Cho 29G Hỗn Hợp Al Cu Ag

     

Cho 29 gam lếu láo hợp bao gồm Al, Cu với Ag tác dụng vừa đủ với 950 ml hỗn hợp HNO3 1,5M, nhận được dung dịch cất m gam muối cùng 5,6 lít tất cả hổn hợp khí X (đktc) gồm NO với N2O. Tỉ khối của X đối với H2 là 16,4. Giá trị của m là
Bạn đang xem: Cho 29g hỗn hợp al cu ag

+) Nếu sản phẩm khử chỉ gồm NO với N2O thì nHNO3 bội phản ứng = 4nNO + 10nN2O = 1,3 mol

Mà theo đầu bài xích nHNO3 phản bội ứng = 0,95.1,5 = 1,425 mol > 1,3 mol

=> trong hỗn hợp có thành phầm khử là NH4NO3 (x mol)

+) nHNO3 bội phản ứng = 4nNO + 10nN2O + 10nNH4NO3

+) Bảo toàn e: nNO3 = ne đến = ne thừa nhận = 3nNO + 8nN2O + 8nNH4NO3

+) mmuối = mkim các loại + mgốc NO3 + mNH4NO3


Đặt nNO = amol; nNO2 = b mol

=> a + b = 0,25 mol (1)

$arM_X=frac30a+44ba+b=16,4.2$ (2)

Từ (1) với (2) => a = 0,2 mol; b = 0,05 mol

Nếu thành phầm khử chỉ bao gồm NO với N2O thì nHNO3 bội phản ứng = 4nNO + 10nN2O = 1,3 mol

Mà theo đầu bài nHNO3 bội phản ứng = 0,95.1,5 = 1,425 mol > 1,3 mol

=> trong hỗn hợp có thành phầm khử là NH4NO3 (x mol)

=> nHNO3 làm phản ứng = 4nNO + 10nN2O + 10nNH4NO3 => 1,425 = 1,3 + 10x

=> x = 0,0125 mol

Bảo toàn e: nNO3 = ne mang đến = ne dấn = 3nNO + 8nN2O + 8nNH4NO3 = 1,1 mol

mmuối = mkim một số loại + mgốc NO3 + mNH4NO3 = 29 + 1,1.62 + 0,0125.80 = 98,2 gam


Đáp án bắt buộc chọn là: a


*


+ quên tính khối lượng NH4NO3 nghỉ ngơi phép tính cuối => lựa chọn nhầm B

+ quên dìm xét muối tất cả NH4NO3 không => chọn nhầm D


...

Bài tập có liên quan


Kim loại công dụng với axit bao gồm tính oxi hóa (phần 2) Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Hòa tan hoàn toàn 11,90 gam các thành phần hỗn hợp 3 sắt kẽm kim loại X, Y, Z bởi dung dịch H2SO4 đặc, rét thu được 7,616 lít khí SO2 (đktc), 0,640 gam S cùng dung dịch T. Cô cạn hỗn hợp T nhận được m gam muối khan. Giá trị của m


Hòa tan hoàn toàn 12 gam các thành phần hỗn hợp Fe, Cu (tỉ lệ mol 1 : 1) bằng axit HNO3, thu được V lít (đktc) tất cả hổn hợp khí X (gồm NO cùng NO2) với dung dịch Y (chỉ đựng hai muối cùng axit dư). Tỉ khối của X đối với H2 bởi 19. Quý giá của V là
Xem thêm: Câu Hỏi X Là Dung Dịch Alcl3 Y Là Dung Dịch Naoh 2M, Bài 42: Nồng Độ Dung Dịch

Hoà tan trọn vẹn 8,862 gam lếu hợp bao gồm Al và Mg vào dung dịch HNO3 loãng, thu được hỗn hợp X và 3,136 lít (ở đktc) tất cả hổn hợp Y tất cả hai khí không màu, trong các số đó có một khí hoá nâu trong không khí. Trọng lượng của Y là 5,18 gam. Cho dung dịch NaOH (dư) vào X cùng đun nóng, không có khí mùi khai bay ra. Phần trăm khối lượng của Al trong lếu hợp ban sơ là


Hòa tan hoàn toàn 100 gam hỗn hợp X tất cả Fe, Cu, Ag trong hỗn hợp HNO3 (dư). Chấm dứt phản ứng thu được 13,44 lít (đktc) tất cả hổn hợp khí Y tất cả NO2, NO, N2O theo tỉ lệ số mol khớp ứng là 3 : 2 : 1 với dung dịch Z (không chứa muối NH4NO3). Cô cạn hỗn hợp Z chiếm được m gam muối bột khan. Cực hiếm của m cùng số mol HNO3 đã phản ứng theo thứ tự là


Cho 10 gam tất cả hổn hợp Fe, Cu (trong đó Fe chiếm 40% khối lượng) vào một trong những lượng axit H2SO4 đặc, đun nóng. Sau thời điểm phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp X, V lít khí SO2 (ở đktc) và còn sót lại 6,64 gam sắt kẽm kim loại không tan. Cực hiếm của V là


Hoà chảy a gam Cu cùng Fe (Fe chiếm 30% về khối lượng) bằng 50 ml hỗn hợp HNO3 63% (D = 1,38 g/ml). Sau thời điểm phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn X khối lượng 0,75a gam, hỗn hợp Y với 6,104 lít các thành phần hỗn hợp khí NO với NO2 (đktc). Cô cạn Y thì số gam muối hạt thu được là


Hòa tan hoàn toàn m gam Al bởi dung dịch HNO3 loãng, thu được 5,376 lít (đktc) hỗn hợp khí X bao gồm N2, N2O với dung dịch chứa 8m gam muối. Tỉ khối của X so với H2 bởi 18. Cực hiếm của m là


Cho 29 gam lếu hợp bao gồm Al, Cu với Ag chức năng vừa đầy đủ với 950 ml hỗn hợp HNO3 1,5M, thu được dung dịch chứa m gam muối và 5,6 lít các thành phần hỗn hợp khí X (đktc) có NO và N2O. Tỉ khối của X so với H2 là 16,4. Quý giá của m là


Cho m gam tất cả hổn hợp X gam Zn, Fe cùng Mg vào hỗn hợp HCl dư thu được hỗn hợp Y. Thêm tiếp KNO3 dư vào hỗn hợp Y thì thu được 0,672 lít khí NO duy nhất (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Trọng lượng sắt gồm trong m gam hỗn hợp X là:


Hòa chảy 11,6 gam hỗn hợp A có Fe cùng Cu vào 87,5 gam dung dịch HNO3 50,4%, sau khi kim một số loại tan không còn thu được dung dịch X (không bao gồm NH4+) với V lít (đktc) các thành phần hỗn hợp khí B (gồm 2 chất bao gồm tỉ lệ mol 3 : 2). Mang đến 500 ml dung dịch KOH 1M vào dung dịch X thu được kết tủa Y với dung dịch Z. Lọc lấy Y rồi nung rét trong không gian đến khối lượng không thay đổi thu được 16 gam hóa học rắn. Cô cạn dung dịch Z được hóa học rắn T. Nung T đến cân nặng không đổi thu được 41,05 gam chất rắn. Biết các phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Nồng độ phần trăm của Fe(NO3)3 vào X là


Hỗn hợp A gồm kim loại R (hóa trị I) và kim loại X (hóa trị II). Hòa tan 3 gam A vào dung dịch chứa HNO3 và H2SO4 thu được 2,94 gam hỗn hợp khí B gồm NO2 và SO2 (không còn sản phẩm khử khác). Biết VB = 1,344 lít (đktc). Khối lượng muối thu được là:


Cho 0,87 gam hỗn hợp gồm Fe, Cu, Al vào trong bình đựng 300 ml hỗn hợp H2SO4 0,1M. Sau thời điểm các phản bội ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0,32 gam chất rắn và bao gồm 448 ml khí (đktc) thoát ra. Thêm tiếp vào trong bình 0,425 gam NaNO3 khi các phản ứng dứt thì thể tích khí NO (đktc, thành phầm khử duy nhất) chế tác thành và khối lượng muối trong dung dịch là


Cho láo lếu hợp có 0,04 mol Al và 0,35 mol Fe công dụng với dung dịch đựng hỗn hợp có Cu(NO3)2 cùng H2SO4, nhận được 2,24 lít ( đktc) tất cả hổn hợp hai khí ( tất cả NO và H2), dung dịch cất m gam muối cùng 10, 04 gam hỗn hợp hai kim loại ( trong số đó kim loại táo tợn hơn chiếm phần 80,88% khối lượng). Giá trị của m là


*

Cơ quan công ty quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát
Xem thêm: Giải Cùng Em Học Toán Lớp 3 Tuần 30 Trang 42, 43, 44, 45 Hay Nhất Tại Vietjack

Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - è cổ Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 240/GP – BTTTT vày Bộ thông tin và Truyền thông.