Cấu trúc have sth done

     
Trong giờ đồng hồ Anh, ngữ pháp là yếu đuối tố quan trọng đặc biệt phải ưu tiên sản phẩm đầu. Cấu trúc Have sth done cùng Get sth done là 1 trong những trong những kết cấu ngữ pháp cơ bạn dạng được áp dụng nhiều trong tiếp xúc hàng ngày. Trong nội dung bài viết này, bạn sẽ nắm vững được cấu trúc, ý nghĩa, với cách áp dụng như người bản xứ.

Bạn đang xem: Cấu trúc have sth done


*

Key takeaways

Ý nghĩa:

Thể hiện mà fan nói được người khác thực hiện thay.

Thể hiện nay một hành động gây tác động không tốt so với người khác hoặc vấn đề nào đó.

Cấu trúc Have sth done:

Cấu trúc gốc: S + have + something + V(ed/PII).…

Cấu trúc phát triển thành thể:

(1) S + have + someone + V(inf) + something, (2) S + have + O + ving.

Cấu trúc get sth done:

Cấu trúc dạng bị động: Get + Something + V(P2).

Cấu trúc dạng công ty động: Get + Someone + to V.

Ý nghĩa của Have sth done với Get sth done

Trong giao tiếp và trong văn viết, kết cấu này thường xuyên được áp dụng trong 2 ngôi trường hợp:

Thể hiện tại mà người nói được người khác thực hiện thay.

Trong trường thích hợp này, cấu tạo này thực hiện để miêu tả một hành vi mà bạn nói sắp đến được hoặc mong muốn được người khác có tác dụng thay, chỉ sự vật dụng hay sự việc được ra mắt một cách gián tiếp.

*

Khi sử dụng, kết cấu này có chức năng làm nhấn mạnh vấn đề về thừa trình ra mắt hành hễ này. Ví dụ:

I bought this studio => I have this studio bought.

2 lấy ví dụ như trên với sắc thái nghĩa có phần không giống nhau. Cụ thể trong câu 1, mang ý nghĩa rằng “Tôi sẽ mua căn hộ chung cư cao cấp studio này” còn câu thứ hai mang ý nghĩa là “Tôi đã được tín đồ nào đó sở hữu cho căn hộ cao cấp studio này”.

Thể hiện tại một hành vi gây tác động không tốt so với người khác hoặc vụ việc nào đó.

Người nói rất có thể sử dụng cấu tạo này để mô tả một vấn đề gây ảnh hưởng tiêu cực tới fan khác hoặc cho tới một sự việc nào đó.

*

Ví dụ:

She has her leg broken after the match. (Dịch: Cô ấy bị gãy chân sau trận đấu).

I had my bike stolen yesterday. (Dịch: Tôi đã biết thành đánh cắp chiếc xe đạp điện của tôi ngày hôm qua).

I think the you should get the door repaired (Dịch: Tôi nghĩ bạn nên nhờ ai kia sửa lại cánh cửa nhà).

Xem thêm: Hợp Âm Đường Lên Tây Bắc Xa Xôi, Hợp Âm Đường Lên Tây Bắc

Cấu trúc với cách thực hiện Have sth done và Get sth done

Cấu trúc Have sth done

Cấu trúc gốc: S + have + something + V(ed/PII)...

Ví dụ:

When will you have the roof painted? (Dịch: khi nào các bạn sẽ sơn mái nhà?).

Why should we have the house cleaned before our parents come home? (Dịch: trên sao họ phải lau chùi nhà cửa trước khi bố mẹ về nhà?).

Cấu trúc đổi thay thể:

(1) S + have + someone + V(inf) + something

Ví dụ:

My mother had me make the whole dishes. (Dịch: bà bầu tôi sẽ dạy tôi bí quyết làm toàn bộ những món ăn này.)

My grand father had my father fix the plumb (Dịch: Ông nội đang dạy tía tôi giải pháp sửa ông nước.)

(2) S + have + O + ving

Ví dụ: The story had me crying the whole night (Dịch: Câu truyện đã làm tôi cân nhắc và khóc cả đêm hôm ấy.)

Cấu trúc get sth done

Cấu trúc của Get something done khá kiểu như với cấu trúc với từ bỏ “have” nhưng gồm điểm biệt lập ở hễ từ còn nếu được áp dụng dưới dạng bị động, 2 cấu tạo này như thể nhau.

*

Cấu trúc dạng bị động: Get + Something + V(P2)

Ví dụ: I believe that she should get her television fixed. (Dịch: Tôi tin rằng cô ấy đề nghị sửa tivi.)

Cấu trúc dạng công ty động: Get + Someone + to lớn V

Ví dụ: The boy got his brother to bởi his project. (Dịch: Cậu bé xíu đã nhờ vào anh trai của mình thực hiện dự án công trình của mình.)

Như vậy, hoàn toàn có thể dễ dàng nhận thấy ở dạng dữ thế chủ động 2 cấu tạo này sẽ khác nhau: Have + somone + V, get + someone + lớn V.

Tìm gọi thêm kết cấu ngữ pháp khác: cấu trúc not only but also

Bài tập ứng dụng

Exercise 1: Complete the sentences using the correct khung of Have Something Done and the words in brackets.

1. We often………… (the rooms/redecorate) every three months.

2. Sarah isn’t making her own wedding dress, she is…………… (it/make) by a designer in Italy.

3. ……………… (you/ever/anything/steal) from your house?

4. He didn’t fix his oto himself, he……… (it/fix) at the garage.

5. Your hair is too long. You need to……………… (it/cut).

6. I’m going to do my food shopping online & I…… (the food/deliver) khổng lồ my house.

7. If you can’t see properly, you should……… (your eyes/test).

8. Are they going lớn paint the kitchen themselves, or………………(it/paint)?

Đáp án

1. Have the bedrooms redecorated

2. Having it made

3. Have you ever had anything stolen

4. Had it fixed

5. Have it cut

6. I"m going to lớn have the food delivered

7. Have your eyes tested

8. Are they going khổng lồ have it painted

Bài tập 2: xong xuôi câu sử dụng cấu trúc have something done

1. We rarely …………(living room /decorate) in the year

2. Julie isn’t making his own dress, he ……………………… (it / make) by a professional in China.

3. ……………………… (you / ever/ car / steal) from you?

4. She didn’t (fix/ car)...... At the store, she fixed it by herself.

5. My hair is too long. I need ……………………… (it / cut) now.

Xem thêm: Lời Bài Hát Cô Giáo Về Bản, Mp3, Nhạc Beat & Múa, Bài Hát Cô Giáo Về Bản

Đáp án:

1. Have the living room decorated

2. Has it made

3. Have your car ever stolen

4. Have her car fixed

5. Lớn have it cut

Kết luận

Trên đấy là những kiến thức và kỹ năng cần giữ ý số 1 với cấu trúc have sth done cùng get sth done. Fan học cần ghi nhớ với ứng dụng chúng vào giao tiếp từng ngày để kéo vị trí vốn từ vựng và kết cấu khi đi thi IELTS.

Tài liệu tham khảo: Oxford University Press - 3 October 2022, https://elt.oup.com/student/solutions/int/grammar/grammar_09_012e?cc=vn&selLanguage=en