CHO 0 87 GAM HỖN HỢP GỒM FE CU VÀ AL

     

Ta tất cả mFe+ mAl= 0,87 - 0,32 = 0,55 gamĐặt nFe= x mol, nAl= y mol → 56x + 27y= 0,55

nH2= 1,5.x+ y= 0,448/22,4= 0,02 mol=> x= 0,005; y= 0,01

ta gồm nH2SO4 ban đầu= 0,3.0,1=0,03 mol, nH2= 0,448/22,4=0,02 molnH+ còn lại= nH+ ban đầu- nH+ pứ= 2.nH2SO4- 2.nH2= 2. 0,03- 2.0,02= 0,02 molnNO3-=nNaNO3= 0,005 molTa có các bán bội nghịch ứng sauFe2+→ Fe3++ 1e0,005 0,005Cu -→ Cu2++ 2e 0,005 0,01

=> ne cho= 0,015 mol= n e nhận4H+ + NO3-+ 3e → NO + 2H2O (3)0,02 0,005 0,015 0,005V = 0,005.22,4 = 0,112 lít

Theo phân phối phản ứng (3) thì cả H+ và NO3- những hết

Khối lượng muối=Khối lượng kim loại+ mNa++ mSO4

= 0,87 + 0,005.23 + 0,03.96 = 3,865 gam

Đáp án D


Bình luận
hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp có 0,12 mol FeS2 với a mol Cu2S vào axit HNO3 (vừa đủ) thu được hỗn hợp X (chỉ đựng hai muối sunfat) và khí nhất NO. Cực hiếm của a là:


A. 0,04


B. 0,075


C. 0,12


D. 0,06


Câu 2:


Cho 7,68 gam Cu vào 200ml dung dịch tất cả HNO3 0,6M cùng H2SO4 0,5M. Sau khi các phản ứng xảy ra trọn vẹn (sản phẩm khử độc nhất vô nhị là NO), cô cạn cẩn trọng toàn cỗ dung dịch sau phản bội ứng thì trọng lượng muối khan thu được là:


A. 19,76 gam


B. 20,16 gam


C. 19,20 gam


D. 22,56 gam


Câu 3:


X là láo hợp những muối Cu(NO3)2, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, Mg(NO3)2 trong đó O chiếm phần 55,68% về khối lượng. Mang lại dung dịch KOH dư vào dung dịch cất 50 gam muối, thanh lọc kết tủa thu được mang nung trong chân không đến khối lượng không thay đổi thu được m gam oxit. Quý hiếm của m là


A. 31,44.

Bạn đang xem: Cho 0 87 gam hỗn hợp gồm fe cu và al


B. 18,68.


C. 23,32.


D. 12,88.

Xem thêm: Top 9 Địa Chỉ Mua Túi Xách Đẹp Ở Tphcm Chất Và Uy Tín Nhất, Top 9 Địa Chỉ Bán Túi Xách Đẹp Nhất Sài Gòn


Câu 4:


Cho Zn tới dư vào dung dịch gồm HCl; 0,05 mol NaNO3 và 0,1 mol KNO3. Sau khoản thời gian kết thúc các phản ứng thu được dung dịch X chứa m gam muối; 0,125 mol hỗn hợp khí Y gồm hai khí không màu, trong đó có một khí hóa nâu ngoài không khí. Tỉ khối của Y so với H2 là 12,2. Giá trị của m sớm nhất với:


A. 64 gam


B. 65 gam


C. 70 gam


D. 75 gam


Câu 5:


Thực hiện tại 2 thí nghiệm:

TN 1: đến 3,84 gam Cu bội phản ứng cùng với 80ml hỗn hợp HNO3 1,0M bay ra a lít NO.

TN2: mang đến 3,84 gam Cu phản ứng cùng với 80ml dung dịch chứa HNO3 1,0M và H2SO4 0,5M thoát b lít NO.

Biết NO là thành phầm khử duy nhất, các thể tích khí đo ở cùng điều kiện. Quan hệ nam nữ giữa a và b là


A. B = a


B. B = 2a


C. 2b = 5a


D. 2b = 3a


Câu 6:


Cho m gam tất cả hổn hợp Cu, Fe, Al chức năng hoàn toàn với dung dịch HNO3 loãng dư thu được (m+31) gam muối nitrat. Nếu cũng mang lại m gam hỗn hợp trên chức năng với oxi thu được những oxit CuO, Fe2O3, Al2O3 thì khối lượng oxit là:


A. M + 32


B. M+16


C. M+4


D. M+48


Bình luận


bình luận
Hỏi bài xích

Hỗ trợ đăng ký khóa đào tạo tại nangngucnoisoi.vn


*

liên kết
thông tin nangngucnoisoi.vn
Tải áp dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN xem

Hãy chọn chính xác nhé!


Đăng ký


với Google với Facebook

Hoặc


Đăng ký kết

Bạn đã tài năng khoản? Đăng nhập


nangngucnoisoi.vn

Bằng bí quyết đăng ký, bạn gật đầu với Điều khoản áp dụng và chính sách Bảo mật của chúng tôi.


Đăng nhập


cùng với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa xuất hiện tài khoản? Đăng ký


nangngucnoisoi.vn

Bằng biện pháp đăng ký, bạn chấp nhận với Điều khoản áp dụng và chính sách Bảo mật của bọn chúng tôi.

Xem thêm: Bộ 25 Đề Thi Học Sinh Giỏi Môn Ngữ Văn 9 Cấp Trường, Quận Huyện, Tỉnh Thành Phố


Quên mật khẩu


Nhập địa chỉ email bạn đăng ký để đưa lại mật khẩu
mang lại mật khẩu

Bạn chưa xuất hiện tài khoản? Đăng ký


nangngucnoisoi.vn

Bằng biện pháp đăng ký, bạn gật đầu đồng ý với Điều khoản thực hiện và chế độ Bảo mật của chúng tôi.


Bạn vui tươi để lại tin tức để được TƯ VẤN THÊM
lựa chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
nangngucnoisoi.vn