CHO 4L N2 VÀ 14L H2

     
mang đến 17,5 lít H2 cùng 5 lít N2 vào 1 bình phản ứng. Sau phản ứng thu được các thành phần hỗn hợp khí A tất cả N2 H2 NH3( những thể tích khí đo vào cùng điều kiện nhiệt dộ cùng áp suất ) biết dA/h2=5 . Tính năng suất tổng hợp NH3 cùng thể tích NH3 thu được sau phản ứng.
*

1. đến 17,5 lít H2 và 5 lít N2 vào trong 1 bình phản ứng. Sau phản nghịch ứng thu được tất cả hổn hợp khí A bao gồm NH3, N2 và H2 ( những thể tích khí đo trong cùng đk nhiệt độ và áp suất). Biết dA/H2=5Tính năng suất tổng vừa lòng NH3 cùng thể tích khí NH3 thu được sau bội phản ứng.Bạn sẽ xem: mang lại 4l n2 và 14l h2 vào bình phản ứng


*

Đúng 0 bình luận (0)

Cho 6.72 lít N2 với 13.44 lít H2 vào bình kín đáo rồi nung lạnh với chất xúc tác phù hợp để tạo thành NH3, sau phản bội ứng chiếm được 4.48 lít khí NH3. Tính công suất phản ứng, biết những chất vì ở cùng ánh sáng và áp suất

Lớp 8 Toán 0 0 gửi Hủy

Cho 4 lít N2 và 14 lít H2 vào bình nhiên kế rồi tiến hành phản ứng tổng vừa lòng amoniac thu được hỗn hợp khí rất có thể tích 16,4 lít. Hiệu suất của phản nghịch ứng tổng đúng theo NH3 là (giả thiết những khí đo ở thuộc điều kiện)

A.

Bạn đang xem: Cho 4l n2 và 14l h2

80%.

B. 50%.

C. 20%.

D. 30%.

Lớp 0 chất hóa học 1 0 gởi Hủy

Chọn lời giải C

Đúng 0
phản hồi (0)

Cho 4 lít N2 với 14 lít H2 vào bình nhiên kế rồi triển khai phản ứng tổng hợp amoniac thu được các thành phần hỗn hợp khí có thể tích 16,4 lít. Năng suất của phản bội ứng tổng vừa lòng NH3 là (giả thiết những khí đo ở thuộc điều kiện)

A. 80%.

B. 50%.

C. 20%

D. 30%.

Lớp 11 hóa học 1 0 gởi Hủy

Chọn lời giải C

Ta bao gồm phản ứng

1N2 + 3H2 ⇌ 2NH3

Hiệu suất tính theo N2 vì:

*

.

nN2 pứ =

*

⇒ Hpứ =

*

Đúng 0
bình luận (0)

Cho 4 lít N2 và 12 lít H2 vào bình bí mật để triển khai phản ứng tổng vừa lòng NH3. Biết công suất phản ứng là 25%, hỗn hợp thu được sau phản bội ứng hoàn toàn có thể tích là bao nhiêu (các thể tích khí đo trong thuộc điều kiện)?

A.12 lít

B.14 lít

C.16 lít

D.18 lít

Lớp 11 chất hóa học 1 0 nhờ cất hộ Hủy

N2+ 3H2 ⇌ 2NH3

Ở cùng điều kiện thì tỉ lệ về thể tích đó là tỉ lệ về số mol

Do năng suất phản ứng là 25% nên

VN2 pứ= 4.25%= 1 lít; VH2 pứ= 12.25%= 3 lít;

VNH3 sinh ra= 2VN2 pứ= 2 lít

VN2 dư= 4-1=3 lít, VH2 dư= 12-3=9 lít

Hỗn đúng theo thu được sau phản nghịch ứng rất có thể tích là

V= VN2 dư+ VH2 dư+ VNH3 sinh ra= 3 +9+2=14 lít

Đáp án B

Đúng 0
bình luận (0)

Cho 4 lít N2 và 14 lít H2 vào bình phản ứng ở đk thích hợp, các thành phần hỗn hợp thu được sau phản bội ứng hoàn toàn có thể tích bằng 16,4 lít (thể tích các khí đo được ở cùng điều kiện). Công suất phản ứng là

A.

Xem thêm: Khi Cho Kim Loại Al Có Tác Dụng Với H2So4 Loãng Không, Al + H2So4 → Al2(So4)3 + H2

30%.

C. 17,14%.

D. 34,28%.

Lớp 0 chất hóa học 1 0 nhờ cất hộ Hủy

Chọn lời giải B

Đúng 0
bình luận (0)

Cho 4 lít N2 với 14 lít H2 vào bình phản ứng ở đk thích hợp, các thành phần hỗn hợp thu được sau bội phản ứng có thể tích bằng 16,4 lít (thể tích những khí được đo ở thuộc điều kiện). Hiệu suất phản ứng là

A. 30%.

B.20%.

C.17,14%.

D.

Xem thêm: Dung Dịch Nào Sau Đây Có Khả Năng Dẫn Điện ? Dung Dịch Nào Có Khả Năng Dẫn Điện

34,28%.

Lớp 0 hóa học 1 0 gởi Hủy

Đáp án B

Đúng 0
phản hồi (0)

Cho 4 lít N2 với 14 lít H2 vào bình phản ứng ở đk thích hợp, các thành phần hỗn hợp thu được sau bội phản ứng có thể tích bằng 16,4 lít (thể tích các khí được đo ở cùng điều kiện). Hiệu suất phản ứng là