Bài Tập Tương Tác Gen Có Đáp Án

     

I. Tổng quát về liên quan gen: 1) Nội dung: Loading... + nhiều gen ko alen rất có thể tương tác với nhau cùng lao lý một tính trạng. + thực ra tương tác gene là liên can giữa sản phẩm của ren này với thành phầm của gen khác. 2) cửa hàng tế bào học: <…>


+ Nhiều gen không alen có thể tương tác với nhau cùng phương pháp một tính trạng.

Bạn đang xem: Bài tập tương tác gen có đáp án

+ thực ra tương tác gen là địa chỉ giữa sản phẩm của gene này với sản phẩm của gene khác.

2) Cơ sở tế bào học: Sự phân li chủ quyền và tổng hợp tự do của những cặp NST tương đồng trong sút phân có mặt giao tử dẫn mang lại phân li tự do và tổ hợp tự do của các cặp alen tương ứng. Có sự liên hệ giữa các gen ko alen.

3) Phân loại:

3.1. Tác động bổ trợ (bổ sung):

– những gen ko alen tác động bổ sung cập nhật với nhau tạo ra kiểu hình riêng biệt biệt.

– khi lai F1 dị phù hợp về 2 cặp ren với nhau được F2 có những tỉ lệ:

+ 9 : 6 : 1

+ 9 : 7

+ 9 : 3 : 3 :1

+ 9 : 3 : 4.

3.2. Tác động ảnh hưởng át chế:

– gen này át chế sự biểu hiện của gene khác không alen vào sự hình thành tính trạng.

– lúc lai F1 dị thích hợp về 2 cặp gen với nhau được F2 có các tỉ lệ:

+ 12 : 3 : 1

+ 13 : 3

+ 9 : 3 : 4 (át chế lặn).

3.3. Tác động ảnh hưởng cộng gộp:

– những gen alen hoặc gene không alen liên tưởng với nhau phương pháp tính trạng trong số ấy mỗi gene (trội hoặc lặn) đóng góp góp một phần như nhau vào sự biểu lộ của tính trạng.

– lúc lai F1 dị hợp về 2 cặp ren với nhau được F2 có các tỉ lệ:

+ 15 : 1

+ 1: 4 : 6 : 4 : 1

4) Ý nghĩa:

– có tác dụng tăng mở ra biến dị tổ hợp, xuất hiện tính trạng mới chưa tồn tại ở bố mẹ. Mở ra khả năng tìm kiếm phần đa tính trạng new trong công tác làm việc lai chế tạo giống.

II. Yếu tố hoàn cảnh của vấn đề:

bài bác “ Sự tác động của tương đối nhiều gen với tính nhiều hiệu của gen’’ theo triển lẵm chương trình có 1 tiết, văn bản của bài chỉ nói đến hiện tượng kỳ lạ tương tác gen 1-1 thuần dạng hỗ trợ và cùng gộp, không có dạng shop át chế mà lại trong các thắc mắc thi xuất sắc nghiệp, thi đại học, thi học tập sinh xuất sắc các cấp vẫn đang còn bài tập dạng can hệ át chế, bên cạnh đó còn gồm dạng bài bác tập tổng hợp tương quan đến sự di truyền của những tính trạng chịu sự chi phối của quy luật thúc đẩy gen- phân li độc lập, can hệ gen-liên kết gene hoàn toàn; cửa hàng gen- hoạn gen; liên quan gen- di truyền links với giới tính, những bài tính phần trăm liên quan đến ảnh hưởng gen. Đây là những dạng bài tập khó so với học sinh, để giúp đỡ các em nhận ra nhanh với giải các bài tập tương quan đến tác động gen một cách chính xác tôi đang hệ thống, phân loại, cách nhận ra và phương pháp giải những dạng bài bác tập tương quan đến can dự gen.

III. Phương pháp nhận biết cùng giải những bài tập hệ trọng gen:

1. Các gen ko alen cùng chi phối một tính trạng:

a) phương thức nhận biết 2 gen không alen cùng pháp luật một tính trạng:

Đề bài xích cho tương quan đến 1 tính trạng.

Dựa vào đề bài xích cho là kết quả của phép lai 2 cặp gen dị ợp cùng nhau hay kết quả lai so với FB hay khung hình dị vừa lòng về 2 cặp gen lai với khung người khác nhằm biện luận tính trạng đó vày 2 hay những cặp gen chi phối.

– cầm thể, những tỉ lệ sau:

Kiểu tương tác

Phép lai

AaBb x AaBb

Lai phân tích

AaBb x aabb

AaBb x Aabb

(AaBb x aaBb)

Bổ trợ

9 : 3 : 3 :1

1 : 1 : 1 : 1

3 : 3 : 1 : 1

9 : 6 : 1

1 : 2 : 1

4 : 3 : 1 hoặc 6 : 1 :1

9 : 7

3 : 1

5 : 3

9 : 3 : 4

1 : 2 : 1

3 : 3 : 2 hoặc 3 : 4 : 1

Át chế

12 : 3 : 1

1 : 2 : 1

4 : 3 : 1 hoặc 6 : 1 :1

13 : 3

3 : 1

5 : 3 hoặc 7 : 1

Cộng gộp

15 : 1

(1 : 4 : 6 : 4 : 1)

3 : 1

(1 : 2 : 1)

7 : 1

(1 : 3 : 3 : 1)

b) cách thức giải:

b.1 Dạng toán thuận: cho biết kiểu tương tác, loại gen của P, tìm kiếm tỉ lệ phân li làm việc đời con.

+ cách 1: Quy ước gen.

+ Bước 2: xác định kiểu gen, mẫu mã hình ở đời con trải qua sơ trang bị lai.

giữ ý: thực hiện phép nhân xác suất hoặc sơ vật dụng phân nhánh để tìm tỉ lệ loại gen, đẳng cấp hình.

Ví dụ : Ở ngựa sự xuất hiện của 2 gene trội A và B cùng kiểu gen cách thức lông xám, gene A có công dụng đình chỉ hoạt động vui chơi của gen B phải gen B mang lại lông color đen lúc không đứng cùng với gen A trong phong cách gen. Ngựa chiến mang 2 cặp gene đồng phù hợp lặn mang lại kiểu hình lông hung. Những gen phân li chủ quyền trong quá trình di truyền. Tính trạng màu sắc lông chiến mã là kết quả của hiện tượng lạ nào?

A. ảnh hưởng cộng gộp C. ảnh hưởng ác chế

B. Trội không trọn vẹn D. Tác động hỗ trợ

Giải:

Theo đề gen A có chức năng đình chỉ hoạt động vui chơi của gen B, gen B chỉ biểu hện kiểu dáng hình lúc không đứng cùng với gen A trong thuộc 1 kiểu dáng gen.

Hay có thể nói là gen A át chế hoạt động vui chơi của gen trội B

Suy ra, Tính trạng màu lông chiến mã là kết quả của hiện tượng tương tác át chế.

=> chọn đáp án: C

b.2 Dạng toán nghịch: cho thấy kiểu hình của P, tỉ trọng phân li đời con, xác minh kiểu gen của P.

phương thức chung:

+ cách 1: Biện luận tính trạng di truyền theo quy luật liên can gen

khi lai F1 x F1 tạo ra F2 gồm 16 kiểu tổng hợp như: 9:3:3:1; 9:6:1; 9:7; 12:3:1; 13:3, 9:3:4; 15:1 hoặc có một kiểu hình chiếm phần tỉ lệ 1/16. (16 = 4.4 => p. Giảm phân đến 4 loại giao tử)

khi lai F1 với thành viên khác tạo ra F2 tất cả 8 kiểu tổng hợp như: 3:3:1:1; 4:3:1; 3:3:2; 5:3; 6:1:1; 7:1. (8 = 4.2 => một bên p cho 4 loại giao tử, một bên phường cho 2 nhiều loại giao tử)

lúc lai so sánh F1 tạo thành F2 bao gồm 4 kiểu tổng hợp như: 3:1; 1:2:1; 1:1:1:1.

(4 = 4.1 => một bên p. Cho 4 các loại giao tử, một mặt P cho 1 loại giao tử)

+ Bước 2: Biện luận vẻ bên ngoài tương tác. Quy ước gen.

­+ Bước 3: xác minh kiểu gen của P, F.

+ Bước 4: Lập sơ đồ lai.

lưu lại ý: tương tác bổ trợ có 2 trường hợp vì chưng vai trò của 2 gen trội như nhau.

Ví dụ 1: tín đồ ta cho 1 cây hoa (X) giao phấn cùng với với 2 cây khác:

– cùng với cây I nhận được F1-1 : 101 cây hoa đỏ: 203 cây hoa hồng: 100 cây hoa trắng.

– cùng với cây II thu đượcF1-2: 55 cây hoa đỏ: 37 cây hoa hồng: 6 cây hoa trắng.

Biện luận và viết sơ vật lai cho mỗi trường hợp. Biết gen nằm bên trên NST thường.

Giải:

Xét phép lai 2:

– F­1-2: phân li theo tỉ lệ: 55 đỏ: 37 hồng: 6 white ~ 9 đỏ: 6 hồng: 1 trắng

– Số tổ hợp giao tử: 9+ 6+ 1 = 16 = 4.4 –> phường cho ra 4 loại giao tử –> phường dị phù hợp về 2 cặp ren (giả sử AaBb) giải pháp 1 tính trạng màu sắc hoa –> đấy là hiện tượng tương tác gen kiểu ngã trợ.

– Quy ước: A-B- : hoa đỏ

aaB-; A-bb: hoa hồng

aabb: hoa trắng

– Sơ đồ lai: P: AaBb x AaBb

G: AB, Ab, aB, ab AB, Ab, aB, ab

F1-2: 9 A-B- : 3 A-bb : 3 aaB- : 1aabb

9 đỏ: 6 hồng : 1 trắng

Xét phép lai 1:

– F1-1 tất cả tỉ lệ: 1 đỏ: 2 hồng: 1 white –> số tổng hợp giao tử = 4 = 4.1

– bởi (X) tạo ra 4 các loại giao tử nên (I) tạo ra 1 loại giao tử với F1-1 mở ra hoa trắng –> hình trạng gen của (X): aabb

– Sơ vật dụng lai: P: AaBb (đỏ) x aabb (trắng)

G: AB, Ab, aB, ab ab

F1-1: 1 AaBb : 1 Aabb : 1 aaBb : 1aabb

1 đỏ: 2 hồng : 1 trắng

Ví dụ 2: Lai giữa p. đều thuần chủng chiếm được F1 ngô hạt đỏ. Mang đến F1 giao phấn với thành viên (I) hạt vàng thu được F2-1: 1637 ngô hạt đỏ: 275 ngô phân tử vàng: 273 ngô hạt trắng. Biết ngô phân tử trắng với toàn gene lặn.

Xem thêm: Mách Bạn Cách Làm Kem Dừa Không Cần Máy Vẫn Dẻo Mịn Thơm Ngon

Giải thích đặc điểm di truyền tính trạng màu sắc hạt ngô.

Giải:

– F2-1: 1637 hạt đỏ: 275 hạt vàng: 273 hạt trắng ~ 6: 1: 1

–> số tổ hợp giao tử: 6 + 1+ 1= 8 = 4.2 –> thành viên (I) đã tạo ra 2 các loại giao tử, F1 tạo ra 4 các loại giao tử –> F1 dị vừa lòng về 2 cặp gen nguyên lý 1 tính trạng màu sắc hạt –> có hiện tượng tương tác gen. (Vì đề bài xích cho p. Thuần chủng yêu cầu F1 dị hợp)

– tỉ lệ thành phần 6: 1: một là tỉ lệ của liên hệ át chế của 2 cặp gene không alen.

– Quy ước: A-B-; A-bb: phân tử đỏ; aaB-: hạt vàng; aabb: hạt trắng

– F­1có hình dạng gen: AaBb , cá thể (I) gồm kiểu gen: Aabb

– Sơ thiết bị lai: P: AAbb (hạt đỏ) x aaBB (hạt đỏ)

F1 AaBb (100% đỏ)

F1 x (I): AaBb x Aabb

G: AB, Ab, aB, ab Ab, ab

F1-1: 3 A-B-: 3 A-bb: 1 aaBb : 1 aabb

6 đỏ

*
: 1 hồng : 1 trắng

Ví dụ 3(trích đề thi HSG giang sơn 2010)

Giả sử ở 1 loài động vật hoang dã khi đến 2 chiếc thuần chủng lông màu trắng và lông màu kim cương giao phối cùng nhau nhận được F1 toàn con lông màu sắc trắng, cho các con F1 giao phối vơi nhau thu được F2 bao gồm tỉ lệ hình trạng hình 48 trắng : 9 đen : 3 xám : 3 nâu: 1 vàng. Hãy giải thích hiệu quả của phép lai này.

Giải:

– Số tổ hợp giao tử: 48+ 9+ 3+ 3+1 = 64 = 8.8 –> F1 tạo ra 8 loại giao tử –> F­1 dị hòa hợp về 3 cặp gene –> màu lông chịu đựng sự bỏ ra phối vì chưng sự địa chỉ của 3 gen không alen.

– Sơ đồ vật phân li sống F2:

*
ba phần tư D- : 27 A-B-D-: 27 trắng

*
*
3 phần tư B-

*
*
3 phần tư A- 1/4 dd : 9 A-B-dd: 9 trắng

*
3 phần tư D-: 9 A-bbD-: 9 trắng

*
1/4 bb

*
1/4 dd: 3 A-bbdd: 3 trắng

*
3/4 D-: 9 aaB-D-: 9 đen

*
*
3/4 B-

*
1/4 aa 1/4dd: 3 aaB-dd: 3 nâu

*
*
3/4D-: 3 aabbD-: 3 xám 1/4 bb

1/4 dd: 1 aabbdd: 1vàng

b.3 Từ cơ sở sinh hóa –> dạng hình tương tác.

Ví dụ: quá trình sinh hóa sau là đại lý sinh hóa của hiện tượng lạ tương tác gen nào?

*
*
thành phầm của ren B sản phẩm của ren A

*
*
Tiền chất không màu sắc tố đen sắc tố xám.

Giải:

Đây là dạng hình tương tác bổ trợ kiểu 9 : 6: 1.

Vì: có mặt cả 2 gene trội A cùng B (A-B-) –> color xám.

Có phương diện của ren trội B (aaB-) –> màu sắc đen.

Có khía cạnh của gen trội A (A-bb) hoặc không có gen trội như thế nào (aabb) –> bạch tạng

Tóm lại: lúc xét sự di truyền của 1 tính trạng, điều giúp bọn họ nhận biết tính trạng đó được di truyền theo quy luật can dự của 2 ren không alen là

+ Tính trạng này được phân li KH ở nỗ lực hệ sau theo tỉ lệ 9:3:3:1 hay đổi khác của tỉ lệ thành phần này.

+ Tính trạng đó được phân li KH ở rứa hệ sau theo tỉ trọng 3:3:1:1 hay biến đổi của tỉ trọng này.

+ hiệu quả lai phân tích xuất hiện thêm tỉ lệ KH 1:1:1:1 hay biến hóa của tỉ lệ này.

2. Tác động gen cùng phân li độc lập:

a) cách thức nhận biết:

– Đề bài bác xét sự di truyền của 2 tính trạng

– mở ra các tỉ lệ thành phần :

+ Lai F1 dị hòa hợp về 3 cặp gene : F1 x F1 –> tỉ lệ F2:

27 : 21 : 9 : 7

(9 : 7)(3: 1)

27 : 18 : 3 : 9 : 6 : 1

(9: 6 : 1)(3: 1)

27 : 9 : 9 : 3 : 9 : 3 : 3 :1

(9: 3 : 3: 1)(3: 1)

27 : 9 : 12 : 9 : 3 : 4

(9: 3: 4)(3: 1)

39 : 13 : 9 : 3

(13: 3)(3:1)

36 : 9 : 3 : 12 : 3 : 1

(12 : 3 : 1)(3: 1)

45 : 3 : 15 : 1

(15 : 1)(3: 1)

+ Hoặc xuất hiện các tỉ lệ:

15: 5: 3: 3 = (5: 3)(3: 1); 3: 3: 1: 1 = (3: 1)(1: 1)…

b) phương thức giải:

Bước 1: Xét riêng từng cặp tính trạng, xác định được một tính trạng dt tương tác, tính trạng kia vì chưng một ren quy định.

Bước 2: Xét chung: tích tỉ lệ chung bằng tích tỉ lệ riêng của các nhóm tính trạng –> hai tính trạng đa số phân li độc lập.

Bước 3: Viết dạng hình gen của p. Và viết sơ đồ vật lai.

Ví dụ :

Lai giữa phường thuần chủng được F1 hầu như hoa đỏ, trái ngọt. F1 từ thụ phấn được F2 tất cả 4 đẳng cấp hình với tỉ lệ: 1431 hoa đỏ, trái ngọt: 1112 hoa trắng, quả ngọt: 477 hoa đỏ, trái chua: 372 hoa trắng, quả chua. Xác định quy luật pháp di truyền chi phối phép lai trên? Biết vị trái được chi phối do một cặp gen.

Giải:

– cách 1: F2 phân li theo tỉ lệ: 1431: 1112 : 477: 372 ~ 27: 21: 9: 7

+ Xét sự dt tính trạng màu sắc hoa: Hoa đỏ: hoa white ~ 9: 7

–> tính trạng màu sắc hoa di truyền theo quy qui định tác động hỗ trợ kiểu 9:7

Quy ước: A-B-: hoa đỏ, A-bb; aaB-; aabb: hoa trắng

–> F1: AaBb (hoa đỏ) x AaBb (hoa đỏ)

+ Xét sự di truyền tính trạng vị quả: quả ngọt : trái chua ~ 3: 1

–> Tính trạng vị quả dt theo quy nguyên tắc phân li

Quy ước: D: quả ngọt; d: trái chua.

–> F1: Dd (quả ngọt) x Dd (quả ngọt)

– bước 2: Xét sự di truyền đồng thời của 2 tính trạng:

(9: 7)(3: 1) = 27: 21: 9: 7 (phù hợp tỉ lệ phân li của đề bài)

–> 3 cặp gen chính sách 2 cặp tính trạng nằm ở 3 cặp NST tương đồng khác nhau, phân li độc lập, tổ hợp tự do.

– bước 3: Viết sơ đồ lai:

vẻ bên ngoài gen của F1: AaBbDd -> hình dạng gen của phường có thể:

P: AABBDD (hoa đỏ, trái ngọt) x aabbdd (hoa trắng, trái chua)

P: AABBdd (hoa đỏ, quả chua) x aabbDD (hoa trắng, trái ngọt)

P: AAbbDD (hoa trắng, trái ngọt) x aaBBdd (hoa trắng, quả chua)

P: AAbbdd (hoa trắng, trái chua) x aaBBDD (hoa trắng, quả ngọt)

3. Hệ trọng gen và links gen

(1 tính trạng vì chưng 2 cặp gene không alen tương tác, 1 tính trạng do 1 cặp gen chính sách liên kết với cùng một trong 2 gen dụng cụ tính trạng vì tương tác).

a) phương pháp nhận biết:

Đề bài xích xét đến 2 tính trạng.

Tỉ lệ hình dáng hình chung cho tất cả hai tính trạng không bằng tích của hai team tỉ lệ lúc xét riêng và thấy giảm mở ra biến dị tổ hợp.

Có 2 trường hợp:

+ nếu như tỉ lệ phổ biến cả nhì tính trạng như thể tỉ lệ tương tác solo thuần như 9: 3: 3:1; 9: 6: 1; 9: 7; 12: 3: 1; 13: 3; 9: 3: 4… thì chắc hẳn rằng các gen link đồng.

+ nếu tỉ lệ bình thường của 2 tính trạng khác tỉ lệ 1-1 thuần như 9 : 3 : 2 : 1 : 1; 6 : 6 : 3: 1; 8 : 5 : 2: 1; 6 : 5 : 3 :1 :1; 10 : 3 : 2 : 1; 8: 4 : 3 : 1.. thì chắc chắn các gen links đối.

+ nước ngoài lệ, so với tương tác át chế 13 : 3, tỉ lệ tầm thường về cả nhị tính trạng là 9 : 3 : 4 sẽ phù hợp cả links đồng và links đối.

b) phương thức giải:

Bước 1: Biện luận xác minh quy luật.

+ tách riêng từng tính trạng để xét: có 1 tính trạng di truyền tương tác, 1 tính trạng do một cặp ren quy định.

Xem thêm: Giáo Án Tiếng Anh 6 Thí Điểm, Giáo Án Trọn Bộ Tiếng Anh Lớp 6 Thí Điểm Mới Nhất

+ Xét bình thường : Tỉ lệ hình dạng hình chung cho cả hai tính trạng không bằng tích của hai team tỉ lệ khi xét riêng cùng thấy giảm xuất hiện thêm biến dị tổ hợp –> gen mức sử dụng tính trạng dt theo quy lao lý của Menđen sẽ liên kết trọn vẹn với 1 trong những 2 gen lý lẽ tính trạng do tương tác.