CHO 0,15 MOL AXIT GLUTAMIC VÀO 175ML DUNG DỊCH HCL 2M THU DUNG DỊCH X

     

Câu 409352: Cho 0,15 mol axit glutamic vào 150 ml hỗn hợp HCl 2M, thu được dung dịch X. Cho 350 ml hỗn hợp NaOH 2M vào dung dịch X. Sau thời điểm các làm phản ứng xẩy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được m gam chất rắn khan. Cực hiếm của m là

A.

Bạn đang xem: Cho 0,15 mol axit glutamic vào 175ml dung dịch hcl 2m thu dung dịch x

61,0.

B. 48,4.

C. 46,2.

Xem thêm: Gợi Ý Địa Điểm Tổ Chức Sự Kiện Tại Đà Nẵng Phù Hợp Cho Mọi Sự Kiện

D. 50,2.


Coi dd X là các thành phần hỗn hợp chứa Glu; HCl mang lại phản ứng với NaOH:

Glu + 2NaOH → muối + 2H2O

HCl + NaOH → muối + H2O

Nhận thấy NaOH dư cùng NaOH lúc cô cạn bên trong chất rắn.

Xem thêm: Đáp Án Đề Thi Trung Học Phổ Thông Quốc Gia Môn Lý 2022, Đề Thi Thử Tốt Nghiệp Thpt Môn Lý 2022

Áp dụng bảo toàn trọng lượng ta có: mGlu + mHCl + mNaOH thuở đầu = mchất rắn + mH2O

→ mchất rắn


Giải bỏ ra tiết:

nHCl = 0,3 mol; nNaOH ban sơ = 0,7 mol

Coi dd X là hỗn hợp chứa Glu: 0,15 mol; HCl: 0,3 mol mang lại phản ứng với 0,7 mol NaOH:

Glu + 2NaOH → muối hạt + 2H2O

0,15 → 0,3 → 0,3

HCl + NaOH → muối hạt + H2O

0,3 → 0,3 → 0,3

Nhận thấy NaOH dư và NaOH lúc cô cạn bên trong chất rắn. Áp dụng bảo toàn trọng lượng ta có:

mGlu + mHCl + mNaOH thuở đầu = mchất rắn + mH2O

→ 0,15.147 + 0,3.36,5 + 0,7.40 = mchất rắn + 18.(0,3 + 0,3)

→ mchất rắn = 50,2 gam.


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát