CHO 1 12G BỘT FE VÀ 0 24G BỘT MG

     

Cho 1,12 g bột sắt và 0,24 g bột Mg vào một bình chứa 250 ml dung dịch CuSO4 rồi khuấy kĩ cho tới khi xong phản ứng. Sau phản nghịch ứng, khối lượng kim loại tất cả trong bình là 1,88 g. Tính mật độ mol của hỗn hợp CuSO4 trước phản ứng.


*

Khối lượng sắt kẽm kim loại tăng là : 1,88 - 1,12 - 0,24 = 0,52 (g)

Mg là sắt kẽm kim loại mạnh hơn Fe đề nghị Mg làm phản ứng trước.Bạn đã xem: cho 1 12g bột fe cùng 0 24g bột mg

Mg + CuSO4 → MgSO4 + Cu (1)

0,01 → 0,01 (mol)

Mg phản ứng hết làm cân nặng tăng là :

64 . 0,01 - 24 . 0,01 = 0,40 (g)

Phản ứng của sắt làm trọng lượng tăng thêm là : 0,52 - 0,40 = 0,12(g)

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu (2)

Theo (2), ta có:

1 mol CuSO4 bội nghịch ứng làm khối lượng tăng 64 - 56 = 8 (g)

x mol 1,1256=0,02(mol)>0,0151,1256=0,02(mol)>0,015

Vậy sắt còn dư với CuSO4 hết.

Bạn đang xem: Cho 1 12g bột fe và 0 24g bột mg

Nồng đô mol của CuSO4 là :

*

cho 1,12 gam bột Fe cùng 0,24 gam bột Mg tác dụng với 250 ml hỗn hợp , khuấy nhẹ cho tới khi bội nghịch ứng triển khai xong. Khối lượng kim loại bao gồm trong bình phản ứng là 1,88 gam. Tính mật độ mol của dung dịch trước làm phản ứng.

Khối lượng sắt kẽm kim loại tăng: 1,88 – (1,12 + 0,24) = 0,52 (gam)

Mg + CuSO4 → MgSO4 + Cu (1)

Từ (1) ⇒ 0,1 mol Mg tác dụng với 0,1 mol CuSO4 hình thành 0,01 mol Cu đã có tác dụng cho trọng lượng kim loại tăng:

0,52 – 0,4 =0,12 g

fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu (2)


*

Vậy:


*

Cho 1,12 gam bột Fe với 0,24 gam bột Mg công dụng với 250 ml hỗn hợp CuSO 4 , khuấy nhẹ cho đến hết màu sắc xanh, thừa nhận thấy trọng lượng kim một số loại sau phản ứng là 1,76 gam. Nồng độ đung dịch CuSO 4 trước bội nghịch ứng là

A. 0,01 M

B. 0,02M

C, 0,03M

D. 0,04M

Cho 1,68 gam bột sắt cùng 0,36 gam Mg công dụng với 375 ml dung dịch CuSO 4 khuấy nhẹ cho đến khi dung dịch mất color xanh, thấy cân nặng kim một số loại thu được sau phản nghịch ứng là 2,82 gam. Nồng độ mol/l của CuSO4 trong hỗn hợp trước phản bội ứng là

A. 0,15M

B. 0,2M

C. 0,1M

D. 0,05M

Cho l,68g bột sắt với 0,36g bột Mg công dụng với 375ml dung dịch CuSO4 khuấy nhẹ cho đến khi dung dịch mất màu sắc xanh, thấy cân nặng kim loại thu được sau làm phản ứng là 2,82g. Nồng độ mol/1 của CuSO4 trong dung dịch trước làm phản ứng là

A. 0,2

B.

Xem thêm: Language Focus - Giáo Án Tiếng Anh 9, Unit 9

0,15M

D. 0,05M

Đáp án C


*

 

msubCu/sub = 64.0,045 = 2,88 g > 2,82 g/span/p p class=">=> chứng tò sắt phản ứng còn dư.


Cho một tất cả hổn hợp gồm có 1,12 gam Fe và 0,24 gam Mg chức năng với 250 ml hỗn hợp CuSO4. Bội nghịch ứng triển khai xong, fan ta thu được sắt kẽm kim loại có khối lượng là 1,88 gam. Tính nồng độ mol của dung dịch sẽ dùng.

Phương trình hóa học:

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu (2)

Theo (1) với (2), giả dụ Mg và Fe phản bội ứng hết thì thu được 0,03 mol Cu.

Xem thêm: Khám Phá Bí Ẩn Về Thế Giới Động Vật Qua Những Quả Trứng, Trang Các Loài

0,03 .64 = 1,92 (gam)

Mg bao gồm tính khử táo bạo hơn Fe bắt buộc phản ứng trước.

Khối lượng sắt dư và Cu có mặt ở (2) là: 1,88 – 0,64 = 1,24 (gam)

Ta có: (1,12-56x) + 64x = 1,24 => x = 0,015

0,015 + 0,01 = 0,025(mol)

Nồng độ mol của dung dịch đã dùng là : 0,025/0,25 = 0,1mol/l

a. Tính khối lượng kim loại mới tạo thành

b. Tính độ đậm đặc mol của hỗn hợp sau phản bội ứng ( trả sử thể tích dung dịch thay đổi không xứng đáng kể

Ta có: (n_Fe=dfrac3,9256=0,07left(mol ight))

(PTHH:Fe+CuSO_4--->FeSO_4+Cudownarrow)

a. Theo PT: (n_Cu=n_FeSO_4=n_Fe=0,07left(mol ight))

(Rightarrow m_Cu=0,07.64=4,48left(g ight))

Ta có: (V_dd_FeSO_4=V_dd_CuSO_4=dfrac2001000=0,2left(lít ight))

(Rightarrow C_M_FeSO_4=dfrac0,070,2=0,35M)

Cho 1,96g bột fe vào 100ml dung dịch CuSO4 10% có cân nặng riêng là 1,12g/ml a) Viết PTHH b) khẳng định nồng độ mol của chất trong hỗn hợp khi phản bội ứng kết thúc. Mang thiết rằng thể tích của dung dịch sau bội nghịch ứng đổi khác không đáng kể. 

a) Phương trình bội nghịch ứng: fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu b) Số mol của sắt là : 1,96 : 56 = 0,035 (mol) trọng lượng dd CuSO4 là : m ddCuSO4 = 1,12 . 100 = 112 (g) cân nặng CuSO4 gồm trong dd là :