Cho Hình Chóp S.abc Có Đáy Abc Là Tam Giác Vuông Cân Tại B

     
*Bạn đang xem: Cho hình chóp s.abc có đáy abc là tam giác vuông cân tại b

*

Ngữ văn 12 Toán học tập 12 giờ Anh 12 thứ lí 12
*
hóa học 12
*
Sinh học tập 12
*
lịch sử 12
*
Địa lí 12
*
GDCD 12
*
công nghệ 12
*
Tin học 12
Ngữ văn 11 Toán học tập 11 tiếng Anh 11 đồ lí 11

Câu hỏi mang lại hình chóp (S.ABC) bao gồm đáy (ABC) là tam giác vuông cân nặng tại (B) và (BA = BC = a.) sát bên (SA = 2a) và vuông góc với phương diện phẳng đáy. Bán kính mặt mong ngoại tiếp hình chóp(S.ABC) là :

A (asqrt 6 .) B (3a.)C (dfracasqrt 2 2.)D (dfracasqrt 6 2.)


Xem thêm: Hỗn Hợp M Gồm Một Peptit X Và Một Peptit Y, Đều Mạch Hở

Phương pháp giải:

Xác định điểm cách đều tư đỉnh của hình chóp từ đó tính bánh kính mặt ước ngoại tiếp hình chóp


Lời giải chi tiết:

*

Gọi (D) với (E) thứu tự là trung điểm của (AC,SC).

Ta gồm (DE//SA Rightarrow DE ot left( ABC ight)) nhưng mà (D) là trung khu đường tròn ngoại tiếp tam giác (ABC) cần (ED) là trục con đường trong ngoại tiếp đáy. Vị đó: (EA = EB = EC)

Lại tất cả tam giác (SAC) vuông trên (A) gồm (E) là trung điểm cạnh huyền nên (EA = ES = EC = dfracSC2)

Suy ra (EA = ES = EC = EB = dfracSC2) tuyệt (E) là trọng điểm mặt ước ngoại tiếp chóp (S.ABC) và bán kính mặt ước là (dfracSC2)

Xét tam giác (ABC) vuông trên (B) ta có: (AC = sqrt BC^2 + BA^2 = asqrt 2 )

Xét tam giác (SAC) vuông tại (A) ta có: (SC = sqrt SA^2 + AC^2 = sqrt 4a^2 + 2a^2 = asqrt 6 )

Bán kính phương diện cầu bắt buộc tìm là: (R = dfracSC2 = dfracasqrt 6 2.)

Chọn D.


*
câu hỏi trước thắc mắc tiếp theo
*

Luyện bài Tập Trắc nghiệm Toán 12 - xem ngay


TẢI phầm mềm ĐỂ coi OFFLINE


Liên hệ chính sách


Xem thêm: Những Nhận Định Văn Học Về Thơ, Tổng Hợp Nhận Định Văn Học Hay Nhất

*

Đăng cam kết để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép nangngucnoisoi.vn giữ hộ các thông báo đến các bạn để nhận thấy các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.