CHO 14.4 GAM HỖN HỢP FE MG CU

     
mang lại 14,4 gam các thành phần hỗn hợp Fe, Mg cùng Cu (số mol mỗi kim loại bằng nhau) chức năng hết với dung dịch HNO3 (dư), thu được dung dịch X với 2,688 lít (đktc) láo hợp bao gồm 4 khí N2, N2O, NO cùng NO2 trong số đó hai khí N2 và NO2 tất cả số mol bởi nhau. Cô cạn cẩn trọng toàn cỗ X nhận được 58,8 gam muối bột khan. Số mol HNO3 vẫn tham gia làm phản ứng là

A.

Bạn đang xem: Cho 14.4 gam hỗn hợp fe mg cu

0,725.

B.0,923.

C.

Xem thêm: Sctv7 - The Sexual World Of Lamas (Vietnamese Edition)

0,945.

D.0,893.

gt ⇒ nFe = nMg = nCu = 0,1 mol

N2 = nNO2 ⇒ ghép: N2 + NO2 = N3O2 = N2O.NO = N2O + NO.

► Quy tất cả hổn hợp khí về N2O và NO cùng với số mol x cùng y

nkhí = x + y = 0,12 mol. HNO3 dư ⇒ fe lên +3.

Xem thêm: Nhà Hàng 1946 Ở Cửa Bắc - Hình Ảnh Tại Nhà Hàng 1946

● mFe(NO3)3 + mMg(NO3)2 + mCu(NO3)2 = 0,1 × 242 + 0,1 × 148 + 0,1 × 188 = 57,8(g)

⇒ cất muối NH4NO3 ⇒ nNH4NO3 = (58,8 - 57,8) ÷ 80 = 0,0125 mol. Bảo toàn electron:

3nFe + 2nMg + 2nCu = 8nN2O + 3nNO + 8NH4NO3 ⇒ 8x + 3y = 0,6 mol

x = 0,048 mol; y = 0,072 mol.

► nHNO3 = 10nN2O + 4nNO + 10nNH4NO3 = 0,893 mol

Đáp án D


0 comment
Đăng nhập để hỏi cụ thể

lăng xê


câu hỏi hot cùng chủ thể

quảng cáo


Đặt câu hỏi ngay
Thành viên hăng hái nhất

Xếp hạng tuần này


Xếp hạng mon này


*

xếp thứ hạng tuần này Xếp hạng mon này
Gửi report thành công!
Chúng tôi
Học tập
Liên kết
Tải ứng dụng
Bài viết bắt đầu nhất
gmail.com
thông tin ×
×
Trải nghiệm miễn giá tiền Hỏi đáp với app VietJack !
*

*

Tiếp tục thực hiện web!
*

hưởng thụ nhiều anh tài hơn với tiện ích VietJack. Hỏi đáp miễn tầm giá với gia sư. Thi online với hàng ngàn bộ đề chuẩn.
xem bằng phầm mềm liên tiếp sử dụng web!
Đăng nhập vào hệ thống
×
tài khoản Facebook
thông tin tài khoản Google
chúng ta có thể sử dụng thông tin tài khoản của hệ thống khoahoc.vietjack.com để đăng nhập!
lưu giữ mật khẩu
chúng ta quên mật khẩu?
Đăng nhập
Bạn chưa tồn tại tài khoản? Đăng cam kết ngay
Đăng ký kết vào hệ thống
×
thông tin tài khoản Facebook
thông tin tài khoản Google
chúng ta cũng có thể sử dụng tài khoản của khối hệ thống khoahoc.vietjack.com để đăng nhập!
Đăng ký
Bạn đã tài năng khoản? Đăng nhập ngay
Khôi phục tài khoản
×
phục sinh
Bạn đã có tài năng khoản? Đăng nhập ngay