CHO 61 2G HỖN HỢP X GỒM CU VÀ FE3O4

     
*

chọn lớp tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
chọn môn toàn bộ Toán đồ gia dụng lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể dục thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và thôn hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học tự nhiên
tất cả Toán vật lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và buôn bản hội Đạo đức thủ công Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
*

Cho 61,2g tất cả hổn hợp X có Cu với Fe3O4 tính năng với dung dịch HNO3 loãng, đun nóng và khuấy đều. Saukhi các phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 3,361 NO (sản phẩm khử duy nhất, đktc), hỗn hợp Y và còn lại 2,4g kim loại. Cô cạn dung dịch Y thu được m g muối hạt khan. Quý hiếm của m là: A. 151,5 B.97,5 C.108,9 D....

Bạn đang xem: Cho 61 2g hỗn hợp x gồm cu và fe3o4


Cho 61,2g tất cả hổn hợp X gồm Cu với Fe3O4 tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, đun nóng với khuấy đều. Saukhi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 3,361 NO (sản phẩm khử duy nhất, đktc), hỗn hợp Y và còn lại 2,4g kim loại. Cô cạn dung dịch Y nhận được m g muối hạt khan. Giá trị của m là:

A. 151,5

B.97,5

C.108,9

D. 137,1


*

*

Đáp án A:

nNO = 0,15 (mol), kim loại còn lại sau làm phản ứng là Cu.

nCu dư =0,0375(mol)

nX bội phản ứng= 61,2 - 2,4 = 58,8 (g)

Đặt x và y theo lần lượt là số mol Cu cùng Fe3O4.

Quy Fe3O4 thành các thành phần hỗn hợp FeO với Fe2O3 bao gồm tỉ lệ mol 1:1

Theo trọng lượng X => 64x+232y = 58,8

Bảo toàn electron ta có: ne cho= nenhận

*


Cho 61,2g tất cả hổn hợp X có Cu và Fe3O4 tác dụng với hỗn hợp HNO3 loãng, đun nóng, khuấy đều. Sau thời điểm các phản nghịch ứng xảy ra trọn vẹn thu được 3,36 lít NO (sản phẩm khử duy nhất, sinh sống đktc), dung dịch Y với 2,4g kim loại. Cô cạn Y nhận được m gam muối khan. Cực hiếm của m là: A. 137,1. B.151,5. C.97,5....

Cho 61,2g hỗn hợp X bao gồm Cu và Fe3O4 tính năng với dung dịch HNO3 loãng, đun nóng, khuấy đều. Sau khi các phản nghịch ứng xảy ra hoàn toàn thu được 3,36 lít NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc), hỗn hợp Y cùng 2,4g kim loại. Cô cạn Y thu được m gam muối bột khan. Quý giá của m là:

A. 137,1.

B.151,5.

C.97,5.

D.108,9.


Quy thay đổi X thành những đơn chất: Cu (x mol); sắt (l,5y mol); O2 (y mol) => 64x + 116y = 61,2 - 2,4 = 58,8

Bảo toàn electron ta có: ne mang đến = ne nhận

*

Đáp án B


Câu 8: cho m gam các thành phần hỗn hợp X tất cả Cu với Fe3O4 tính năng với hỗn hợp HNO3 loãng, đun nóng cùng khuấy đều. Sau khi các làm phản ứng xảy ra hoàn toàn, nhận được 3,36 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ngơi nghỉ đktc), dung dịch Y và còn lại 2,4 gam kim loại. Cô cạn dung dịch Y, thu được 151,5 gam muối hạt khan. Quý giá của m làA. 68,9.B. 61,2.C. 73,1.D. 97,5giúp với ạ cần...

Câu 8: Cho m gam tất cả hổn hợp X có Cu với Fe3O4 công dụng với hỗn hợp HNO3 loãng, đun nóng với khuấy đều. Sau thời điểm các phản nghịch ứng xảy ra hoàn toàn, chiếm được 3,36 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc), dung dịch Y và còn lại 2,4 gam kim loại. Cô cạn dung dịch Y, thu được 151,5 gam muối bột khan. Quý giá của m là

A. 68,9.

B. 61,2.

C. 73,1.

D. 97,5

giúp cùng với ạ bắt buộc gấp


Cho 30,1 gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm Cu cùng Fe­3O4 chức năng với dung dịch HNO3 loãng, đun nóng và khuấy đều. Sau thời điểm các phản bội ứng xảy ra hoàn toàn thu được 1,68 lít NO (sản phẩm khử duy nhất, nghỉ ngơi đktc), dung dịch Y với còn dư 0,7 gam kim loại. Cô cạn hỗn hợp Y, trọng lượng muối khan nhận được là: A. 75,75 gam B. 89,7 gam C. 54,45 gam D. 68,55...

Cho 30,1 gam tất cả hổn hợp X tất cả Cu và Fe­3O4 chức năng với hỗn hợp HNO3 loãng, đun nóng với khuấy đều. Sau khoản thời gian các làm phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 1,68 lít NO (sản phẩm khử duy nhất, sinh hoạt đktc), dung dịch Y và còn dư 0,7 gam kim loại. Cô cạn hỗn hợp Y, trọng lượng muối khan nhận được là:

A. 75,75 gam

B. 89,7 gam

C. 54,45 gam

D. 68,55 gam


Cho 30,1 gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm Cu với Fe3O4 công dụng với hỗn hợp HNO3 loãng, đun nóng với khuấy đều. Sau khoản thời gian các làm phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 1,68 lít NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc), hỗn hợp Y cùng còn dư 0,7 gam kim loại. Cô cạn dung dịch Y, cân nặng muối khan chiếm được là A. 75,75 gam B. 68,55 gam C. 54,45 gam D. 89,70...

Cho 30,1 gam các thành phần hỗn hợp X có Cu với Fe3O4 chức năng với dung dịch HNO3 loãng, đun nóng và khuấy đều. Sau thời điểm các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 1,68 lít NO (sản phẩm khử duy nhất, làm việc đktc), hỗn hợp Y cùng còn dư 0,7 gam kim loại. Cô cạn dung dịch Y, cân nặng muối khan chiếm được là

A. 75,75 gam

B. 68,55 gam

C.

Xem thêm: Hệ Số Góc Nhỏ Nhất - Tiếp Tuyến Có Của Đồ Thị Hàm Số $Y = {X^3}

54,45 gam

D. 89,70 gam


Đáp án : A

Vì còn dư 0,7g sắt kẽm kim loại => sẽ là Cu => hỗn hợp muối chỉ bao gồm Fe2+ ; Cu2+

Gọi nCu pứ = x ; nFe3O4 = y

Qui các thành phần hỗn hợp phản ứng về : x mol Cu ; 3y mol sắt ; 4y mol O

Bảo toàn e : 2x + 6y = 3nNO + 8y => 2x – 2y = 0,225

Lại tất cả : mX = 64x + 232y + 0,7 = 30,1

=> x = 0,1875 ; y = 0,075 mol

=> muối hạt khan tất cả : 0,1875 mol Cu(NO3)2 ; 0,225 mol Fe(NO3)2

=> mmuối khan = 75,75g


Cho 61,2 gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe3O4 tác dụng với hỗn hợp HNO3 loãng, đun nóng với khuấy đều. Sau khi các phản nghịch ứng xảy ra hoàn toàn, chiếm được 3,36 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, sinh hoạt đktc), dung dịch Y và còn sót lại 2,4 gam kim loại. Cô cạn dung dịch Y, thu được m gam muối hạt khan. Quý hiếm của m là A. 70,5 gam B. 108,9 gam C. 151,5 gam D. 179,4...

Cho 61,2 gam hỗn hợp X có Cu và Fe3O4 chức năng với hỗn hợp HNO3 loãng, đun nóng với khuấy đều. Sau khi các phản bội ứng xẩy ra hoàn toàn, chiếm được 3,36 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, làm việc đktc), hỗn hợp Y và sót lại 2,4 gam kim loại. Cô cạn dung dịch Y, nhận được m gam muối hạt khan. Cực hiếm của m là

A. 70,5 gam

B. 108,9 gam

C. 151,5 gam

D. 179,4 gam


Chọn C.

Ta có: nNO = 0,15 mol.

Gọi a là số mol Cu trong X sẽ phản ứng; b là số mol Fe3O4 trong X, ta có:

64a + 232b = 61,2 - 2,4

Các yếu tắc Cu, Fe, O trong tất cả hổn hợp X lúc phản ứng cùng với HNO3 chuyển thành muối Cu2+, Fe2+ (vì dư kim loại), H2O vì vậy theo định qui định bảo toàn electron, ta có:

2a + 2.3b - 2.4b = 3.0,15 → a = 0,375; b = 0,15

Muối khan gồm: Cu(NO3)2 (a = 0,375 mol) và Fe(NO3)2 (3b = 0,45 mol)

→ mmuối = 188.0,375 + 180.0,45 = 151,5 gam


Cho 61,2 gam tất cả hổn hợp X gồm Cu với Fe3O4 công dụng với dung dịch HNO3 loãng, đun nóng với khuấy đều. Sau khi các bội nghịch ứng xảy ra hoàn toàn, nhận được 3,36 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ngơi nghỉ đktc), dung dịch Y và sót lại 2,4 gam kim loại. Cô cạn hỗn hợp Y, thu được m gam muối khan. Quý giá của m là A. 151,5 B. 97,5 C. 137,1 D....

Cho 61,2 gam tất cả hổn hợp X tất cả Cu cùng Fe3O4 tính năng với hỗn hợp HNO3 loãng, đun nóng cùng khuấy đều. Sau khi các làm phản ứng xảy ra hoàn toàn, chiếm được 3,36 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ngơi nghỉ đktc), hỗn hợp Y và sót lại 2,4 gam kim loại. Cô cạn hỗn hợp Y, thu được m gam muối hạt khan. Quý hiếm của m là

A. 151,5

B. 97,5

C. 137,1

D. 108,9


Cho 61,2 gam hỗn hợp X có Cu cùng Fe3O4 công dụng với hỗn hợp HNO3 loãng, đun nóng và khuấy đều. Sau khoản thời gian các phản nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn, chiếm được 3,36 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, sống đktc), dung dịch Y và sót lại 2,4 gam kim loại. Cô cạn dung dịch Y, nhận được m gam muối khan. Quý giá của m là ? A. 151,5 B. 137,1 C. 97,5 D....

Cho 61,2 gam tất cả hổn hợp X tất cả Cu với Fe3O4 chức năng với hỗn hợp HNO3 loãng, đun nóng với khuấy đều. Sau thời điểm các phản ứng xảy ra hoàn toàn, nhận được 3,36 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, nghỉ ngơi đktc), dung dịch Y và còn sót lại 2,4 gam kim loại. Cô cạn dung dịch Y, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là ?

A. 151,5

B. 137,1

C. 97,5

D. 108,9


Cho 61,2 gam các thành phần hỗn hợp X tất cả Cu với Fe3O4 công dụng với dung dịch HNO3 loãng, đun nóng và khuấy đều. Sau thời điểm các phản bội ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được 3,36 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, sinh sống đktc), dung dịch Y và sót lại 2,4 gam kim loại. Cô cạn dung dịch Y, nhận được m gam muối khan. Xác định giá trị của m? A. 145,5 gam B. 151,5 gam C. 159,5 gam D. 147,5...

Cho 61,2 gam các thành phần hỗn hợp X có Cu cùng Fe3O4 chức năng với dung dịch HNO3 loãng, đun nóng cùng khuấy đều. Sau khoản thời gian các bội nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn, nhận được 3,36 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, sinh hoạt đktc), hỗn hợp Y và sót lại 2,4 gam kim loại. Cô cạn dung dịch Y, nhận được m gam muối bột khan. Khẳng định giá trị của m?

A. 145,5 gam

B. 151,5 gam

C. 159,5 gam

D. 147,5 gam


nNO = 0,15 (mol)

Gọi a là số mol Cu trong X sẽ phản ứng. Gọi b là số mol Fe3O4 trong X

Ta có: 64a + 232b = 61,2 – 2,4

những nguyên tố Cu, Fe, O trong tất cả hổn hợp X khi phản ứng cùng với HNO3 đưa thành muối bột Cu2+, Fe2+ (vì dư kim loại), H2O vì vậy theo bảo toàn e: 2a + 2.3b – 2.4b = 3.0,15

Từ đó: a = 0,375; b = 0,15

muối khan tất cả có: Cu(NO3)2 (a = 0,375 mol) và Fe(NO3)2 (3b = 0,45 mol)

mmuối = 188.0,375 + 180.0,45 = 151,5 (gam)

Đáp án B


Cho 61,2 gam tất cả hổn hợp X có Cu cùng Fe3O4 tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, đun nóng với khuấy đều. Sau khoản thời gian các làm phản ứng xẩy ra hoàn toàn, chiếm được 3,36 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc), hỗn hợp Y và sót lại 2,4 gam kim loại. Cô cạn dung dịch Y, thu được m gam muối bột khan. Quý hiếm của m là A. 97,5 B. 137,1 C. 108,9 D....

Cho 61,2 gam các thành phần hỗn hợp X tất cả Cu và Fe3O4 công dụng với dung dịch HNO3 loãng, đun nóng và khuấy đều. Sau khi các làm phản ứng xảy ra hoàn toàn, nhận được 3,36 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc), hỗn hợp Y và sót lại 2,4 gam kim loại. Cô cạn hỗn hợp Y, chiếm được m gam muối khan. Quý hiếm của m là

A. 97,5

B. 137,1

C.

Xem thêm: Có Bầu Uống Nước Ngọt Được Không, Có Thai Uống Nước Ngọt Được Không

108,9

D. 151,5


toàn bộ Toán đồ vật lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và làng hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên