CHO HÌNH CHÓP S.ABC CÓ ĐÁY ABC LÀ TAM GIÁC VUÔNG TẠI B SA VUÔNG GÓC (ABC)

     

Cho tứ diện (ABCD) tất cả (AB,,,BC,,,CD) đôi một vuông góc cùng với nhau với (AB = a), (BC = b,,,,CD = c). Độ lâu năm đoạn thẳng (AD) bằng

Cho tứ diện (ABCD) bao gồm (AB,,,BC,,,CD) đôi một vuông góc với nhau. Điểm nào tiếp sau đây cách đều tứ đỉnh (A,,,B,,,C,,,D) của tứ diện (ABCD) ?

Cho hình chóp đều, chọn mệnh đề sai trong số mệnh đề sau:


Cho hình chóp SABC gồm đáy ABC là tam giác vuông tại B cùng SA vuông góc ( (ABC) ). Dựng đường cao (AH ) của tam giác SAB. Chọn xác minh không đúng.

Bạn đang xem: Cho hình chóp s.abc có đáy abc là tam giác vuông tại b sa vuông góc (abc)

Câu 55443 Nhận biết

Cho hình chóp $SABC$ bao gồm đáy $ABC$ là tam giác vuông trên $B$ cùng $SA ot left( ABC ight)$. Dựng đường cao (AH) của tam giác $SAB$. Chọn khẳng định không đúng.

Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Phương pháp giải những bài toán đường thẳng vuông góc với mặt phẳng --- Xem đưa ra tiết

...


*

*

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

đến hình chópS.ABCDcó đáyABCDlà hình thoi tâmO.Biết rằngSA=SC,SB=SD.Khẳng định như thế nào sau đây là đúng ?

Cho hai tuyến phố thẳng tách biệt a,b với mặt phẳng (P), trong số đó a⊥(P). Mệnh đề như thế nào sau đấy là sai?

mang đến hình chópS.ABCcó đáyABClà tam giác cân nặng tạiC.Cạnh bênSAvuông góc với đáy. GọiH,Klần lượt là trung điểm củaABvàSB.Khẳng định nào dưới đây sai ?

xác định nào sau đây sai?

mang đến hình chópS.ABCD, đáyABCDlà hình vuông vắn cạnh bằngavàSA⊥(ABCD). BiếtSA= a63. Tính góc giữaSCvà(ABCD).


cho hình chópS.ABCcó cạnhSA⊥(ABC)và đáyABClà tam giác cân nặng ởC. GọiHvàKlần lượt là trung điểm củaABvàSB.Khẳng định làm sao sau đâysai?

mang lại hình chópS.ABCcóSA⊥(ABC)vàAB⊥BC.Số các mặt của tứ diệnS.ABClà tam giác vuông là:

mang lại tứ diện ABCD. điện thoại tư vấn H là trực trung tâm của tam giác BCD cùng AH vuông góc với phương diện phẳng đáy. Xác minh nào dưới đây là đúng ?

cho tứ diện ABCD có AB = AC với DB = DC. Xác định nào sau đây đúng?

Trong không gian tập hợp những điểmMcách phần lớn hai điểm núm địnhAvàBlà

đến tứ diện ABCD có cạnh AB, BC, CD bằng nhau và vuông góc với nhau từng đôi một. Khẳng định nào dưới đây đúng?

Trong không khí cho đường thẳngΔvà điểmO.QuaOcó mấy mặt đường thẳng vuông góc vớiΔcho trước?

mang đến a,b,c là các đường thẳng trong không gian. Tìm kiếm mệnh đề sai trong số mệnh đề sau.

mang đến chóp đềuS.ABCDcó cạnh đáy bằng2, sát bên bằng3. Gọiφlà góc thân giữa lân cận và phương diện đáy. Mệnh đề nào dưới đây đúng?


*

*

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

mang đến hình chóp tứ giác các S.ABCD. điện thoại tư vấn M, N thứu tự là trung điểm của SA và SC.

a) chứng minh AC ⊥ SD

b) chứng minh MN ⊥ (SBD)

c) cho AB = SA = a. Tính coossin của góc giữa (SBC) cùng (ABCD)

đến hình chóp S.ABCD gồm đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng a với SA ⊥ (ABCD).

Xem thêm: Những Bức Tranh Vẽ Đề Tài Học Tập Đẹp Và Ý Nghĩa Cho Học Sinh

a) chứng tỏ BD ⊥ SC.

b) minh chứng (SAB) ⊥ (SBC).

c) cho SA = (a√6)/3. Tính góc giữa SC và mặt phẳng (ABCD).

cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hình thoi cạnh a, BAD^=60ο, SA = SB = SD = a.

a) chứng minh (SAC) vuông góc cùng với (ABCD).

b) chứng minh tam giác SAC vuông.

c) Tính khoảng cách từ S mang lại (ABCD).

Xem thêm: Cách Làm Muối Tôm Bánh Tráng Trộn Muối Tôm Ngon, Cách Làm Muối Tôm Bánh Tráng Thơm Ngon

mang lại tứ diện O.ABC có OA, OB, OC đôi một vuông góc và các cạnh OA = OB = OC = a, điện thoại tư vấn I là trung điểm BC.