BƯỚC SÓNG DÀI NHẤT TRONG DÃY LAIMAN

     
*

Bước sóng lâu năm nhất trong dãy Banme là 0,6560 μm. Bước sóng nhiều năm nhất trong dãy Laiman là 0,1220 μm. Cách sóng lâu năm thứ nhị của dãy Laiman là:A: 0,1029 μm

B: 0,1112 μm

C: 0,0528 μm

D: 0,1211 μm


*

Bước sóng lâu năm nhất trong hàng Banme là (lambda_1Rightarrowfrachclambda_1=E_3-E_2)(1)

Bước sóng dài nhất trong dãy Laiman là (lambda_2Rightarrowfrachclambda_2=E_2-E_1)(2)

Bước sóng lâu năm thứ 2 trong dãy Laiman là (lambda_3Rightarrowfrachclambda_3=E_3-E_1)(3)

Lấy (1) + (2) vế cùng với vế ta đc: (frachclambda_1+frachclambda_2=E_3-E_1=frachclambda_3)

(Rightarrowfrac1lambda_3=frac1lambda_1+frac1lambda_2)

(Rightarrowlambda_3=0,1029mu m)

Đáp án A.
Đúng 0
phản hồi (0)
*

oi

 


Đúng 0
bình luận (0)

Trong quang phổ vạch của Hidro (quang phổ của Hidro), cách sóng của vạch trước tiên trong dãy Laiman ứng với việc chuyển của electron (electron) từ quy trình L về tiến trình K là 0,1217 μm, vạch thứ nhất của hàng Banme ứng với sự chuyển M → L là 0,6563 μm. Cách sóng của gạch quang phổ sản phẩm công nghệ hai trong dãy Laiman ứng với việc chuyển M → K bằng

A.

Bạn đang xem: Bước sóng dài nhất trong dãy laiman

 0,1027 μm.

B. 0,5346 μm.

C. 0,7780 μm.

D. 0,3890 μm.


Xem chi tiết
Lớp 0 thiết bị lý
1
0
Gửi diệt

Đáp án A

*

Từ sơ đồ dùng ta có:

*


Đúng 0

phản hồi (0)

Trong quang đãng phổ vạch của Hiđrô (quang phổ của Hiđrô), cách sóng của vạch đầu tiên trong hàng Laiman ứng với việc chuyển của électron (électron) từ quy trình L về tiến trình K là 0,1217 μm , vạch thứ nhất của dãy Banme ứng với sự chuyển M → L là 0,6563 μm. Cách sóng của vạch quang phổ sản phẩm hai trong hàng Laiman ứng với việc chuyển M → K bằng

A. 0,1027  μm

B. 0,5346  μm

C. 0,7780  μm

D. 0,3890  μm


Xem chi tiết
Lớp 0 vật dụng lý
1
0
Gửi diệt

Chọn lời giải A

*

*


Đúng 0

bình luận (0)

Trong quang đãng phổ vun của Hidro (quang phổ của Hidro), cách sóng của vạch đầu tiên trong dãy Laiman ứng với sự chuyển của electron (electron) từ quỹ đạo L về quỹ đạo K là 0,1217 μm, vạch đầu tiên của hàng Banme ứng với việc chuyển M → L là 0,6563 μm. Cách sóng của gạch quang phổ sản phẩm công nghệ hai trong hàng Laiman ứng với việc chuyển M → K bằng

A. 0,1027 μm

B.

Xem thêm: Cách Bổ Dưa Hấu Nhanh, Đẹp Mắt, Đơn Giản, 3 Cách Bổ Dưa Hấu Đẹp Mắt, Đơn Giản

0,5346 μm

C. 0,7780 μm

D. 0,3890 μm


Xem chi tiết
Lớp 12 thứ lý
1
0
Gửi diệt
Đúng 0

phản hồi (0)

Trong quang phổ vén của Hidro (quang phổ của Hidro), bước sóng của vạch thứ nhất trong dãy Laiman ứng với sự chuyển của electron (electron) từ quy trình L về hành trình K là 0,1217 μm, vạch đầu tiên của dãy Banme ứng với sự chuyển M → L là 0,6563 μm. Bước sóng của gạch quang phổ thứ hai trong hàng Laiman ứng với sự chuyển M → K bằng

A. 0,1027 μm

B. 0,5346 μm

C. 0,7780 μm

D. 0,3890 μm


Xem cụ thể
Lớp 12 trang bị lý
1
0
Gửi diệt
Đúng 0

comment (0)

Trong quang phổ vén của Hidro (quang phổ của Hidro), bước sóng của vạch đầu tiên trong hàng Laiman ứng với việc chuyển của electron từ hành trình L về quy trình K là 0,1217 μ m , vạch trước tiên của dãy Banme ứng với việc chuyển M -> L là 0,6563  μ m . Bước sóng của vun quang phổ lắp thêm hai trong dãy Laiman ứng với việc chuyển M-> K bằng

A. 0,1027 μ m

B. 0,5346 μ m

C. 0,7780  μ m

D. 0,3890  μ m


Xem cụ thể
Lớp 12 đồ lý
1
0
Gửi hủy
Đúng 0

bình luận (0)

Trong quang quẻ phổ gạch của Hiđrô (quang phổ của Hiđrô), bước sóng của vạch trước tiên trong hàng Laiman ứng với việc chuyển của électron (électron) từ quỹ đạo L về tiến trình K là 0,1217 μm, vạch trước tiên của hàng Banme ứng với sự chuyển M → L là 0,6563 μm. Bước sóng của vén quang phổ thứ hai trong dãy Laiman ứng với việc chuyển M → K bằng

A. 0,1027 μm

B. 0,5346 μm

C. 0,7780 μm

D. 0,3890 μm


Xem chi tiết
Lớp 12 thiết bị lý
1
0
Gửi diệt
Đúng 0

bình luận (0)

Trong quang đãng phổ gạch của Hidro (quang phổ của Hidro), cách sóng của vạch trước tiên trong dãy Laiman ứng với việc chuyển của electron từ tiến trình L về hành trình K là 0,1217 μ m , vạch đầu tiên của dãy Banme ứng với sự chuyển M -> L là 0,6563 μ m . Cách sóng của vén quang phổ thiết bị hai trong hàng Laiman ứng với sự chuyển M -> K bằng

A. 0,1027 μ m

B. 0,5346  μ m

C. 0,7780  μ m

D. 0,3890  μ m


Xem cụ thể
Lớp 12 trang bị lý
1
0
Gửi hủy
Đúng 0

bình luận (0)

Trong quang quẻ phổ vạch của hidro (quang phổ của nguyên tử hidro, cách sóng của vạch thứ nhất trong hàng Laiman ứng với việc chuyển của electron từ quỹ đạo L về hành trình K là 0,1217 μm , vạch trước tiên của hàng Banme ứng với việc chuyển M → L  là 0,6563 μm . Bước sóng của vén quang phổ trang bị hai trong dãy là Laiman ứng với sự chuyển tự M → K bằng:

A. 0,1027 μm  

B. 0,5346 μm

C.

Xem thêm: Cho Các Chất: Ancol Etylic, Glixerol, Glucozơ, Đimetyl Ete + Cu(Oh)2

 0,7780 μm

D. 0,3890 μm


Xem cụ thể
Lớp 12 đồ dùng lý
1
0
Gửi hủy

Đáp án A

Ta có: 

*

*

*

Vậy nên 

*


Đúng 0

bình luận (0)

Biết vén đỏ trong quang đãng phổ của H α tất cả bước sóng là 656nm và vạch có bước sóng nhiều năm nhất trong hàng Laiman là 112nm. Bước sóng của vạch thiết bị hai trong hàng Laiman là

A. 95,7 μ m

B. 95,7nm

C. 0,0957nm

D. 0,957nm


Xem chi tiết
Lớp 0 vật dụng lý
1
0
Gửi hủy
Đúng 0

bình luận (0)
olm.vn hoặc hdtho
nangngucnoisoi.vn