Cho 3 36 lít hỗn hợp etan và etilen

     

Câu hỏi :

Cho 3,36 lít các thành phần hỗn hợp etan với etilen (đktc) đi lờ lững qua qua hỗn hợp brom dư. Sau bội phản ứng cân nặng bình brom tăng thêm 2,8 gam. Số mol etan và etilen trong các thành phần hỗn hợp lần lượt là


*