CÁC SỐ OXI HÓA ĐẶC TRƯNG CỦA CROM

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Các số oxi hóa đặc trưng của crom trong hợp chất là

A.

Bạn đang xem: Các số oxi hóa đặc trưng của crom

+3, +4, +6.

B. +2, +3, +6

C. +1, +2, +4, +6.

D. +2, +4, +6.Các số oxi hóa đặc trưng của crom là cách thực hiện nào?

A. +2, +4, +6.

B. +2, +3, +6.

C. +1, +2, +4, +6.

D. +3, +4, +6.


*

Các số oxi hóa đặc thù của crom là cách thực hiện nào?

A. +2, +4, +6.

B. +2, +3, +6.

C. +1, +2, +4, +6.

D. +3, +4, +6.


(1) trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, crom thuộc chu kỳ luân hồi 4, team VIB;

(3) trong các hợp chất, số oxi hóa cao nhất của crom là +6;

(5) khi phản ứng cùng với khí Cl2, crom tạo thành hợp chất crom(III);

 


Có 3 phát biểu chính xác là (1), (3) cùng (5)

(4) sai vì bao gồm Cr+3 có thể bị lão hóa lên Cr+6 (phản ứng với Br2/NaOH) Þ hoàn toàn có thể là chất khử.


(a) trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa hóa học, crom thuộc chu kỳ 4, nhóm VIB.

(c) trong các hợp chất, số oxi hóa tối đa của crom là +6.

(e) khi phản ứng với khí Cl2 dư, crom tạo ra hợp chất crom(III).

Số phát biểu đúng là

A. 2.

B. 1.

Xem thêm: Một Sợi Dây Đồng Có Điện Trở 74 Ôm Ở Nhiệt Độ 50 Độ C, Một Sợi Dây Đồng Có Điện Trở 74Ω Ở Nhiệt Độ 500C

C. 3.

D. 4.


(b) Sai, Chỉ gồm CrO là oxit bazơ.

(d) Sai, trong những phản ứng hóa học, hợp hóa học crom(III) đóng vai trò là hóa học khử và hóa học oxi hóa.


Số phát biểu đúng trong các phát biểu sau đây là:

(2). Trong số hợp chất, crom có số oxi hóa đặc thù là +2, +3 và +6.

(4). Đốt cháy crom trong lượng oxi dư, thu được oxit crom (III).

(6). Sắt kẽm kim loại dẫn điện tốt nhất là Cu.

(8). Kim loại có khối lượng riêng nhỏ tuổi nhất là Li.

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8


(4). Đốt cháy crom trong lượng oxi dư, thu được oxit crom (III).

(5). Sắt kẽm kim loại có độ cứng lớn số 1 là Cr.

(8). Sắt kẽm kim loại có khối lượng riêng bé dại nhất là Li.

ĐÁP ÁN B


(1) trong tự nhiên, fe tồn tại đa số ở dạng đối chọi chất

(3) khi phản ứng với khí clo dư, crom tạo nên hợp hóa học crom(III)

Những tuyên bố đúng là:

A. (1), (2), (4)

B. (1), (2), (3)

C. (2), (3), (4)

D. (1), (3), (4)


(a) vào bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, crom thuộc chu kỳ luân hồi 4, đội VIB.

(c) trong các hợp chất, số oxi hóa tối đa của crom là +6

(e) lúc phản ứng cùng với Cl2 dư, crom tạo ra hợp hóa học crom (III)

Trong những phát biểu trên, phần nhiều phát biểu đúng

A. (a), (b) với (e)

B. (a), (c) cùng (e)

C. (b), (d) và (e)

D. (b), (c) với (e)


Cho các phát biểu sau:

(a) trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, crom thuộc chu kỳ 4, nhóm VIB (ZCr = 24).

(b) những oxit của crom đều là oxit bazơ.

(c) trong các hợp chất, số oxi hóa cao nhất của crom là +6.

(d) trong số phản ứng hóa học, hợp hóa học crom (III) luôn luôn đóng phương châm là chất oxi hóa.

(e) khi phản ứng với khí Cl2 dư, crom tạo ra hợp chất crom (III).

Trong các phát biểu trên, đông đảo phát biểu đúng là

A. (a), (b) cùng (e). 

B. (a), (c) và (e). 

C. (b), (d) cùng (e). 

D. (b), (c) cùng (e). 


Lớp 0 hóa học
1
0
Gửi hủy

Chọn B


Đúng 0

phản hồi (0)
Lớp 0 hóa học
1
0
Gửi diệt
Đúng 0

phản hồi (0)

(a) vào bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, crom ở trong chu kì 4, đội VIB.

(c) trong số hợp chất, số oxi hóa tối đa của crom là +6.

(e) khi phản ứng với khí Cl2 dư, crom tạo thành hợp chất crom (III).

Trong những phát biểu trên, rất nhiều phát biểu đúng là:

A. (a), (c) với (e)

B. (b), (c) và (e)

C.

Xem thêm: Top 20 Bài Hát Mưa Rơi Nhạc Thiếu Nhi Về Mưa Hay Nhất Cho Bé

(a), (b) và (e)

D. (b), (d) cùng (e)


Lớp 12 hóa học
1
0
Gửi hủy

Đáp án A


Đúng 0

phản hồi (0)

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
nangngucnoisoi.vn