CHO 7 68G CU VÀO 200ML

     
*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
*

Cho 7,68 gam Cu với 200 ml hỗn hợp gồmHNO30,6M vàH2SO40,5M. Sau khoản thời gian các phản ứng xảy ra hoàn toàn (sản phẩm khử độc nhất là NO), cô cạn cẩn trọng toàn cỗ dung dịch sau phản nghịch ứng thì khối lượng muối khan thu được là

A. 20,16 gam

B. 19,20 gam

C. 19,76 gam

D. 22,56 gam


*

*

Cho 7,68 gam Cu vào 200 ml hỗn hợp X gồmHNO30,6M vàH2SO40,5M. Sau thời điểm các phản bội ứng xảy ra trọn vẹn (sản phẩm khử độc nhất là NO), cô cạn cẩn trọng toàn bộ dung dịch sau phản nghịch ứng thì trọng lượng muối khan thu được là

A. 19,76 gam

B. 22,56 gam

C. 20,16 gam

D. 19,20 gam


Cho 7,68 gam Cu vào 200 ml dung dịch gồm HNO3 0,6M với H2SO4 0,5M. Sau thời điểm các phản ứng xảy ra trọn vẹn (sản phẩm khử duy nhất là NO), cô cạn cẩn trọng toàn bộ dung dịch sau làm phản ứng thì cân nặng muối khan chiếm được là :

A. 20,16 gam.

Bạn đang xem: Cho 7 68g cu vào 200ml

B. 19,20 gam.

C. 19,76 gam.

D. 22,56 gam.


Cho 7,68 g Cu vào 200ml dung dịch có HNO30,6M và H2SO40,5M. Sau thời điểm phản ứng xảy ra hoàn toàn (sản phẩm khử nhất là NO). Cô cạn cảnh giác toàn cỗ dung dịch sau làm phản ứng thì cân nặng muối khan nhận được sau phản nghịch ứng là :

nCu=0.12 molnH+=0.32 molnNO3-=0.12 molnSO42-0.13Cu + 8H+ + 2NO3- -----> 3Cu2+ + 2NO + 4H2O0.12----0.32----0.12mM"= 7.68+ 0.1*96 + 0.04*62=19.76g =>C


Cho 7,68 gam Cu vào 200ml dung dịch bao gồm HNO3 0,6M và H2SO4 0,5M. Sau thời điểm các bội phản ứng xảy ra trọn vẹn (sản phẩm khử tốt nhất là NO), cô cạn cẩn thận toàn cỗ dung dịch sau bội nghịch ứng thì trọng lượng muối khan chiếm được là:

A. 19,76 gam

B. 20,16 gam

C. 19,20 gam

D. 22,56 gam


nCu= 0,12 mol; nHNO3= 0,12 mol; nH2SO4= 0,1 mol

nNO3- dư= 0,12- 0,12.2/3= 0,04 mol

Muối khan thu được gồm chứa: 0,12 mol Cu2+, 0,04 mol NO3- với 0,1 mol SO42-

→ m muối khan= 0,12.64+ 0,04.62+ 0,1.96= 19,76 gam


Cho 7,68 gam Cu vào 200ml hỗn hợp gồmHNO30,6M vàH2SO40,5M. Sau thời điểm các phản ứng xảy ra trọn vẹn (sản phẩm khử độc nhất là NO), cô cạn cảnh giác toàn bộ dung dịch sau bội phản ứng thì cân nặng muối khan thu được là A. 19,76 gam B. 22,56 gam C. 20,16 gam D. 19,20...

Cho 7,68 gam Cu vào 200ml hỗn hợp gồmHNO30,6M vàH2SO40,5M. Sau thời điểm các bội nghịch ứng xảy ra trọn vẹn (sản phẩm khử duy nhất là NO), cô cạn cảnh giác toàn cỗ dung dịch sau phản ứng thì cân nặng muối khan chiếm được là

A. 19,76 gam

B. 22,56 gam

C. 20,16 gam

D. 19,20 gam


Cho 7,68g Cu vào 200 ml dung dịch có HNO3 0,6M và H2SO4 0,5M. Sau khoản thời gian các bội nghịch ứng xảy ra hoàn toàn, thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất, đktc). Cô cạn cảnh giác toàn bộ dung dịch sau phản nghịch ứng thì cân nặng muối khan nhận được là: A. 19,2g. B. 19,76g. C. 20,16g. D....

Cho 7,68g Cu vào 200 ml dung dịch tất cả HNO3 0,6M với H2SO4 0,5M. Sau khi các bội nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất, đktc). Cô cạn cảnh giác toàn cỗ dung dịch sau phản bội ứng thì khối lượng muối khan chiếm được là:

A. 19,2g.

B. 19,76g.

C. 20,16g.

Xem thêm: Task 2 - Đọc Hiểu 8 Câu

D. 22,56g.


Đáp án B

nCu = 0,12; nNO3- = 0,12; nH+ = 0,32

Ta tất cả nCu/3 = 0,04; nH+/8 = 0,04; nNO3-/2 = 0,06

Tính theo Cu hoặc H+

3Cu + 8H+ + 2NO3-→3Cu2+ + 2NO + 4H2O

0,12 → 0,32 → 0,08 → 0,12

Vậy muối hạt thu được cất 0,12 mol Cu2+; 0,04 mol NO3- cùng 0,1 mol SO42-

mmuối = mCu2+ + mNO3- + mSO42- = 0,12.64 + 0,04.62 + 0,1.96 = 19,76g


Cho 7,68g Cu vào 200 ml dung dịch gồm HNO3 0,6M cùng H2SO4 0,5M. Sau khi các bội phản ứng xẩy ra hoàn toàn, nhận được khí NO (sản phẩm khử duy nhất, đktc). Cô cạn cẩn thận toàn cỗ dung dịch sau bội nghịch ứng thì trọng lượng muối khan chiếm được là: A. 19,2g B.19,76g C. 20,16g...

Cho 7,68g Cu vào 200 ml dung dịch có HNO3 0,6M cùng H2SO4 0,5M. Sau khi các làm phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất, đktc). Cô cạn cẩn trọng toàn cỗ dung dịch sau phản ứng thì cân nặng muối khan nhận được là:

A. 19,2g

B.19,76g

C. 20,16g

D.22,56g.


Đáp án B

nCu = 0,12; nNO3- = 0,12; nH+ = 0,32

Ta có nCu/3 = 0,04; nH+/8 = 0,04; nNO3-/2 = 0,06 =>Tính theo Cu hoặc H+

3Cu + 8H+ + 2NO3-→3Cu2+ + 2NO + 4H2O

0,12 → 0,32 → 0,08 → 0,12

Vậy muối hạt thu được đựng 0,12 mol Cu2+; 0,04 mol NO3- cùng 0,1 mol SO42-

=>mmuối = mCu2+ + mNO3- + mSO42- = 0,12.64 + 0,04.62 + 0,1.96 = 19,76g =>Chọn B.

Cách khác: mmuối = mCu(NO3)2+ mCuSO4= 0,02.188 + 0,1.160= 19,76g =>Chọn B.


Cho 9,6 gam Cu cùng 200 ml dung dịch gồmHNO31,2M vàH2SO40,4M. Sau khoản thời gian các phản bội ứng xảy ra trọn vẹn (sản phẩm khử tốt nhất là NO), cô cạn cẩn thận toàn cỗ dung dịch sau làm phản ứng thì trọng lượng muối khan chiếm được là:

A. 17,28 gam

B. 25,96 gam

C. 32,16 gam

D. 22,56 gam


Cho 9,6 gam Cu vào 200ml dung dịch gồm HNO3 1M và H2SO4 0,5M sau khoản thời gian phản ứng xảy ra hoàn toàn (sản phẩm khử độc nhất là NO), cô cạn dung dịch sau bội phản ứng thu được trọng lượng muối khan là A .25,4 gam B.31,6gam C .28,2gam D .19,2...

Xem thêm: Hỗn Hợp Bột A Gồm 3 Kim Loại Mg Zn Al, Hỗn Hợp Bột A Gồm 3 Kim Loại Mg, Zn, Al


Cho 9,6 gam Cu vào 200ml dung dịch có HNO3 1M cùng H2SO4 0,5M sau thời điểm phản ứng xảy ra trọn vẹn (sản phẩm khử duy nhất là NO), cô cạn hỗn hợp sau phản bội ứng thu được cân nặng muối khan là

A .25,4 gam

B.31,6gam

C .28,2gam

D .19,2 gam


nCu=0,15 ; nNO3-= 0,2 ; nH+ = 0,4

3Cu + 8H+ + 2NO3- -> 3Cu2+ + 2NO + 4H2O

=> NO3- dư ; Cu2+ , H+ hết

Dung dịch sau làm phản ứng có 0,1 mol SO42- ; 0,15 mol Cu2+ với 0,2 mol NO3-

Cô cạn dung dịch sau phản nghịch ứng thu được cân nặng muối khan là :

0,1.96+0,15.64+0,2.62= 31,6g

Đáp án B.


Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên