Cho dung dịch x gồm 0 007 mol na+

     Bạn đang xem: Cho dung dịch x gồm 0 007 mol na+

Cho m gam các thành phần hỗn hợp Mg, Al vào 250ml dd X chứa các thành phần hỗn hợp axit HCl 1M cùng axit H2SO40,5M, nhận được 5,32 lít H2 (ở đktc) và dd Y (coi thể tích dung dịch không đổi). Hỗn hợp Y có pH là


Trộn 100ml dung dịch bao gồm Ba(OH)2 0,1M cùng NaOH 0,1M với 400ml dung dịch gồm H2SO4 0,0375M với HCl 0,0125M thu được dung dịch X. Tính pH của hỗn hợp X?


Trộn 250 ml dd tất cả hổn hợp HCl 0,08 mol/l và H2SO4 0,01 mol/l với 250 ml dd Ba(OH)2 gồm nồng độ x mol/l thu được m gam kết tủa với 500 ml dd gồm pH = 12. Hãy tính m cùng x.


Một dung dịch X tất cả chứa 0,01 mol Ba2+; 0,01 mol NO3-; a mol OH- và b mol Na+. Để th-nc ½ hỗn hợp X người ta cần dùng 200ml hỗn hợp HCl 0,1M. Cân nặng chất rắn thu được khi cô cạn dung dịch X là:


Dung dịch X bao gồm chứa: 0,07 mol Na+, 0,02 mol SO42- cùng x mol OH-. Hỗn hợp Y bao gồm chứa ClO4-, NO3- cùng y mol H+; tổng cộng mol ClO4- cùng NO3- là 0,04. Trộn X cùng Y được 100ml hỗn hợp Z. Dung dịch Z có pH (bỏ qua sự năng lượng điện li của nước) là:


Cho 200ml dung dịch H3PO4 1M chức năng với 250ml dung dịch NaOH 0,5M và Ba(OH)2 0,5M. Sau thời điểm các phản bội ứng xảy ra trọn vẹn thu được hỗn hợp X, cô cạn hỗn hợp X thu được số gam muối hạt khan là:


Dung dịch Ba(OH)2 gồm pH=13 (ddA), hỗn hợp HCl tất cả pH=1 (dd B). Trộn 2,75 lít A với 2,25 lít dd B.

Nồng độ mol/l của những chất gồm trong dung dịch sau phản ứng là:
Xem thêm: Thuyết Minh Về Sông Hương ❤️️ 15 Bài Văn Mẫu Hay Nhất, Thuyết Minh Về Sông Hương Ở Huế

Dung dịch A chứa những ion Cu2+, Fe3+, Cl-. Để kết tủa hết ion Cl- trong 10ml hỗn hợp A buộc phải dùng hết 70ml dung dịch AgNO3 1M. Cô cạn 100ml dung dịch A chiếm được 43,25g các thành phần hỗn hợp muối khan. Tính độ đậm đặc mol những ion Cu2+, Fe3+, Cl-


Dung dịch X chứa 0,02 mol Al3+; 0,04 mol Mg2+; 0,04 mol NO3-; x mol Cl- với y mol Cu2+. Mang đến X tính năng hết với dung dịch AgNO3 dư, nhận được 17,22 gam kết tủa. Mặt khác, đến 170ml hỗn hợp NaOH 1M vào X, thu được m gam kết tủa. Biết những phản ứng xảy ra hoàn toàn. Quý giá của m là:


Dung dịch A tất cả HCl 0,2M; HNO3 0,3M; H2SO4 0,1M; HClO4 0,3M, dung dịch B gồm KOH 0,3M; NaOH 0,4M, Ba(OH)2 0,15M. Cần trộn A cùng B theo tỉ trọng thể tích là bao nhiêu để được dung dịch tất cả pH=13?


Dung dịch X tất cả NaOH 0,2M với Ba(OH)2 0,05M. Hỗn hợp Y bao gồm Al2(SO4)3 0,4M và H2SO4 xM. Trộn 0,1 lít dung dịch Y với cùng 1 lít dung dịch X nhận được 16,33 gam kết tủa. Quý hiếm của x là:


Dung dịch X đựng axit HCl a mol/l cùng HNO3 b mol/lít. Để th-nc 20ml dung dịch X nên dùng 300ml hỗn hợp NaOH 0,1M. Khía cạnh khác, đem 20ml hỗn hợp X cho công dụng với dung dịch AgNO3 dư thấy tạo thành 2,87 gam kết tủa. Cực hiếm của a với b lần lượt là:


Dung dịch HCl với dung dịch CH3COOH gồm cùng độ đậm đặc mol/lít. Quý hiếm pH khớp ứng của dịch tương xứng là x cùng y. Quan hệ giới tính giữa x và y là ( giả thiết cứ 100 phân tử 2 dung CH3COOH thì có một phân tử điện li)


Cho 100ml dd láo lếu hợp tất cả FeCl31M, AlCl31M với ZnCl20,5M chức năng với hỗn hợp NaOH dư. Tách lấy kết tủa, nung trong bầu không khí đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn. Tính m.
Xem thêm: Quán Ăn Ngon Ở Đồng Hới - 31 Món Ngon Quảng Bình + Quán Ăn Ngon Quảng Bình

*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam