Cho 2 13g hỗn hợp x gồm 3 kim loại

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Câu 6: cho 2,13 g tất cả hổn hợp X gồm 3 sắt kẽm kim loại Mg, Cu cùng Al sống dạng bột công dụng hoàn toàn với oxi thu được tất cả hổn hợp Y gồm các oxit có cân nặng 3,33 gam. Thể tích dd HCl 2M vừa đủ để làm phản ứng không còn với Y là:

A. 90 ml B. 57 ml C. 75 ml D. 50ml


*

Bảo toàn khối lượng:

m kim loại+ mO2= moxit

=> mO2= 3.33-2.13=1.2g

=> nO2= 1.2/32=0.0375mol

=>nO=0.075mol

mà cứ 1O + 2H+ = 1H2O

=> 0.075mol 0.15mol

vậy nH+ đề nghị dùng là 0.15mol

mà CM=n / V => V= n / cm = 0.15 / 2 = 0.075l =75ml

=> câu trả lời C 


*

Cho 2,13 gam các thành phần hỗn hợp X có Mg, Al, Cu, Fe tính năng hoàn toàn với oxi thu được hỗn hợp Y gồm các oxit có khối lượng 3,33 gam. Thể tích dung dịch tất cả hổn hợp HCl 1M với H2SO4 2M toàn diện để phản ứng hết với Y là:

A. 15ml.

Bạn đang xem: Cho 2 13g hỗn hợp x gồm 3 kim loại

B. 45 ml.

C. 50 ml.

D. 30 ml.


Cho 2,13 gam láo hợp gồm Cu, Al sinh hoạt dạng bột công dụng hoàn toàn với oxi thu được tất cả hổn hợp X gồm 2 oxit có khối lượng 3,33 gam. Thể tích hỗn hợp HCl 0,6 M toàn vẹn để làm phản ứng hết với X là?

A . 300 ml

B. 200 ml

C . 150 ml

D. 250 ml


Cho 14,3 gam các thành phần hỗn hợp X có ba kim loại Mg, Zn và Al nghỉ ngơi dạng bột tác dụng hoàn toàn cùng với oxi, thu được tất cả hổn hợp Y gồm những oxit có cân nặng 22,3 gam. Thể tích dung dịch HCl 2M toàn diện để phản nghịch ứng không còn với Y là

A. 2,0 lít.

B. 1,0 lít.

C. 0,5 lít.

D. 1,5 lít.


có ai đến tớ hỏi bài này:

Cho 2,13g hỗn hợp X gồm ba sắt kẽm kim loại Mg, Cu cùng Al sinh hoạt dạng bột tính năng hoàn toàn với oxit thu được tất cả hổn hợp Y gồm những oxit có khối lượng 3,33g. Thể tích dd H2SO4 2M toàn vẹn để bội nghịch ứng không còn với Y là bao nhiêu. Có 4 giải đáp cho là 90ml, 37.5ml, 75ml, 50ml. Bắt buộc giải nhưng ko được dùng cách thức thăng bởi eletron cơ. Muốn bạn làm sao biết giúp đỡ, bản thân cảm ơn nhiều.

 


Cho 8,654 gam hỗn hợp X tất cả khí Cl2 và O2 công dụng vừa đủ với 0,396 mol các thành phần hỗn hợp Y có Mg, Zn, Al, chiếm được 23,246 gam hỗn hợp Z gồm muối clorua và oxit của 3 kim loại. Mang lại Z phản ứng hoàn toản với V ml hỗn hợp HCl 1M, thu được dung dịch T. Cho từ từ dung dịch Ba(OH)2 2M vào T đến khi số lượng kết tủa nhận được không biến hóa về trọng lượng thì đề nghị vừa đầy đủ 286 ml. Quý giá của V là

A. 780.

Xem thêm: Câu Hỏi Hiện Nay Pvc Được Điều Chế Theo Sơ Đồ Sau : C2H4, Hiện Nay Pvc Được Điều Chế Theo Sơ Đồ Sau:

B. 864.

C. 572.

D. 848.


Đốt cháy 8,6 gam lếu hợp bao gồm Fe, Zn, Al với Mg trong những lúc oxi dư, chiếm được 13,72 gam tất cả hổn hợp X. Toàn thể X bội nghịch ứng toàn diện với V ml dd HCl 2M. Biết các phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Cực hiếm của V là:

A. 320

B. 480

C. 160.

D. 240


Cho hỗn hợp khí X gồm Clo với Oxi tính năng vừa không còn với 1,92 gam Mg với 4,48 gam Fe tạo ra hỗn vừa lòng Y bao gồm muối clorua với oxit. Hòa tan trọn vẹn Y cần 120 ml dung dịch HCl 2M, thu được hỗn hợp Z. Cho AgNO3 dư vào Z nhận được 56,69 gam kết tủa. Tỷ lệ theo thể tích khí Cl2 vào X là:

A. 53,85%.

B. 56,36%.

C. 76,7%.

Xem thêm: Lều Khều Bi Long Đại Ca Tập 1, Doremon Chap 1: Doremon Đã Đến Như Thế Nào

D. 51,72%.


Cho m gam hỗn hợp bột X tất cả Mg cùng Fe vào 800 ml dung dịch cất CuCl2 0,5M cùng HCl 1M. Sau khi các bội nghịch ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam hỗn hợp Y tất cả hai kim loại. Khối lượng của Mg vào m gam các thành phần hỗn hợp X là