CHO ĐOẠN MẠCH NHƯ HÌNH VẼ

     
Câu hỏi: mang lại đoạn mạch như hình vẽ, L thuần cảm, (u_AB = 200cos left( 100pi t + dfracpi 2 ight),,V) và (i = I_0cos left( 100pi t + dfracpi 4 ight),,A). Kiếm tìm số chỉ những vôn kế V1 cùng V2.
*

A 200 V và 200 V

B 100 V với 100 V

C 200 V và 100 V

D 100 V với 200 V
Bạn đang xem: Cho đoạn mạch như hình vẽ

- lý giải giải

Phương pháp giải:

Độ lệch sóng giữa hiệu điện nắm và cường độ loại điện: ( an varphi = dfracZ_LR)

Hiệu điện rứa giữa nhị đầu đoạn mạch: (U^2 = U_R^2 + U_L^2)

Giải chi tiết:

Độ lệch sóng giữa hiệu điện ráng và cường độ cái điện là:

(eginarraylvarphi = varphi _u - varphi _i = dfracpi 2 - dfracpi 4 = dfracpi 4\ Rightarrow an varphi = dfracZ_LR = dfracU_LU_R = an dfracpi 4 = 1\ Rightarrow U_L = U_Rendarray)

Hiệu điện nuốm giữa nhì đầu đoạn mạch là:

(U^2 = U_R^2 + U_L^2 Rightarrow left( 100sqrt 2 ight)^2 = 2U_R^2 Rightarrow U_R = U_L = 100,,left( V ight))

Chọn B.


Câu hỏi trên nằm trong đề trắc nghiệm

- Mạch RLC chứa Vônkế và Ampekế
Lớp 12 đồ vật lý Lớp 12 - đồ vật lý

Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12
gmail.com

contact

ra mắt


Về cửa hàng chúng tôi Điều khoản thỏa thuận hợp tác sử dụng dịch vụ câu hỏi thường chạm mặt

chương trình học
Xem thêm: Nghe Những Câu Chuyện Về Nghị Lực Sống, Bạn Sẽ Thôi Than Vãn Về Cuộc Đời

hướng dẫn bài bác tập Giải bài tập Phương trình hóa học tin tức tuyển sinh Đố vui
gmail.com


*

*

Xem. Đặt câu hỏi. Trả lời.
*
links với Facebook
*
liên kết với Google
hoặc
Ghi lưu giữ Quên mật khẩu?
Đăng Nhập


Xem thêm: Các Phương Trình Hóa Học Hữu Cơ Lớp 11 Hay Có Đáp Án, Top 3000 Phương Trình Hóa Học Quan Trọng

chưa xuất hiện tài khoản?Đăng cam kết ngay!