Cho 0 3 Mol Hỗn Hợp X Gồm 2 Este Đơn Chức Tác Dụng Vừa Đủ Với 200 Ml Dung Dịch Naoh 2M

     
*

chọn lớp tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
lựa chọn môn toàn bộ Toán vật lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và thôn hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học tự nhiên
toàn bộ Toán thứ lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và thoải mái và xã hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học tự nhiên
*

Cho 0,3 mol các thành phần hỗn hợp X có 2 este đối kháng chức chức năng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 2M đun nóng, thu được hợp hóa học hữu cơ no mạch hở Y có phản ứng tráng bạc và 37,6 gam tất cả hổn hợp muối hữu cơ. Đốt cháy hoàn toàn Y rồi cho sản phẩm hấp thụ hết vào trong bình chứa hỗn hợp nước vôi trong dư, thấy trọng lượng bình tăng 24,8 gam. Cân nặng của X là A. 30,8 gam. B. 33,6...

Bạn đang xem: Cho 0 3 mol hỗn hợp x gồm 2 este đơn chức tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch naoh 2m


Cho 0,3 mol tất cả hổn hợp X tất cả 2 este đối chọi chức tính năng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 2M đun nóng, nhận được hợp chất hữu cơ no mạch hở Y gồm phản ứng tráng bội nghĩa và 37,6 gam tất cả hổn hợp muối hữu cơ. Đốt cháy trọn vẹn Y rồi cho sản phẩm hấp thụ hết vào trong bình chứa dung dịch nước vôi trong dư, thấy cân nặng bình tăng 24,8 gam. Cân nặng của X là

A. 30,8 gam.

B. 33,6 gam.

C. 32,2 gam.

D. 35,0 gam


*

*

*

- khi đốt cháy chấtYno, solo chức, mạch hở (R2CH2CHO: 0,2 mol) luôn luôn thu được

- khi đốt cháy chấtYno, đơn chức, mạch hở (R2CH2CHO: 0,2 mol) luôn luôn thu được

*


Cho 0,3 mol hỗn hợp X có 2 este solo chức tác dụng vừa đầy đủ với 200 ml dung dịch NaOH 2M đun nóng, chiếm được hợp chất hữu cơ no mạch hở Y tất cả phản ứng tráng bạc đãi và 37,6 gam tất cả hổn hợp muối hữu cơ. Đốt cháy hoàn toàn Y rồi cho sản phẩm hấp thụ hết vào bình chứa dung dịch nước vôi trong (Ca(OH)2) dư, thấy cân nặng bình tăng 24,8 gam. Trọng lượng của X là: A. 30,8 gam B. 33,6 gam C. 32,2 gam D. 35,0...

Cho 0,3 mol tất cả hổn hợp X tất cả 2 este solo chức công dụng vừa đầy đủ với 200 ml hỗn hợp NaOH 2M đun nóng, chiếm được hợp hóa học hữu cơ no mạch hở Y bao gồm phản ứng tráng tệ bạc và 37,6 gam các thành phần hỗn hợp muối hữu cơ. Đốt cháy hoàn toàn Y rồi cho sản phẩm hấp thụ hết vào trong bình chứa dung dịch nước vôi trong (Ca(OH)2) dư, thấy khối lượng bình tăng 24,8 gam. Cân nặng của X là:

A. 30,8 gam

B. 33,6 gam

C. 32,2 gam

D. 35,0 gam


Đáp án C

- Este đối kháng chức không hẳn của phenol công dụng với NaOH theo tỉ lệ 1:1, este đối kháng chức của phenol tính năng với NaOH theo tỉ lệ 1:2

*

X bao gồm leste của phenol cùng một este chưa hẳn của phenol

- Đặt số mol este của phenol là a mol; este không hẳn phenol là b mol

Ta tất cả hệ sau:

*

- Ta nhận ra số mol của Y luôn bằng số mol của este chưa phải phenol cùng Y là anđehit no, solo chức, mạch hở gồm CTTQ là CnH2nO2n: 0,2 mol

- Đốt Y thu được

*

- trọng lượng bình Ca(OH)2 tăng bao gồm là khối lượng CO2 cùng H2O

*

- Ta phân biệt este chưa hẳn phenol xuất hiện muối với anđehit Y, este phenol ra đời muối cùng H2O cùng số mol H2O = số mol este phenol theo sơ đồ sau (với este ko phenol là R1COOCH-=CH-R2 với este phenol là R3COOC6H5)

- R1COOCH=CH-R2 + NaOH à R1COONa + R2 – CH2 – CHO

R3COOC6H5 + 2NaOH à R3COONa + C6H5Ona + H2O

- Bảo toàn khối lượng:

*


Đúng(0)
Cho 0,3 mol hỗn hợp X bao gồm 2 este 1-1 chức công dụng vừa đầy đủ với 200 ml hỗn hợp NaOH 2M đun nóng, chiếm được hợp chất hữu cơ no mạch hở Y gồm phản ứng tráng bội nghĩa và 37,6 gam các thành phần hỗn hợp muối hữu cơ. Đốt cháy trọn vẹn Y rồi cho thành phầm hấp thụ hết vào trong bình chứa dung dịch nước vôi vào (Ca(OH)2) dư, thấy khối lượng bình tăng 24,8 gam. Khối lượng của X là A. 32,2 gam B. 35,0 gam C. 30,8 gam D. 33.6...
Đọc tiếp

Cho 0,3 mol các thành phần hỗn hợp X bao gồm 2 este 1-1 chức tính năng vừa đầy đủ với 200 ml dung dịch NaOH 2M đun nóng, chiếm được hợp chất hữu cơ no mạch hở Y có phản ứng tráng tệ bạc và 37,6 gam hỗn hợp muối hữu cơ. Đốt cháy trọn vẹn Y rồi cho sản phẩm hấp thụ hết vào trong bình chứa dung dịch nước vôi trong (Ca(OH)2) dư, thấy trọng lượng bình tăng 24,8 gam. Khối lượng của X là

A. 32,2 gam

B. 35,0 gam

C. 30,8 gam

D. 33.6 gam


#Hóa học lớp 12
1
Ngô quang đãng Sinh

Chọn A

32,2 gam


Đúng(0)
cho 0,3 mol các thành phần hỗn hợp x gồm 2 este 1-1 chức tính năng vừa đủ với 200 ml hỗn hợp naoh 2m đun nóng, thu được hợp hóa học hữu cơ no mạch hở y có phản ứng tráng bội bạc và 37,6 gam hỗn hợp muối hữu cơ. Đốt cháy hoàn toàn y rồi cho sản phẩm hấp thụ hết vào trong bình chứa dung dịch nước vôi vào (ca(oh)2) dư, thấy trọng lượng bình tăng 24,8 gam. Cân nặng của x là A. 30,8 gam. B.33.6 gam. C.32,2 gam....
Đọc tiếp

cho 0,3 mol tất cả hổn hợp x gồm 2 este đối chọi chức tính năng vừa đủ với 200 ml dung dịch naoh 2m đun nóng, thu được hợp chất hữu cơ no mạch hở y gồm phản ứng tráng bạc bẽo và 37,6 gam các thành phần hỗn hợp muối hữu cơ. Đốt cháy trọn vẹn y rồi cho sản phẩm hấp thụ hết vào bình chứa hỗn hợp nước vôi vào (ca(oh)2) dư, thấy trọng lượng bình tăng 24,8 gam. Cân nặng của x là

A. 30,8 gam.

B.33.6 gam.

C.32,2 gam.

D.35,0 gam.


#Hóa học lớp 11
1
Ngô quang đãng Sinh

Chọn C

*

*

*

*

*


Đúng(0)
Cho 0,3 mol tất cả hổn hợp X tất cả 2 este solo chức tính năng vừa đầy đủ với 200 ml hỗn hợp NaOH 2M đun nóng, thu được hợp hóa học hữu cơ no mạch hở Y bao gồm phản ứng tráng bạc bẽo và 37,6 gam tất cả hổn hợp muối hữu cơ. Đốt cháy hoàn toàn Y rồi cho sản phẩm hấp thụ hết vào trong bình chứa dung dịch nước vôi vào (Ca(OH)2) dư, thấy trọng lượng bình tăng 24,8 gam. Trọng lượng của X là A. 30,8 gam. B. 33.6 gam. C. 32,2 gam. D. 35,0...
Đọc tiếp

Cho 0,3 mol tất cả hổn hợp X tất cả 2 este đơn chức tính năng vừa đầy đủ với 200 ml dung dịch NaOH 2M đun nóng, thu được hợp hóa học hữu cơ no mạch hở Y tất cả phản ứng tráng bạc tình và 37,6 gam các thành phần hỗn hợp muối hữu cơ. Đốt cháy trọn vẹn Y rồi cho sản phẩm hấp thụ hết vào bình chứa dung dịch nước vôi trong (Ca(OH)2) dư, thấy khối lượng bình tăng 24,8 gam. Trọng lượng của X là

A. 30,8 gam.

B. 33.6 gam.

C. 32,2 gam.

Xem thêm: Làm Thế Nào Để Quán Đông Khách Trong Tít Tắt Chưa Đầy 1 Tuần

D. 35,0 gam.


#Mẫu giáo
1
Ngô quang đãng Sinh

Chọn câu trả lời C.

*

*


Đúng(0)
Cho 0,3 mol hỗn hợp X có 2 este 1-1 chức công dụng vừa đầy đủ với 200 ml hỗn hợp NaOH 2M đun nóng, nhận được hợp chất hữu cơ no mạch hở Y tất cả phản ứng tráng bạc đãi và 37,6 gam các thành phần hỗn hợp muối hữu cơ. Đốt cháy trọn vẹn Y rồi cho sản phẩm hấp thụ hết vào bình chứa dung dịch nước vôi trong (Ca(OH)2) dư, thấy khối lượng bình tăng 24,8 gam. Cân nặng của X là A. 30,8 gam B. 33,6 gam C. 32,2 gam D. 35,0...
Đọc tiếp

Cho 0,3 mol các thành phần hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức công dụng vừa đủ với 200 ml hỗn hợp NaOH 2M đun nóng, chiếm được hợp chất hữu cơ no mạch hở Y bao gồm phản ứng tráng bạc tình và 37,6 gam các thành phần hỗn hợp muối hữu cơ. Đốt cháy hoàn toàn Y rồi cho sản phẩm hấp thụ hết vào bình chứa dung dịch nước vôi vào (Ca(OH)2) dư, thấy trọng lượng bình tăng 24,8 gam. Trọng lượng của X là

A. 30,8 gam

B. 33,6 gam

C. 32,2 gam

D. 35,0 gam


#Hóa học tập lớp 12
1
Ngô quang Sinh

Chọn C

*


Đúng(0)
Cho 0,3 mol các thành phần hỗn hợp X có 2 este đơn chức tác dụng vừa đầy đủ với 200 ml dung dịch NaOH 2M đun nóng, thu được hợp chất hữu cơ no mạch hở Y có phản ứng tráng bạc bẽo và 37,6 gam hỗn hợp muối hữu cơ. Đốt cháy trọn vẹn Y rồi cho thành phầm hấp thụ hết vào bình chứa dung dịch nước vôi vào C a O H 2 dư, thấy cân nặng bình tăng 24,8 gam. Trọng lượng của X...
Đọc tiếp

Cho 0,3 mol tất cả hổn hợp X gồm 2 este đối kháng chức tính năng vừa đủ với 200 ml hỗn hợp NaOH 2M đun nóng, thu được hợp hóa học hữu cơ no mạch hở Y bao gồm phản ứng tráng bội bạc và 37,6 gam hỗn hợp muối hữu cơ. Đốt cháy trọn vẹn Y rồi cho sản phẩm hấp thụ hết vào trong bình chứa hỗn hợp nước vôi trong C a O H 2 dư, thấy cân nặng bình tăng 24,8 gam. Cân nặng của X là

A. 30,8 gam

B. 33.6 gam

C. 32,2 gam

D. 35,0 gam


#Hóa học lớp 12
1
Ngô quang đãng Sinh

Chọn câu trả lời C

*

*


Đúng(0)
Cho 0,3 mol tất cả hổn hợp X gồm 2 este đơn chức tác cần sử dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 2M đun nóng, nhận được hợp chất hữu cơ no mạch hở Y tất cả phản ứng tráng bạc bẽo và 37,6 gam tất cả hổn hợp muối hữu cơ. Đốt cháy trọn vẹn Y rồi cho sản phẩm hấp thụ hết vào trong bình chứa dung dịch nước vôi vào dư, thấy trọng lượng bình tăng 24,8 gam. Cân nặng của X là A. 30,8 gam B. 33,6 gam C. 32,2 gam D. 35,0...
Đọc tiếp

Cho 0,3 mol hỗn hợp X bao gồm 2 este 1-1 chức tác cần sử dụng vừa đầy đủ với 200 ml hỗn hợp NaOH 2M đun nóng, nhận được hợp hóa học hữu cơ no mạch hở Y có phản ứng tráng bạc và 37,6 gam hỗn hợp muối hữu cơ. Đốt cháy trọn vẹn Y rồi cho thành phầm hấp thụ hết vào bình chứa dung dịch nước vôi vào dư, thấy khối lượng bình tăng 24,8 gam. Khối lượng của X là

A. 30,8 gam

B. 33,6 gam

C. 32,2 gam

D. 35,0 gam


#Mẫu giáo
1
Ngô quang quẻ Sinh

Đáp án C

*


Đúng(0)
Cho 0,5 mol các thành phần hỗn hợp X tất cả 2 este đối kháng chức tính năng vừa đầy đủ với 400 ml hỗn hợp NaOH 2M, thu được hợp hóa học hữu cơ Y no, mạch hở, tất cả phản ứng tráng bạc bẽo và 80 gam hỗn hợp muối hữu cơ. Đốt cháy toàn bộ Y, nhận được 24,8 gam hỗn hợp C O 2 với H 2 O trọng lượng của 0,5 mol X là A. 60,5 gam B. 56,8 gam C. 62,2 gam D. 55,0...
Đọc tiếp

Cho 0,5 mol tất cả hổn hợp X có 2 este 1-1 chức công dụng vừa đầy đủ với 400 ml dung dịch NaOH 2M, chiếm được hợp chất hữu cơ Y no, mạch hở, gồm phản ứng tráng bội nghĩa và 80 gam hỗn hợp muối hữu cơ. Đốt cháy toàn cục Y, thu được 24,8 gam hỗn hợp C O 2 với H 2 O trọng lượng của 0,5 mol X là

A. 60,5 gam

B. 56,8 gam

C. 62,2 gam

D. 55,0 gam


#Mẫu giáo
1
Ngô quang Sinh

Đáp án C

*


Đúng(0)
Hỗn thích hợp X bao gồm 2 este 1-1 chức. đến 0,3 mol X công dụng vừa đủ với 250 ml hỗn hợp KOH 2M, thu được hóa học hữu cơ Y (no, solo chức, mạch hở, tất cả tham gia làm phản ứng tráng bạc) với 53 gam tất cả hổn hợp muối. Đốt cháy toàn cục Y nên vừa đầy đủ 5,6 lít O2 (đktc). Khối lượng của 0,3 mol X là A. 31,0 gam B. 33,0 gam C. 29,4 gam D. 41,0...
Đọc tiếp

Hỗn hợp X tất cả 2 este đối kháng chức. Cho 0,3 mol X tác dụng vừa đầy đủ với 250 ml dung dịch KOH 2M, thu được chất hữu cơ Y (no, 1-1 chức, mạch hở, gồm tham gia bội phản ứng tráng bạc) với 53 gam các thành phần hỗn hợp muối. Đốt cháy toàn cục Y phải vừa đầy đủ 5,6 lít O2 (đktc). Trọng lượng của 0,3 mol X là

A. 31,0 gam

B. 33,0 gam

C. 29,4 gam

D. 41,0 gam


#Mẫu giáo
1
Ngô quang đãng Sinh

Chọn đáp án B

nX = 0,3 mol;

nKOH toàn diện = 0,5 mol

⇒ X có một este của phenol

Y no, đối chọi chức, mạch hở tất cả phản ứng tráng bạc đãi mà ≠ HCOOK

⇒ là anđehit CnH2nO.

⇒ hỗn hợp X bao gồm 0,1 mol este loại I (tạo Y) và 0,2 mol este của phenol.

Xem thêm: Thịt Bò Khô Ngon Nhất Hà Nội Và Sài Gòn, 10 Cửa Hàng Mua Bò Khô Hà Nội Chất Lượng Nhất

♦ giải đốt 0 , 1 m o l C n H 2 n O c ầ n 0 , 25 m o l O 2 → t 0 C O 2 + H 2 O

bảo toàn O có n C O 2 = n H 2 O

= (0,1 + 0,25 × 2) ÷ 3 = 0,2 mol

⇒ Y là CH3CHO.

♦ thủy phân: X + 0 , 5 m o l K O H → 53 g a m m u ố i + 0 , 1 m o l C H 3 C H O + 0 , 2 m o l H 2 O

⇒ Theo BTKL có m X = 53 + 0 , 1 × 44 + 0 , 2 × 18 – 0 , 5 × 56 = 33 , 0 g a m


Đúng(0)
xếp thứ hạng
tất cả Toán đồ vật lý Hóa học viên học Ngữ văn tiếng anh lịch sử Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và thôn hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học tự nhiên
Tuần tháng Năm

nangngucnoisoi.vn


học tập liệu Hỏi đáp
các khóa học hoàn toàn có thể bạn thân thiết ×
Mua khóa đào tạo
Tổng thanh toán: 0đ (Tiết kiệm: 0đ)
cho tới giỏ mặt hàng Đóng