Cho hàm số y=x^3+3x^2+mx+1

     

Câu 8983: Cho hàm số y = x3 – 3x2 + mx (1) điều tra khảo sát và vẽ thiết bị thị hàm số (1) lúc m = 0 tìm kiếm m đựng đồ thị hàm số (1) tất cả hai điểm cực trị A và B, đồng thời khoảng cách từ gốc tọa độ O đến trung tâm G của tam giác AOB nhỏ tuổi nhất

A.

Bạn đang xem: Cho hàm số y=x^3+3x^2+mx+1

m = -3

B.

Xem thêm: Viết Đoạn Văn Có Sử Dụng Thuật Ngữ, Viết Đoạn Văn (Khoảng 8

m = 3

C.

Xem thêm: Môn Toán Lớp 5A Có 47 Số Học Sinh Là Học Sinh Nữ, Môn Toán Lớp 5 Cho Mình Hỏi Lớp 5A Có 35 Học Sinh

m = -2

D. m = 2


Giải bỏ ra tiết:

1. Học viên tự giải

2. Y" = 3x2 – 6x + m; ∆y’ = 9 – 3m

Hàm số tất cả 2 điểm cực trị khi m 1 ; y1), B(x2 ; y2) với x1 ; x2 là 2 nghiệm của pt : 3x2 – 6x + m = 0

x1 + x2 = 2 ; x1x2 =

*
 ⇒ G(xG ; yG) ; xG = 
*
; yG = 
*
 = 

⇒ G(

*
 ; ) ⇒ OG2 =  + ()2

OG2 ≥  (∀ m giải mã sai Bình thường tương đối hay khôn xiết Hay

*
*
*
*
*
*
*
*

câu hỏi trước Câu tiếp theo sau


*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát