TẤT CẢ PHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU CHẾ TỪ CH2=CH

     

*

*

*

*

*

1,3-butadien ra cao su đặc buna: Điều chế cao su đặc buna

1. Phương trình C4H6 ra cao su thiên nhiên bunanCH2=CH-CH=CH2 ( CH2-CH=CH-CH2 )n2. Điều kiện phản ứng xảy ra điều chế cao su thiên nhiên buna3. Cách triển khai phản ứng điều chế cao su buna4. đặc thù hóa học tập của ankađien4.1. Phản ứng cộng của ankađien4.2. Phản nghịch ứng trùng hợp5. Câu hỏi bài tập liên quan

CH2=CH-CH=CH2 → (-CH2-CH=CH-CH2-)n được VnDoc soạn là phương trình điều chế cao su đặc buna, trường đoản cú buta 1,3 đien C4H6. Hi vọng tài liệu để giúp đỡ ích cho chúng ta trong quy trình làm bài cũng giống như học tập tốt hơn. Mời chúng ta tham khảo.

Bạn đang xem: Tất cả phương trình điều chế từ ch2=ch

1. Phương trình C4H6 ra cao su đặc buna

nCH2=CH-CH=CH2 ( CH2-CH=CH-CH2 )n

2. Điều khiếu nại phản ứng xảy ra điều chế cao su thiên nhiên buna

Nhiệt độ: to lớn Xúc tác: xt, p

3. Cách tiến hành phản ứng điều chế cao su buna

Trùng hòa hợp cao butadien.

Cao su Buna là gì?

Cao su Buna xuất xắc Polybutadiene (viết tắt là BR), nói một cách khác là cao su thiên nhiên BR, Buna-N, Buna-S. Hình như còn tất cả các tên thường gọi khác dựa vào vào hóa học độn được thực hiện trong quy trình trùng hợp.Được cung ứng từ quá trình trùng hợp của những phân tử monome 1,3-butadien.

Mang những đặc điểm nổi nhảy của cao su thiên nhiên thiên nhiên, đồng thời có khả năng chống mòn cao, chịu uốn vội vàng tốt, ít trở thành dạng.

4. Tính chất hóa học tập của ankađien

4.1. Phản bội ứng cùng của ankađien

Ankadien gồm 2 liên kêt đôi C=C buộc phải ankađien hoàn toàn có thể tham gia bội phản ứng cộng theo tỉ trọng mol 1:1 hoặc 1:2.

a. Cùng H2: (Điều kiện phản ứng là Ni, to) theo tỉ trọng 1:2 tạo ra hợp hóa học no là ankan.

CH2=CH-CH=CH2 + 2H2 → CH3-CH2-CH2-CH3

Tổng quát: CnH2n-2 + 2H2 → CnH2n+2

b. Cùng dung dịch Br2

Cộng theo tỉ lệ thành phần 1:1 (cộng vào địa chỉ 1,2 và 1,4) sản phẩm cộng sót lại 1 liên kết đôi.

Ở ánh sáng -80oC ưu tiên cộng vào địa chỉ 1,2

CH2=CH-CH=CH2 + Br2 → CH2Br - CHBr - CH=CH2

Ở ánh nắng mặt trời 40oC ưu tiên cùng vào địa chỉ 1,4

CH2=CH-CH=CH2 + Br2 → CH2Br - CH=CH - CH2Br

Cộng theo tỉ lệ 1:2 sinh sản ra sản phẩm no

CH2=CH-CH=CH2 + 2Br2 → CH2Br - CHBr - CHBr - CH2Br

Tổng quát: CnH2n-2 + 2Br2 → CnH2nBr4

c. Cộng hidro halogenua

Cộng theo tỉ lệ 1:1 (cộng vào địa điểm 1,2 và 1,4) sản phẩm cộng sót lại 1 links đôi.

Ở ánh sáng -80oC ưu tiên cùng vào địa chỉ 1,2

CH2=CH-CH=CH2 + HCl → CH3-CHCl-CH=CH2

Ở nhiệt độ 40oC ưu tiên cộng vào vị trí 1,4

CH2=CH-CH=CH2 + HCl → CH3-CH=CH-CH2Cl

Cộng theo tỉ lệ thành phần 1:2 tạo ra ra sản phẩm no

CH2=CH-CH=CH2 + 2HBr → CH3-CHBr-CHBr-CH3

4.2. Bội phản ứng trùng hợp

Các phản bội ứng trùng hợp chủ yếu xẩy ra theo kiểu dáng 1,4.


5. Thắc mắc bài tập liên quan

Câu 1:Hai tơ nào sau đây đều là tơ tổng hợp?

A. Tơ nilon-6,6 với bông.

B. Tơ nilon-6,6 và tơ nitron.

C. Tơ tằm cùng bông.

D. Tơ visco cùng tơ axetat.

Xem đáp ánĐáp án BBông là tơ vạn vật thiên nhiên → A sai.

+ Tơ tằm với bông các là tơ thiên nhiên → C sai.

+ tơ visco với tơ axetat phần đa là tơ phân phối tổng vừa lòng (tơ nhân tạo) → D sai.

Câu 2: có thể điều chế hóa học dẻo PVC bởi phản ứng trùng vừa lòng monome làm sao sau


A. CH2=CHCH2Cl

B. CH3CH=CH2

C. CH2=CHCl

D. CH2=CH2

Xem đáp ánĐáp án C: PVC được pha trộn từ CH2=CHCl

Câu 3: Khi đun phenol cùng với fomanđehit (có axit làm xúc tác) chế tạo thành vật liệu nhựa phenol-fomanđehit có áp dụng rộng rãi. Polime chế tác thành có cấu tạo mạch:

A. Phân nhánh.

B. Không phân nhánh.

C. Không khí ba chiều.

D. Tất cả hổn hợp vừa phân nhánh vừa có cấu tạo không gian ba chiều.

Xem đáp ánĐáp án B: lúc đun phenol với fomandehit tất cả axit có tác dụng xúc tác thì thu được nhựa novolac, là polime ko phân nhánh.

Câu 4: khẳng định nào sau đấy là sai?

A. Polime không phai hơi được.

B. Polime không có nhiệt nhiệt độ chảy độc nhất định.

C. Thủy tinh hữu cơ là vật tư trong suốt, giòn cùng kém bền.

D. Đa số polime không tan trong những dung môi thông thường.

Xem đáp ánĐáp án CA, B, D đúng, bởi polime có cân nặng phân tử lớn, được cấu trúc bởi những mắt xích tạo ra thành

C sai vì chưng thủy tinh cơ học là các loại chất dẻo, cực kỳ bền, cứng, vào suốt

Câu 5: tuyên bố nào sau đây đúng?

A. Polime dùng để sản xuất tơ, phải có mạch không nhánh, xếp tuy nhiên song, không độc, có tác dụng nhuộm màu.

B. Tơ nhân tạo được pha trộn từ các polime tổng đúng theo như tơ capron, tơ terilen, tơ clorin, ...

C. Tơ visco, tơ axetat hầu như là nhiều loại tơ thiên nhiên.

D. Tơ poliamit, tơ tằm đông đảo là một số loại tơ tổng hợp.

Xem đáp ánĐáp án ATơ nhân tạo được tổng thích hợp từ hầu như polime tự nhiên và thoải mái => B sai

Tơ visco, tơ axetat đều là tơ nhân tạo => C sai

Tơ tằm là tơ thiên nhiên => D sai

Câu 6. Đun nóng phenol đk thích hợp với chất nào tiếp sau đây để tổng phù hợp nhựa phenol fomanđehit

A. CH3COOH trong môi trường thiên nhiên axit.

B. HCOOH trong môi trường xung quanh axit.

C. HCHO trong môi trường thiên nhiên axit.

D. CH3CHO trong môi trường thiên nhiên axit.

Xem đáp ánĐáp án CNhựa phenol fomanđehit tất cả 3 dạng:

Nhựa novolac: cho phenol dư chức năng HCHO trong môi trường xung quanh acid thu nhựa novolac (mạch thẳng).

Xem thêm: Những Bài Văn Tả Cô Giáo Hay Nhất ), Bài Văn Tả Cô Giáo Lớp 5 Dài Nhất

Nhựa Rezol: đun nóng phenol cùng HCHO tỉ trọng mol 1 : 1,2 có xúc tác kiềm thu nhựa Rezol (mạch thẳng).

Nhựa Rezit: khi nấu nóng nhựa Rezol làm việc 150oC thu nhựa có kết cấu không gian call là vật liệu nhựa Rezit.

Câu 7. tuyên bố nào dưới đây đúng?

A. Tinh bột, xenlulozo, protein là những polime có nguồn gốc từ thiên nhiên

B. Saccarozo. Protein, tinh bột là các polime có nguyên nơi bắt đầu từ thiên nhiên


C. Protein, polietilen, cao su đặc thiên nhiên là những polime tổng hợp

D. Protein, polietilen, cao su đặc buna là các polime tổng hợp

Xem đáp ánĐáp án A

Câu 8. các chất được dùng để tổng hợp cao su thiên nhiên Buna – S trong những dãy chất dưới đây là:

A. CH2=C(CH3)–CH=CH2, C6H5CH=CH2.

B. CH2=CH–CH=CH2, C6H5CH=CH2.

C. CH2=CH–CH=CH2, lưu giữ huỳnh.

D. CH2=CH–CH=CH2, CH3–CH=CH2.

Xem đáp ánĐáp án BCao su Buna-S là sản phẩm của phản nghịch ứng đồng trùng hòa hợp butađien với stiren

nCH2=CH−CH=CH2 + nC6H5CH=CH2 → −CH2−CH=CH−CH2−CH(C6H5)−CH2−)n

Câu 9. Polime nào dưới đây được tổng hợp bởi phản ứng trùng ngưng

A. Poli (metyl metacrylat).

B. Poli (etylen terephtalat).

C. Polistiren.

D. Poliacrilonitrin.

Xem đáp ánĐáp án B

Câu 10. Polime nào sau đây được tổng hợp bởi phản ứng trùng hợp

A. Poli(etylen terephtalat)

B. Protein

C. Nilon-6,6

D. Poli(vinyl clorua)

Xem đáp ánĐáp án DPoli (etylen terephtalat), protein, nilon-6,6 được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng.

Poli (vinyl clorua) được tổng hợp bởi phản ứng trùng hợp

Câu 11. trong số nhận định dưới đây, đánh giá nào đúng:

A. Cao su đặc là polime thiên nhiên của isoprene.

B. Sợi xenlulozơ rất có thể bị đepolime hóa khi bị đun nóng.

C. Monome là mắt xích cơ bản trong phân tử polime.

D. Polime là phần đông hợp chất bao gồm phân tử khối khôn xiết lớn, vày nhiều solo vị bé dại (mắt xích) liên kết với nhau tạo nên nên.

Xem đáp ánĐáp án D

Câu 12.Dãy gồm các chất được dùng để làm tổng hợp cao su thiên nhiên Buna-S là:

A. CH2=C(CH3)-CH=CH2, C6H5CH=CH2.

B. CH2=CH-CH=CH2, C6H5CH=CH2.

C. CH2=CH-CH=CH2, giữ huỳnh.

D. CH2=CH-CH=CH2, CH3-CH=CH2.

Xem đáp ánĐáp án BCao su Buna-S là sản phẩm của phản bội ứng đồng trùng đúng theo butađien và stiren

nCH2=CH−CH=CH2 + nC6H5CH=CH2 → −−n

Câu 13.Cao su buna được chế tạo thành từ buta-1,3-đien bởi phản ứng


A. Trùng hợp

B. Trùng ngưng

C. Cộng hợp

D. Phản bội ứng thế

Xem đáp ánĐáp án ATrùng hòa hợp Buta-1,3-đien được cao su buna.

nCH2=CH-CH=CH2 → (-CH2-CH=CH-CH2-)n.

Câu 14.Khẳng định nào sau đây không đúng khi nói về sự việc lưu hóa cao su?

A. Thực chất quá trình lưu lại hóa cao su thiên nhiên là tạo nên những mong nối (-S-S-)

B. Cao su đặc lưu hóa có những đặc điểm hơn hẳn cao su thiên nhiên thô như bền so với nhiệt bầy hồi rộng lâu mòn, khó khăn tan vào dung môi hữu cơ

C. Cao su lưu hóa có cấu trúc mạng ko gian

D. Nhờ việc lưu hóa mà cao su có những tính chất vật lí hơn cao su thiên nhiên thô như: tính đàn hồi, tính dẻo, bền với ảnh hưởng tác động của môi trường

Xem đáp ánĐáp án D

Câu 15.Chất nào dưới đây có khả năng trùng hợp thành cao su?

A. CH2=C(CH3)CH=CH2

B. CH3 - C(CH3)=C=CH2

C. CH3 - CH2 - C ≡ CH

D. CH3 - CH = CH - CH3

Xem đáp ánĐáp án A

Câu 16.Từ tinh bột điều chế cao su buna theo sơ đồ sau:

Tinh bột → glucozơ → ancol etylic → but-1,3-đien → cao su thiên nhiên buna.

Hiệu suất của quy trình điều chế là 75%, muốn thu được 32,4 kg cao su đặc buna thì trọng lượng tinh bột đề xuất dùng là:

A. 129,6 kg

B. 12,96 kg

C. 1296 kg

D. 1,296 kg

Xem đáp ánĐáp án A(C6H10O5)n → nC6H12O6 → 2nC2H5OH → nC4H6 → (C4H6)n.

nCao su buna = 0,6 kmol

→ nC6H10O5 = 0,6/75% = 0,8 kmol

→ mtinh bột = 129,6 kg

Câu 17. Có thể điều chế chất dẻo PVC bằng phản ứng trùng vừa lòng monome nào sau

A. CH2=CHCH2Cl

B. CH3CH=CH2

C. CH2=CHCl

D. CH2=CH2

Xem đáp ánĐáp án C

.........................

Xem thêm: Đề Thi Toán Hk2 Lớp 7 Năm 2017, Bộ Đề Thi Toán Lớp 7 Học Kì 2 Năm Học 2017

CH≡CH → CH2=CH-C≡CHNhựa PP được tổng thích hợp từDạng bài bác tập về phân loại tơ tất cả đáp ánSơ trang bị điều chế cao su BunaC2H4 + O2 → CH3CHOC2H4 + Br2 → C2H4Br2C4H4 + H2 → C4H6

Trên phía trên VnDoc.com đã ra mắt tới độc giả tài liệu: CH2=CH-CH=CH2 → (-CH2-CH=CH-CH2-)n. Để có công dụng cao hơn trong học tập, VnDoc xin trình làng tới chúng ta học sinh tài liệu hóa học lớp 10, Giải bài bác tập chất hóa học lớp 11, chất hóa học lớp 12, Thi thpt giang sơn môn Văn, Thi thpt giang sơn môn lịch sử, Thi thpt giang sơn môn Địa lý, Thi thpt quốc gia môn Toán, đề thi học tập kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà lại VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Để tiện lợi cho các bạn học sinh trong quy trình trao thay đổi cũng như update thông tin tài liệu bắt đầu nhất, mời độc giả cùng tham gia đội Tài liệu học tập lớp 12 để sở hữu thêm tài liệu học tập nhé

kimsa88
cf68