Cho 19,3 gam hỗn hợp bột gồm zn và cu có tỉ lệ mol tương ứng

     

Câu 13103: Cho 19,3 gam tất cả hổn hợp bột gồm Zn với Cu có tỉ lệ mol tương ứng là 1 trong những : 2 vào dung dịch đựng 0,2 mol Fe2(SO4)3. Sau thời điểm các làm phản ứng xẩy ra hoàn toàn, nhận được m gam kim loại. Quý giá của m là

A.

Bạn đang xem: Cho 19,3 gam hỗn hợp bột gồm zn và cu có tỉ lệ mol tương ứng

12,80

B.

Xem thêm: Con Lắc Lò Xo Treo Thẳng Đứng Lò Xo Có Khối Lượng Không Đáng Kể Treo Vật Nhỏ

12,00

C.

Xem thêm: Cấu Tạo Và Nguyên Lý Hoạt Động Của Động Cơ 4 Kỳ 1 Xy Lanh, Nguyên Lý Động Cơ Xăng 4 Kỳ 1 Xy Lanh

6,40

D. 16,53


Giải đưa ra tiết:

tính được số mol Zn cùng Cu theo thứ tự là: 0,1 và 0,2 mol

n Fe3+ = 0,4 mol

khi đến Zn và Cu vào dd Fe3+:

Xét:

3Zn + 2Fe3+ ----> 3Zn2+ + 2Fe (1)

0,1 2/3.0,1

Nhận thấy: Fe3+ vẫn còn đấy dư, lúc đó phản ứng của Zn xảy ra theo PT:

Zn + 2Fe3+ ----> Zn2+ + 2Fe2+

0,1 -> 0,2

còn 0,2 mol Fe3+

Cu + 2Fe3+ -----> Cu2+ +2Fe2+

0,1 m = mCu dư = (0,2-0,1).64 = 6,4 g

DD thu được gồm: Zn2+, Fe2+, Cu2+

Đáp án: C

 


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát