BÀI TOÁN ĐẠN NỔ LỚP 10

     

Vậy sau khi nổ, mảnh 2 bay theo hướng chếch lên, hợp với phương thẳng đứng 1 góc

*
, với vận tốc 559 m/s

Nhận xét:

– Với bài toán này, thì ta sử dụng cách 2 sẽ cho kết quả nhanh hơn.

Bạn đang xem: Bài toán đạn nổ lớp 10

3. Bài tập áp dụng:

Bài 1: Giải lại ví dụ trên nếu mảnh 1 bay theo phương lệch 1 góc 60 so với đường thẳng đứng.

Đ/S: 433 m/s, hợp với phương thẳng đứng góc

*

Bài 2: Viên đạn khối lượng m = 0,8 kg đang bay ngang với vận tốc

*
thì vỡ làm hai mảnh. Mảnh 1 có khối lượng
*
, ngay sau khi vỡ rơi thẳng đứng xuống với vận tốc
*
. Tìm độ lớn và hướng vận tốc của mảnh 2 ngay sau khi vỡ.

Xem thêm: Một Lò Xo Đồng Chất Tiết Diện Đều Được Cắt Thành Ba Lò Xo

Đ/s: 66,7 m/s, hợp với phương ngang 1 góc

*

Bài 3: Viên đạn khối lượng m = 0,8 kg đang bay ngang với vận tốc

*
thì vỡ làm hai mảnh ở độ cao H = 20 m.

Xem thêm: Đảng Và Nhà Nước Ta Đã Có Những Chính Sách Gì Để Xóa Đói Giảm Nghèo

Mảnh 1 có khối lượng

*
, ngay sau khi vỡ rơi thẳng đứng xuống đứng và khi sắp chạm đất có vận tốc
*
. Tìm độ lớn và hướng vận tốc của mảnh 2 ngay sau khi vỡ. Bỏ qua lực cản không khí.