CẶP CHẤT KHÔNG XẢY RA PHẢN ỨNG LÀ

     

Hóa học, một nhánh của công nghệ tự nhiên, là ngành phân tích về thành phần, cấu trúc, tính chất, và sự thay đổi của thứ chất.Hóa học nói đến các nguyên tố, phù hợp chất, nguyên tử, phân tử, và các phản ứng hóa học xảy ra trong những thành phần đó.Hóa học đôi khi được gọi là "khoa học trung tâm" vì nó là ước nối các ngành khoa học tự nhiên khác như đồ vật lý học, địa chất học với sinh học.

Lớp 10 - Năm trước tiên ở cấp trung học phổ thông, năm thứ nhất nên bao gồm nhiều đồng đội mới đến từ những vị trí xa hơn do ngôi trường mới lại mỗi một khi lại xa nhà mình hơn. Được biết bên ngoài kia là một trái đất mới khổng lồ và những điều thú vị, một trang new đang chò đợi chúng ta.

*

Tiểu họcLớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12Phương trình hóa họcĐề thi & kiểm traAppReview sáchRead manga EnglishRead novel EnglishTổng hợp mã giảm giá