CHIẾU LẦN LƯỢT 2 BỨC XẠ CÓ BƯỚC SÓNG

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Chiếu theo lần lượt 2 bức xạ có bước sóngλ1=0,2μm;λ2=0,4μmvào catot của một tế bào quang năng lượng điện thì vận tốc lúc đầu cực đại của electron quang điện làv1vàv2=v1/2. Cách sóng số lượng giới hạn quang điện là từng nào ?


*

Chiếu lần lượt 2 bức xạ bao gồm bước sóng λ 1 = 0 , 25 μ m ; λ 2 = 0 , 5 μ m vào catốt của một tế bào quang điện thì vận tốc ban đầu cực đại của electron quang điện là v 1 cùng v 2 = 1 2 v 1 . Cách sóng giới hạn quang năng lượng điện là:

A. 0,6μm

B. 0,375μm

C. 0,72μm

D. 0,75μm


*

Lần lượt phản vào catốt của một tế bào quang điện những bức xạ điện từ tất cả bức xạ bao gồm bước sóng λ 1 = 0 , 26 μ m cùng bức xạ tất cả bước sóng λ 2 = 1 , 2 λ 1 thì vận tốc thuở đầu cực đại của những êlectrôn quang điện bứt ra tự catốt theo lần lượt là v 1 , v 2 với v 2 = 3 4 v 1 . Số lượng giới hạn quang điện λ 0 của kim loại làm cho catốt này là

A . 1 , 00 μ m

B . 1 , 45 μ m

C . 0 , 42 μ m

D . 0 , 90 μ m


Đáp án A

+ năng lượng photon của phản xạ λ 2 : ε 2 = hc λ 2 = 1 , 9875 .10 − 25 0 , 5 .10 − 6 = 3 , 975 .10 − 19 J

+ cụ ε 1 và  ε 2  vào phương trình bên trên ta được: ε 1 − A ε 2 − A = 4 ⇒ A = 4 . ε 2 − ε 1 3 = 3 , 64 .10 − 19 J

+ giới hạn quang điện của sắt kẽm kim loại trên: λ 0 = hc A = 1 , 9875 .10 − 25 3 , 64 .10 − 19 = 0 , 545 .10 − 6 m = 0 , 545 μm


Kim loại làm catốt của một tế bào quang điện có giới hạn quang điện λ 0 . Thứu tự chiếu tới bề mặt catốt nhị bức xạ tất cả bước sóng λ 1 = 0 , 4 μm với λ 2 = 0 , 5 μm thì vận tốc ban đầu cực đại của electron phun ra khỏi mặt phẳng catốt khác biệt 2 lần. Quý hiếm của  λ 0  là

A. 0,585 μm

B. 0,545 μm

C. 0,595 μm

D. 0,515μm


Kim các loại làm catôt của một tế bào quang điện có giới hạn quang điện λ0. Lần lượt chiếu tới bề mặt catôt nhị bức xạ tất cả bước sóng λ1 = 0,4μm cùng λ2 = 0,5μm thì vận tốc lúc đầu cực đại của electron phun ra khỏi mặt phẳng catôt không giống nhau 2 lần. Cực hiếm của λ0 là

A.

Bạn đang xem: Chiếu lần lượt 2 bức xạ có bước sóng

0,515μm

B.

Xem thêm: Phẩm Chất Và Số Phận Của Người Phụ Nữ Thời Phong Kiến Qua Nhân Vật Vũ Nương

0,585 μm

C.

Xem thêm: Top 11 Bài Văn Thuyết Minh Về Quả Bưởi, Quả Bưởi ❤️️ 15 Bài Hay Nhất

0,545 μm

D. 0,595 μm


Kim loại làm catôt của một tế bào quang điện có giới hạn quang năng lượng điện là λ 0 . Chiếu thứu tự tới mặt phẳng catôt hai bức xạ tất cả bước sóng λ 1 = 0 , 4 μ m cùng λ 2 = 0 , 5 μ m thì vận tốc ban đầu cực đại của những êlectron phun ra khác nhau 1,5 lần. Bước sóng λ 0 là

A . 0 , 775 μ m

B . 0 , 6 μ m

C . 0 , 25 μ m

D . 0 , 625 μ m


Kim loại làm catốt của một tế bào quang điện có số lượng giới hạn quang điện λ 0 . Theo lần lượt chiếu tới bề mặt catốt hai bức xạ gồm bước sóng λ 1 = 0 , 4 μ m ; λ 2 = 0 , 5 μ m thì vận tốc ban đầu cực đại của electron phun ra khỏi mặt phẳng catốt khác nhau 2 lần. Giá trị của λ 0  là

A. 0,585 μm

B. 0,545 μm

C. 0,595 μm

D. 0,515μm


Khi chiếu lên một tấm kim loại lần lượt hai bức xạ tất cả bước sóng là λ1 = 0,2 µm cùng λ2 = 0,4 µm thì thấy vận tốc thuở đầu cực đại của những êlectron quang đãng điện tương ứng là v1 với v2 = v1/3.Giới hạn quang điện của kim loại là:

A. 362nm

B. 420nm

C. 457nm

D. 520nm


Kim các loại làm ca xuất sắc của một tế bào quang năng lượng điện có giới hạn quang điện λ0. Theo lần lượt chiếu tới bề mặt catot hai bức xạ tất cả bước sóng λ1 = 0,4 µm cùng λ2 = 0,5 µm thì vận tốc lúc đầu cực đại của electron phun ra khỏi mặt phẳng catot không giống nhau 2 lần. Giá trị của λ0 là