CÁC CHẤT VỪA CÓ TÍNH OXI HÓA VỪA CÓ TÍNH KHỬ

     

Tính khử hay tính lão hóa của một chất là năng lực nhường hoặc dìm điện tử (electron) của hóa học đó.

Bạn đang xem: Các chất vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử

Phản ứng oxi hóa khử là phản ứng xảy ra quá trình oxi hóa và quy trình khử. Trong bội phản ứng oxi hóa khử electron đi từ bên chất này sang mặt kia: hóa học khử thì nhường nhịn electron đi còn chất oxi hóa thì nhận thấy electron.

*

Để xác định các chất hay quy trình trong phản ứng oxi hóa-khử có câu học tập thuộc: Khử thì cho – O thì nhận; quá trình thì ngược lại, nghĩa là:– hóa học khử là chất cho electron– chất oxi hóa là hóa học nhận electron– quá trình khử là quy trình nhận electron– quá trình oxi hóa là quá trình nhường electron

*

Bài tập trắc nghiệm về quy trình oxi hóa – khử:

Câu 1: Cho dãy các chất: Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3, FeCl2, FeCl3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3. Số hóa học trong dãy bao gồm cả tính oxi hóa cùng tính khử là:

A. 8.B. 7.C. 6.D. 5.

Đáp án thiết yếu xác: B

Giải thích: 7 chất hợp chất sắt của fe vừa gồm tính thoái hóa vừa bao gồm tính khử bao hàm FeO, Fe3O4, FeCl2, FeCl3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4.

Xem thêm: Tin Nhắn Tình Yêu Ngọt Ngào Và Lãng Mạn Cho Bạn Trai

Ở phản nghịch ứng sức nóng phân Fe(NO3)3 thì được điện thoại tư vấn là bội nghịch ứng thoái hóa – khử nội phân tử bắt buộc sẽ chứng tỏ được là Fe(NO3)3 tất cả cả tính oxi hóa và tính khử. Bên cạnh đó còn 1 phần kiến thức nữa là Fe2(SO4)3 cũng xẩy ra phản ứng nhiệt độ phân chế tạo ra Fe2O3, SO2, O2, phản bội ứng này chứng tỏ Fe2(SO4)3 tất cả cả tính oxi hóa cùng tính khử, tuy nhiên trong SGK hiện nay hành thì không nói đến vấn đề này và vị phản ứng nhiệt phân Fe2(SO4)3 xẩy ra ở sức nóng độ rất lớn nên nó được xem như như bền sức nóng và kế bên ở đây.

Tuy nhiên vì chưng tranh cãi ở cả 2 hợp chất Fe(NO3)3 và Fe2(SO4)3 đã từng xẩy ra ở đề thi ĐH năm 2009 yêu cầu sẽ chắc chắn thắc mắc này sẽ không lộ diện trong đề thi ĐH các năm sau nữa.

Câu 2: Hợp chất nào sau đây của sắt vừa bao gồm tính oxi hóa, vừa có tính khử ?

A. FeO B. Fe2O3

C. Fe(OH)3 D. Fe(NO3)3

Đáp án chủ yếu xác: A

Giải thích:

FeO + H2 → Fe + H2O3FeO + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO↑ + 5H2O

Do Fe chưa có số oxi hóa tối đa nên nó gồm cả tính khử với tính oxi hóa.

Câu 3: Khử hoàn toàn 0,3 mol một oxit sắt FexOy bằng Al nhận được 0,4 mol Al2O3 theo sơ thiết bị phản ứng sau: FexOy + Al → fe + Al2O3

Công thức của oxit sắt là

A. FeO. B. Fe2O3.

C. Fe3O4 D. Không xác minh được.

Xem thêm: Top 10 Dàn Ý Bài Văn Tả Khu Vui Chơi Giải Trí Lớp 5 Ngắn Gọn Hay Nhất

Đáp án chính xác: C

Câu 4: cho những chất : Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe304, Fe203, Fe(N03)2, Fe(N03)3, FeS04, Fe2(S04)3, FeC03. Cho từng hóa học trên lần lượt chức năng với hỗn hợp HNO3 đặc, lạnh thì số phản ứng thuộc loại phản ứng lão hóa – khử là

A. 8. B. 5. C. 7. D. 6.

Đáp án chủ yếu xác: C

Câu 5: khi nung hỗn hợp những chất Fe(N03)2, Fe(OH)3 và FeC03 trong không gian đến khối lượng không đổi, thu được một chất rắn là