Cho 44g naoh vào dung dịch chứa 39 2g h3po4

     

Câu 274580: Cho 44g NaOH vào dung dịch chứa 39,2g H3PO4. Sau thời điểm phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Hỏi đầy đủ muối nào thu được và khối lượng muối khan thu được là bao nhiêu ?

A.

Bạn đang xem: Cho 44g naoh vào dung dịch chứa 39 2g h3po4

Na2HPO4 và 15,0g

B.

Xem thêm: Rau Bồ Ngót Nhật Bà Bầu Có Nên Ăn Rau Ngót Nhật Update 2022, Rau Bồ Ngót Nhật Bà Bầu An Được Không

Na2HPO4 với 14,2g ; Na3PO4 với 49,2g

C.

Xem thêm: Nguyễn Xí Là Tướng Nguyễn Xí Triều Đại Nào, Nguyễn Xí (1396

NaH2PO4 và 49,2g ; Na2HPO4 cùng 14,2g

D. Na3PO4 với 50,0g


a = nOH- : nH3PO4

+ a > 3 => Bazo dư, sau bội phản ứng thu được muối PO43- với OH-

+ a = 3 => thu được muối bột PO43-

+ 2 nhận được HPO42- với PO43-

+ a = 2 => thu được HPO42-

+ 1 thu được HPO42- với H2PO4-

+ a = 1 => chiếm được H2PO4-

+ a axit dư, sau bội nghịch ứng thu được H2PO4-và H+


Giải chi tiết:

nNaOH = 1,1 mol

nH3PO4 = 0,4 mol

2 NaOH : nH3PO4 = 1,1 : 0,4 = 2,75 sinh sản muối Na2HPO4 (x mol) cùng Na3PO4 (y mol)

BT “Na”: nNaOH = 2nNa2HPO4 + 3nNa3PO4 => 2x + 3y = 1,1 (1)

BT “P”: nH3PO4 = nNa2HPO4 + nNa3PO4 => x + y = 0,4 (2)

Giải (1) và (2) được x = 0,1 với y = 0,3

=> mNa2HPO4 = 0,1.142 = 14,2 (g) với mNa3PO4 = 0,3.164 = 49,2 (g)

Đáp án B


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan công ty quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát