CHO 12G HỖN HỢP FE VÀ CU

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Cho 12 gam lếu hợp bao gồm Fe và Cu tính năng với 200ml hỗn hợp HCl 2M thì nhận được 2,24 lít khí (đktc).

Bạn đang xem: Cho 12g hỗn hợp fe và cu

a. Tính yếu tắc % về khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

b. Tính mật độ mol/l của những chất trong dung dịch sau bội phản ứng.


*

cho 12gam các thành phần hỗn hợp a có fe với cu công dụng hoàn toàn cùng với 200ml HCl, bội nghịch ứng thu được 2,24 lít khí (ở đktc)

a.Viết phương trình hóa học xảy ra

b. Tính nhân tố phần phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong tất cả hổn hợp (A)

c.Tính nồng độ mol của dung dịch HCl vẫn dùng


*

PTHH: (Fe+2HCl ightarrow FeCl_2+H_2uparrow)

Ta có: (n_H_2=dfrac2,2422,4=0,1left(mol ight)=n_Fe)

(Rightarrowleft{eginmatrixn_HCl=0,2left(mol ight)\\%m_Fe=dfrac0,1cdot5612cdot100\%approx46,67\%endmatrix ight.) (Rightarrowleft{eginmatrixC_M_HCl=dfrac0,20,2=1left(M ight)\\%m_Cu=53,33\%endmatrix ight.)


(Fe+2HCl ightarrow FeCl_2+H_2)

Cu ko phản ứng

(nH_2=nFe=dfrac2,2422,4=0,1mol)

( ightarrow mFe=0,1.56=5,6gam)

( ightarrow\%mFe=dfrac5,612.100\%=46,left(6 ight)\%)

( ightarrow\%mCu=100\%-46,left(6 ight)\%=53,left(3 ight)\%)

c)

(CM_HCl=dfrac0,1.20,2=1M)


a sắt + 2HCl ---> FeCl2 + H2

nH2= 2,24 /22,4=0,1 mol

nFe=nH2=0,1 mol

mFe=0,1.56=5.6 g

mCu=12-5,6=6,4g

%mfe=5,6/12 .100%=46,67

%mCu=100%-46,67%=53,33%

n HCl=0,05 mol

CM ddHCl= 0,2/0,2=1M


Cho 12g tất cả hổn hợp (A) gồm kim loại Fe với Cu công dụng hoàn toàn cùng với 200ml dung dịch HCl, phản nghịch ứng chấm dứt thu được 2,24 lít khí (đktc)a. Viết phương trình hóa học xảy rab. Tính yếu tắc phần trăm cân nặng mỗi kim loại trong hỗn hợp (A) c. Tính độ đậm đặc mol của dung dịch HCl vẫn dùng


(n_H_2=dfrac2,2422,4=0,1(mol)\a,PTHH:Fe+2HCl o FeCl_2+H_2\b,n_Fe=n_H_2=0,1(mol)\Rightarrow m_Fe=0,1.56=5,6(g)\Rightarrow \%_Fe=dfrac5,612.100\%=46,67\%\Rightarrow \%_Cu=100\%-46,67\%=53,33\%\c,n_HCl=2n_H_2=0,2(mol)\Rightarrow C_M_HCl=dfrac0,20,2=1M)


Hòa tung 12 gam láo lếu hợp gồm Fe cùng Cu bằng 200ml dung dịch HCl, thu được buổi tối đa 2,24 lít hiđro (đktc) và chất rắn Aa) tính khối lượng chất rắn Ab) tính độ đậm đặc mol của dug dịch HCl buộc phải dùngc) tính % (m) những kim các loại trong các thành phần hỗn hợp ban đầu


(n_Fe=dfrac2,2422,4=0,1left(mol ight))

Pt : (Fe+2HCl ightarrow FeCl_2+H_2|)

1 2 1 1

0,1 0,2 0,1

a) (n_Fe=dfrac0,1.11=0,1left(mol ight))

(m_Fe=0,1.56=5,6left(g ight))

⇒ (m_Cu=12-5,6=6,4left(g ight))

b) (n_HCl=dfrac0,1.21=0,2left(mol ight))

 200ml = 0,2l

(C_M_ddHCl=dfrac0,20,2=1left(M ight))

c) 0/0Fe = (dfrac5,6.10012=46,67)0/0

0/0Cu = (dfrac6,4.10012=53,33)0/0

 Chúc bàn sinh hoạt tốt


Cho 3,68 gam láo lếu hợp tất cả Al và Zn công dụng với một số lượng vừa dùng dung dịch HCl 10%, thu được 2,24 lít khí H 2 (ở đktc).

Xem thêm: Hài Con Buom Xinh Tan Beo

a/ xác định % trọng lượng mỗi kim loại trong tất cả hổn hợp ban đầu.

b/ Tính độ đậm đặc % những muối bao gồm trong hỗn hợp sau bội nghịch ứng.


Câu 6:Cho 9 gam lếu hợp gồm Al và Cu tác dụng với lượng dư dung dịch HCl nồng độ 20% . Sau bội nghịch ứng thu được 1,344 lít khí (ở đktc).

Xem thêm: Một Nguyên Tố X Có 3 Đồng Vị : A1 Chiếm 92,3%, A2 Chiếm 4,7%

a, Tính % về khối lượng các kim loại trong tất cả hổn hợp ban đầu 

b,Tính cân nặng dung dịch HCl đã sử dụng . Biết rằng lượng dung dịch HCl đã dùng được lấy dư 10% so với lượng cần thiết cho bội nghịch ứng.


Cho 30,7 gam láo hợp bao gồm kẽm cùng sắt công dụng hoàn toàn với hỗn hợp HCl 2M, sau phản bội ứng thu được 11,2 lít khí sống đktc. A) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng mỗi sắt kẽm kim loại trong hỗn hợp thuở đầu b) Tính thể tích hỗn hợp HCl đã phản ứng


a,(n_H_2=dfrac11,222,4=0,5left(mol ight))

PTHH: Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

Mol: x x

PTHH: sắt + 2HCl → FeCl2 + H2

Mol: y y

Ta có: (left{eginmatrix65x+56y=30,7\x+y=0,5endmatrix ight.Leftrightarrowleft{eginmatrixx=0,3left(mol ight)\y=0,2left(mol ight)endmatrix ight.)

(Rightarrow\%m_Zn=dfrac0,3.65.100\%30,7=63,52\%;\%m_Fe=100\%-63,52\%=36,48\%)

b,

PTHH: Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

Mol: 0,3 0,6

PTHH: fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Mol: 0,2 0,4

nHCl = 0,6+0,4 = 1 (mol)

(V_ddHCl=dfrac12=0,5left(l ight)=500left(ml ight))

 


Đúng 2

phản hồi (0)

Câu 1: Cho 7,2 gam lếu láo hợp gồm Fe và Fe2O3 công dụng hoàn toàn với dung dịch HCl 12,5 % thu được dung dịch A với 2,24 lít khí B ( sinh hoạt đktc ) . A . Tính thành phần tỷ lệ theo khối lượng mỗi hóa học trong lếu láo hợp lúc đầu . B . Tính nồng độ phần trăm các chất bao gồm trong hỗn hợp A. ( C1 = 35,5 , H = 1 , fe = 56,0 = 16 )


Lớp 9 hóa học
1
0
Gửi hủy
Đúng 0

phản hồi (0)

cho m gam các thành phần hỗn hợp Fe với Cu tính năng với lượng dư dung dịch axit H2S04 loãng thì nhận được 8,96 lít khí (đktc) .Sau phản ứng thấy còn 5 g chất rắn ko tan .Tính nhân tố % về cân nặng của mỗi sắt kẽm kim loại trong các thành phần hỗn hợp ban đầu 


Lớp 9 hóa học
1
0
Gửi diệt

(n_H_2=dfrac8,9622,4=0,4left(mol ight))

PTHH: sắt + H2SO4 → FeSO4 + H2

Mol: 0,4 0,4

(m_Fe=0,4.56=22,4left(g ight))

(m_hh=22,4+5=27,4left(g ight))

(\%m_Fe=dfrac22,4.100\%27,4=81,75\%;\%m_Cu=100-81,75=18,25\%)


Đúng 1

comment (0)

cho 2,16 gam lếu hợp tất cả Al và Cu công dụng vừa đủ với 200 gam dung dịch H2SO4 loãng sau phản ứng thu được 0,672 lít khí ( đktc ) a) viết PTHHb) tính thành phần phần trăm theo trọng lượng của mỗi kim loại trong láo lếu hợp lúc đầu ?c) tính nồng độ xác suất của hỗn hợp H2SO4 sẽ dùng

 


Lớp 9 hóa học
1
0
gởi Hủy

a) PTHH: 2Al + 3H2SO4 --> Al2(SO4)3 + 3H2

b) (n_H_2=dfrac0,67222,4=0,03left(mol ight))

PTHH: 2Al + 3H2SO4 --> Al2(SO4)3 + 3H2

_____0,02 (left{eginmatrix\%Al=dfrac0,02.272,16.100\%=25\%\\%Cu=100\%-25\%=75\%endmatrix ight.)

c) mH2SO4 = 0,03.98 = 2,94 (g)

=> (C\%left(H_2SO_4 ight)=dfrac2,94200.100\%=1,47\%)


Đúng 1

comment (0)
olm.vn hoặc hdtho
nangngucnoisoi.vn