Cho 20 Điểm Trong Đó Có A Điểm Thẳng Hàng

     

Cho đôi mươi điểm phân biệt, trong các số ấy có a điểm trực tiếp hàng. Cứ 2 điểm, ta vẽ một con đường thẳng. Tra cứu a , biết vẽ được tất cả 170 mặt đường thẳng.

Bạn đang xem: Cho 20 điểm trong đó có a điểm thẳng hàng


Áp dụng định nghĩa: Qua nhị điểm bất kể ta luôn luôn dựng được một đường thẳng.

Trong $a , (a>1)$ điểm mà không tồn tại ba điểm làm sao thẳng mặt hàng thì ta vẽ được: (left( a - 1 ight).a:2) đường thẳng.


Trong trăng tròn điểm mà không có ba điểm làm sao thẳng hàng thì ta vẽ được: (19.20:2 = 190) con đường thẳng.

Trong a điểm mà không tồn tại ba điểm làm sao thẳng sản phẩm thì ta vẽ được: (left( a - 1 ight).a:2) đường thẳng.

Nhưng do bao gồm a điểm trực tiếp hàng đề nghị chỉ có 1 đường trực tiếp được vẽ. Do đó,theo bài bác ra ta có:

$eginarrayl190 - dfracleft( a - 1 ight)a2 + 1 = 170\ Leftrightarrow dfracleft( a - 1 ight)a2 = 21\ Leftrightarrow a^2 - a - 42 = 0\ Leftrightarrow a^2 - 7a + 6 ma - 42 = 0\ Leftrightarrow aleft( a - 7 ight) + 6left( a - 7 ight) = 0\ Leftrightarrow left( a - 7 ight)left( a + 6 ight) = 0\ Leftrightarrow left< eginarrayla - 7 = 0\a + 6 = 0endarray ight. Leftrightarrow left< eginarrayla = 7left( tm ight)\a = - 6left( ktm ight)endarray ight.endarray$

Vậy gồm 7 điểm trực tiếp hàng.


Đáp án yêu cầu chọn là: c


...

Bài tập gồm liên quan


Bài tập ôn tập chương 5: Góc Luyện Ngay
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Em hãy chọn phát biểu sai trong số phát biểu sau:


Biết$widehat aOb; = ;135^0,;widehat mOn; = ;45^0.$ Vậy hai góc $aOb$ cùng $mOn$ là nhì góc:


Em hãy lựa chọn phát biểu đúng trong số phát biểu sau:


Cho tía điểm ko thẳng mặt hàng $O, A, B.$ Tia $Ox$ nằm giữa hai tia $OA, OB$ khi và chỉ khi tia $Ox$ cắt


Em hãy chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau:


Có bao nhiêu tam giác trên hình mẫu vẽ sau


*

Cho hình vẽ. Tính$widehat yOz$.


*

Vẽ tam giác ABC, biết cha cạnh BC = 6cm, AB = 4cm, AC = 3cm. Ta có các bước sau:

(I) Vẽ cung tròn vai trung phong B, nửa đường kính 4 cm; Vẽ cung tròn trọng tâm C, nửa đường kính 3cm

(II) Vẽ đoạn trực tiếp BC = 6cm(III) Vẽ đoạn trực tiếp AB, AC, ta có△ABC.(IV) lấy một giao điểm của nhị cung trên, gọi giao đặc điểm đó là A.

Thứ trường đoản cú vẽ đúng là


Biết(widehat xOy;widehat yOz) là nhì góc bù nhau và(widehat yOz = 140^circ ) . Tính (widehat xOy) .


Biết(widehat xOy;widehat yOz) là nhì góc phụ nhau và(widehat yOz = 20^circ ) . Tính (widehat xOy) .


Cho mặt đường tròn (left( O;3cm ight)), với đk nào sau đây thì điểm M nằm trên tuyến đường tròn đó:


Cho(widehat aOc = 35^circ ;,widehat bOc = 130^circ ) . Biết tia Oa nằm giữa hai tia Ob với Oc. Tính(widehat aOb) .


Cho hình vẽ. Biết tia Oy nằm trong lòng hai tia Oz và Ox. Tính (widehat xOz) .

Xem thêm: Giáo Án Ptnl Bài Kiểm Tra Học Kì 1 2 Học Kỳ 1 Rất Hay, Giáo Án Toán Lớp 7 Học Kì 1 Mới Nhất


*

Cho tia Oy là tia phân giác của góc xOz. Biết(widehat xOz = 110^circ ) . Tính (widehat xOy.)


Trên và một nửa mặt phẳng bờ là tia Om, vẽ (widehat mOt = 37^0,widehat ;mOn = 80^0). Tính (widehat nOt).


Cho (left( O;,R ight)), với điều kiện nào thì điểm M nằm ngoài đường tròn đó?


Trên và một nửa mặt phẳng bờ là tia Ox, vẽ (widehat xOy = 30^0,widehat xOz = 50^0), em nên chọn phát biểu đúng trong những phát biểu sau:


Cho tía tia Oa;Ob;Oc phổ biến gốc. Biết (widehat aOb = 23^circ ;widehat bOc = 35^circ ;widehat cOa = 58^circ .) chọn câu đúng.


Cho (widehat xOy = 125^0) ,vẽ tia Oz làm sao cho (widehat yOz = 35^0) . Bao gồm bao nhiêu bí quyết vẽ tia Oz? Tính (widehat xOz) trong từng trường phù hợp đó.


Cho (100) tia tất cả (Ox_2,Ox_3,....,Ox_99) nằm giữa hai tia (Ox_1) và (Ox_100). Hỏi gồm bao nhiêu góc được tạo thành thành?


Trên mặt đường thẳng xx’ lấy một điểm O. Trên thuộc nửa mặt phẳng bờ là mặt đường thẳng xx’ vẽ ba tia Oy, Ot, Oz sao cho: (widehat x"Oy = 40^0,,,widehat xOt = 97^0,,,widehat xOz = 54^0) . Lựa chọn câu đúng nhất.


Cho On là tia phân giác của (widehat mOt). Biết (widehat mOn = 45^0), số đo của (widehat mOt) là:


Trên và một nửa khía cạnh phẳng bờ gồm chứa tia Ox, vẽ nhì tia Oy với Oz sao cho(widehat xOy = 32^0;,widehat xOz = 64^0) . Nên chọn lựa câu sai:


Trên mặt đường tròn (O) ta lấy một số trong những điểm phân biệt. Vẽ những dây cung có hai đầu là hai trong những số điểm đang cho. Hiểu được có toàn bộ 15 dây cung. Tính số điểm đã mang trên cung tròn.


Cho haigóc (widehat xOy) cùng (widehat yOz) là hai góckề bù. Biết(widehat xOy = 76^circ ) . Gọi Om là tia phân giác của góc yOz. Số đo của góc xOm là:


Cho (widehat BOC = 96^circ ) . A là một trong những điểm phía bên trong góc BOC. Biết(widehat BOA = 40^circ ) . Vẽ tia OD là tia đối của tia OA. Tính(widehat COD) .


Cho ba tia Ox;Oy;Oz cùng tia Oy nằm trong lòng hai tia Ox với Oz. Cho biết thêm (widehat xOz = 100^circ ;2,widehat xOy = 3,widehat yOz.) Tính (widehat xOz) và (widehat zOy.)


Cho hai tuyến phố thẳng xy với uv giảm nhau trên O. Vào nửa mặt phẳng bờ xy cất tia Ou, kẻ tia Om. Cho biết (widehat xOu = 35^circ ;widehat yOm = 50^circ .) Tính số đo các góc (widehat uOm;widehat vOx;widehat yOv.)


Cho nhị góc kề (widehat xOy) và (widehat yOz,) Om với On theo thứ tự là những tia phân giác của (widehat xOy) cùng (widehat yOz.) Tính số đo góc (mOn) hiểu được tổng số đo của nhị góc xOy với yOz là (140^circ .)


Cho hai tia Ox cùng Oy đối nhau, trên cùng nửa mặt phẳng bờ xy vẽ những tia Oz;Ot làm sao để cho (widehat xOz = 160^circ ;widehat yOt = 120^circ .) Tia Om là tia phân giác của góc tOz. Tính số đo góc $mOz.$


Cho mặt đường thẳng xy đi qua điểm O, trên thuộc nửa khía cạnh phẳng bờ xy vẽ các tia Ot, Om, On làm thế nào cho (widehat xOt = 60^circ ;widehat yOn = 80^circ ;widehat yOm = 40^circ .) lựa chọn câu đúng nhất.


Cho 10 tia phân biệt chung gốc O. Xóa đi bố tia trong các số ấy thì số góc đỉnh O sụt giảm bao nhiêu?


Trên mặt đường tròn rước 5 điểm phân biệt. đem thêm 4 điểm sáng tỏ nữa (khác với 5 điểm đến trước) thì số cung của đường tròn tăng thêm là bao nhiêu?


Cho nhị góc kề bù (widehat aOb) và (widehat bOc) trong những số đó (widehat aOb = 3.widehat bOc) . Trên nửa phương diện phẳng bờ aOc chứa tia Ob, vẽ tia Od sao cho (widehat aOd = widehat bOc.) lựa chọn câu đúng về (widehat bOc) với (widehat bOd) .


Cho (widehat AOB = 135^0), điểm C phía trong (widehat AOB) biết (widehat BOC = 90^0) . Gọi OD là tia đối của tia OC.


Cho (widehat xOy) và (widehat y mOz) là nhì góc kề bù. Góc (widehat y mOz = 30^0) . Vẽ tia phân giác Om của (widehat xOy) cùng tia phân giác On của (widehat y mOz).


Cho trăng tròn điểm phân biệt, trong những số ấy có a điểm trực tiếp hàng. Cứ 2 điểm, ta vẽ một con đường thẳng. Tìm kiếm a , biết vẽ được tất cả 170 đường thẳng.


Cho 101 đường thẳng vào đó bất kể hai mặt đường thẳng nào thì cũng cắt nhau, không tồn tại ba con đường thẳng như thế nào đồng quy. Tính số giao điểm của chúng.

Xem thêm: More Content - Trai Tài Gái Sắc Tập 1


*

Cơ quan công ty quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - è cổ Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ social trực con đường số 240/GP – BTTTT bởi vì Bộ tin tức và Truyền thông.