Cho 34g hỗn hợp x gồm 2 este đơn chức

     Bạn đang xem: Cho 34g hỗn hợp x gồm 2 este đơn chức

Đốt cháy hoàn toàn 11,88 gam X gồm hai este mạch hở (trong đó bao gồm một este đối chọi chức cùng một este nhị chức) đề nghị 14,784 lít O2 (đktc), chiếm được 25,08 gam CO2. Đun nóng 11,88 gam X cùng với 300ml hỗn hợp NaOH 1M, cô cạn hỗn hợp sau làm phản ứng thu được hóa học rắn Y với phần hơi chỉ đựng một ancol đối chọi chức Z. Mang đến Z vào trong bình Na dư, sau phản bội ứng thấy cân nặng bình mãng cầu tăng 5,85 gam. Trộn Y cùng với CaO rồi nung vào điều kiện không tồn tại không khí, nhận được 2,016 lít (đktc) một hiđrocacbon duy nhất. Biết những phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Phần trăm theo cân nặng của este nhị chức trong tất cả hổn hợp X là:


Đốt láo hợp bao gồm 0,4 mol Fe với 0,2 mol Cu vào bình khí đựng oxi, sau một thời hạn thu được m gam tất cả hổn hợp chất rắn. Cho tổng thể chất rắn này vào hỗn hợp HCl dư, sau thời điểm các phản nghịch ứng xảy ra hoàn toàn thu được 3,36 lít (đktc) khí với 6,4 gam kim loại không tan. Quý hiếm của m là:


Hòa tan hóa học X vào nước thu được dung dịch trong suốt, rồi thêm tiếp dung dịch chất Y thì thu được chất Z (làm vẩn đục dung dịch). Các chất X,Y,Z theo thứ tự là:


Cho dãy đưa hóa:Glyxin→+NaOHX1→+HCl d-X2.Biết X1, X2 là những chất hữu cơ. Công thức cấu trúc thu gọn của X2 là:


Từ 16,20 tấn xenlulozơ fan ta thêm vào được m tấn xenlulozơ trinitrat. Biết hiệu suất phản ứng tính theo xenlulozơ là 90%. Quý hiếm của m là:


Cho NaOH dư làm phản ứng với những dung dịch sau: AlCl3, Ba(HCO3), CuSO4, HCl, NH4Cl, MgSO4, FeCl3. Sau khoản thời gian các phản bội ứng kết thúc, số trường đúng theo thu được kết tủa là:
Xem thêm: Các Cụm Từ Chỉ Thời Gian Trong Tiếng Anh Về Thời Gian: Chi Tiết, Đầy Đủ

Cho các chất cơ học mạch hở: X là axit ko no có hai liên kếtπtrong phân tử, Y là axit no đơn chức, Z là ancol nhị chức, T là este của X, Y với Z. Đốt cháy trọn vẹn a gam hỗn hợp M gồm X và T, thu được 0,1 mol CO2 và 0,07 mol H2O. Mang lại 6,9 gam M phản nghịch ứng trọn vẹn với hỗn hợp NaOH, cô cạn hỗn hợp sau bội nghịch ứng thu được hỗn hợp muối khan E. Đốt cháy hoàn toàn E, nhận được Na2CO3, 0,195 mol CO2 với 0,135 mol H2O. Phần trăm trọng lượng của T trong M có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?


Hỗn hợp X bao gồm Fe2O3, FeO với Cu (trong đó nguyên tố sắt chiếm phần 52,5% về khối lượng). Mang đến m gam X tác dụng với 420ml dung dịch HCl 2M (dư), thu được dung dịch Y và còn sót lại 0,2m gam chất rắn không tan. đến dung dịch AgNO3 dư vào Y, chiếm được khí NO cùng 141,6 gam kết tủa. Biết những phản ứng đều xẩy ra hoàn toàn. Quý giá của m là:


Thủy phân 8,8 gam etyl axetat bởi 200 ml dung dịch NaOH 0,2M.Sau lúc phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch, chiếm được m gam chất rắn khan. Quý giá của m là:


Tơ nilon-6,6 có tính dai, bền, mềm mại, óng mượt được dùng làm dệt vải may mặc. Nilon-6,6 thuộc loại:


Cho 86,3 gam hỗn hợp X bao gồm Na, K, cha và Al2O3 (trong đó oxi chiếm phần 19,47% về khối lượng) tan không còn vào nước, thu được dung dịch Y. Sau khoản thời gian các bội nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn, chiếm được m gam kết tủa. Quý hiếm của m là:
Xem thêm: Tổng Hợp Những Quán Ăn Ngon Rẻ Ở Hồ Tây, Hà Nội, Top 9 Nhà Hàng Ngon Nhất Khu Vực Hồ Tây, Hà Nội

*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam