Cho Đoạn Mạch Rlc Mắc Nối Tiếp

     

Cho đoạn mạch RLC mắc nối tiếp. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có tần số (f) chuyển đổi được. Khi tần số góc (omega = omega _0) thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua đoạn mạch có mức giá trị cực to là (I_max). Khi tần số góc của dòng điện của cái điện là (omega = omega _1) hoặc (omega = omega _2) thì dòng điện hiệu dụng vào mạch có giá trị đều nhau (I_1 = I_2 = dfracI_maxn). Biểu thức của điện trở R phụ thuộc vào vào (L,omega _1,omega _2,n) là
Bạn đang xem: Cho đoạn mạch rlc mắc nối tiếp

Đáp án đúng: a

Phương pháp giải


+ thực hiện biểu thức việc (omega ) biến thiên

+ thực hiện định biện pháp Ôm mang đến toàn mạch: (I = dfracUZ)


Phương pháp giải bài bác tập chuyển phiên chiều rlc - tất cả tần số góc (hay tần số, chu kì) biến đổi --- Xem đưa ra tiết

Xem lời giải


Lời giải của GV nangngucnoisoi.vn


+ Tần số góc lúc cường độ mẫu điện trong mạch có mức giá trị cực đại (omega _0 = dfrac1sqrt LC )

+ Hai quý giá của tần số góc mang đến cùng giá bán trị chiếc điện hiệu dụng trong mạch (I_1 = I_2 = dfracI_maxn) lúc ấy ta gồm (omega _1.omega _2 = dfrac1LC Rightarrow omega _2L = dfrac1omega _1C)

( Rightarrow Z_L_2 = Z_C_1)

Ta có:

(eginarraylI_1 = dfracI_maxn\ Leftrightarrow dfracUZ_1 = dfracUZn Rightarrow nZ = Z_1\ Leftrightarrow n^2left( R^2 ight) = R^2 + left( Z_L_1 - Z_C_1 ight)^2\ Leftrightarrow n^2R^2 = R^2 + L^2left( omega _1 - omega _2 ight)^2\ Rightarrow R = dfrac omega _1 - omega _2 ightsqrt n^2 - 1 endarray)


Đáp án nên chọn là: a


...

Bài tập bao gồm liên quan


Bài tập mạch luân phiên chiều RLC - có ω (hay f, T) chuyển đổi Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Cho đoạn mạch RLC thông liền có cực hiếm các thành phần cố định. Đặt vào hai đầu đoạn này một điện áp xoay chiều gồm tần số ráng đổi. Lúc tần số góc của mẫu điện bằng (omega _0) thì cảm phòng và dung kháng có giá trị (Z_L = m 100Omega ) và (Z_C = 25Omega ). Để vào mạch xẩy ra cộng hưởng, ta phải thay đổi tần số góc của cái điện mang đến giá trị (omega ) bằng:


Mạch điện R,L,C nối tiếp, điện áp nhì đầu mạch (u m = m 220sqrt 2 cosomega tleft( V ight)) cùng (omega ) có thể đổi khác được. Tính năng lượng điện áp hiệu dụng 2 đầu R khi biểu thức dòng điện có dạng (i m = I_0cosomega t):


Mạch năng lượng điện R1L1C1 bao gồm tần số cộng hưởng (omega _1) và mạch R2L2C2 bao gồm tần số cộng hưởng (omega _2) , biết (omega _1 = omega _2) . Mắc thông liền hai mạch đó với nhau thì tần số cùng hưởng của mạch sẽ là (omega ). (omega ) contact với (omega _1) với (omega _2)theo công thức nào? Chọn giải đáp đúng:


Cho mạch điện có R, L, C mắc nối tiếp. Mang lại (L = dfrac1pi H, m C = 50mu F) cùng (R m = 50Omega ) . Đặt vào hai đầu mạch năng lượng điện một năng lượng điện ápxoay chiều (u = 220cos(2pi ft)left( V ight)), trong các số đó tần số f đổi khác được. Lúc (f m = m f_o) thì công suất trong mạch đạt giá bán trị cực to Pmax. Khi đó:
Xem thêm: Top 10 Bài Văn Tả Cô Giáo Hay Nhất, Please Wait

Đặt điện áp (u m = m Usqrt 2 cosleft( 2pi ft ight)) vào hai đầu đoạn mạch bao gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L với tụ điện C mắc nối tiếp. Biết U,R,L,C không đổi, f biến hóa được. Khi tần số là 50(Hz) thì dung kháng gấp 1,44 lần cảm kháng. Để năng suất tiêu thụ trên mạch cực to thì phải điều chỉnh tần số cho giá trị bao nhiêu?


Đặt năng lượng điện (u m = m Usqrt 2 cosleft( 2pi ft ight))(U không đổi, tần số f biến hóa được) vào nhị đầu đoạn mạch mắc nối liền gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần gồm độ từ cảm L và tụ điện bao gồm điện dung C. Lúc tần số là f1 thì cảm chống và dung kháng của đoạn mạch có mức giá trị theo lần lượt là (6Omega ) cùng (8Omega ) . Khi tần số là f2 thì hệ số hiệu suất của đoạn mạch bằng $1$. Hệ thức tương tác giữa f1 với f2 là:


Đặt năng lượng điện áp luân phiên chiều (u m = m U_0cosomega t) có U0 ko đổi cùng ω biến hóa được vào nhì đầu đoạn mạch tất cả R, L, C mắc nối tiếp. Chuyển đổi (omega ) thì cường độ mẫu điện hiệu dụng trong mạch khi (omega = omega _1) bởi cường độ mẫu điện hiệu dụng vào mạch lúc (omega = omega _2) . Hệ thức đúng là:


Đoạn mạch chuyển phiên chiều RLC, cuộn dây thuần cảm, biết (L m = m CR^2) . Đặt vào nhì đầu đoạn mạch năng lượng điện áp chuyển phiên chiều ổn định định, cùng với tần số góc (omega ) gắng đổi, vào mạch bao gồm cùng hệ số công suất với nhì tần số là (omega _1 = 50pi (rad/s)) và (omega _2 = 200pi (rad/s)) . Hệ số năng suất của mạch là:


Đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp , cuộn dây thuần cảm cùng với (CR^2

*
Xem thêm: Giải Cùng Em Học Tiếng Việt Tuần 10 Trang 35, 36, 37 Hay Nhất Tại Vietjack


*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát