F của cạnh AB, song song với BD và SA là hình gì?

A. Lục giác

B. Tam giác

C. Tứ giác

D. Ngũ giác


Cho hình chóp S.ABCD bao gồm đáy ABCD là một trong tứ giác lồi. điện thoại tư vấn O là giao điểm của nhì đường chéo AC và BD . Khẳng định thiết diện của hình chóp cắt bởi vì mặt phẳng (α) trải qua O, tuy nhiên song với AB với SC. Thiết diện sẽ là hình gì?


Cho hình chóp S.ABCD tất cả đáy ABCD là hình thang tất cả cạnh lòng ABCD. điện thoại tư vấn M, N thứu tự là trung điểm của những cạnh AD, BC. G là trung tâm của tam giác SAB. Thiết diện của hình chóp

*
cắt vì chưng (IJG) là một trong những tứ giác. Tìm đk của AB, CD để thiết diện đó là hình bình hành?

*

A.

Bạn đang xem: Cho hình chóp s abcd đáy là hình bình hành

AB=3CD

B. AB=2CD

C. CD=2AB

D. CD=3AB


Cho hình chóp S.ABCD tất cả đáy là hình bình hành ABCD. Trong phương diện phẳng đáy vẽ mặt đường thẳng d đi qua A và không song song với các cạnh của hình bình hành, d giảm BC tại E. Hotline C’ là một điểm vị trí cạnh SC.

a) kiếm tìm giao điểm M của CD và mp(C’AE).

Xem thêm: Đề Thi Giữa Kì 1 Lớp 4 Môn Toán Mới Nhất, Đề Thi Giữa Kì 1 Lớp 4 Môn Toán Năm Học 2021

b) kiếm tìm thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng (C’AE).


Cho hình chóp S.ABCD gồm đáy là hình bình hành. Call M,N theo thứ tự là trung điểm CD và SDa) chứng tỏ MN tuy nhiên song với (SAC)b) khẳng định thiết diện của hình chóp S.ABCD khi cắt vì chưng mặt phẳng (BMN)Giải góp mình câu này cùng với ạ bản thân đang bắt buộc gấp lắm ạ :(((


 

Cho hình chóp S.ABCD gồm đáy ABCD là hình thang, AB // CD. Call M, N lần lượt là trung điểm của AD và BC; hotline G là trọng tâm tam giác SAB. Tiết diện của hình chóp với khía cạnh phẳng (MNG) là hình bình hành thì

 

A. AB = 3CD

B. AB = 2CD

C. CD = 3AB

D.

Xem thêm: Các Hình Thức Rút Gọn Câu Rút Gọn Trong Tiếng Anh, Các Hình Thức Rút Gọn Câu Trong Tiếng Anh

 CD = 2AB


Cho hình chóp S.ABCD tất cả đáy là hình bình hành ABCD. M là 1 trong những điểm cầm tay trên đoạn AB. Một mặt phẳng (α) đi qua M và tuy nhiên song với SA cùng BC; (α) cắt SB, SC cùng CD theo lần lượt tại N, p và Q

a) Tứ giác MNPQ là hình gì?

b) hotline I là giao điểm của MN với PQ. Chứng minh rằng I nằm tại một đường thẳng thế định.


mang lại hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang với đáy phệ AD. Call M, N lần lượt là trung điểm của AB, CD với G là trọng tâm tam giác của ∆SAD.Xác định thiết diện tạo vày mặt phẳng (MNG) với hình chóp S.ABCD, S.ABC