Bài Tập Phóng Xạ Có Lời Giải

     
1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải bỏ ra tiết.2Học sinh hoàn toàn có thể hỏi và hội đàm lại nếu như không hiểu.3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại những chú ý4Biết điểm yếu và tất cả hướng chiến thuật cải thiện

Trong những biểu thức sau đây, biểu thức làm sao đúngvới nội dung của định chế độ phóng xạ? (với m0là cân nặng của chất phóng xạ ban đầu, m là khối lượng chất phóng xạ còn sót lại tại thời điểm t, $lambda $ là hằng số phóng xạ).

Bạn đang xem: Bài tập phóng xạ có lời giải


Chất Iốt phóng xạ (_53^131)I cần sử dụng trong y tế có chu kỳ luân hồi bán rã 8 ngày đêm. Nếu nhận thấy 100g hóa học này thì sau 8 tuần lễ còn bao nhiêu?


Một chất phóng xạ ban sơ có N0 hạt nhân. Sau 1 năm, còn lại một phần ba số phân tử nhân ban sơ chưa phân rã. Sau 1 năm nữa, số hạt nhân còn lại chưa phân rã của chất phóng xạ đó là:


Một hóa học phóng xạ có chu kỳ luân hồi bán tan là 3,8 ngày. Sau thời gian 11,4 ngày thì độ phóng xạ (hoạt độ phóng xạ) của lượng hóa học phóng xạ còn lại bằng bao nhiêu xác suất so với độ phóng xạ của lượng chất phóng xạ ban đầu?


(^22Na)phân tung với chu kì T = 2,6 năm. Khối lượng thuở đầu là m0. Sau hai năm lượng (^22Na)phân rã bao nhiêu %?


Tính số phân tử nhân bị phân rã sau 1s trong 1g Rađi (^226)Ra . Cho biết chu kỳ cung cấp rã của (^226)Ra là 1580 năm. Số Avôgađrô là NA= 6,02.1023mol-1.

Xem thêm: Giáo Án Điện Tử, Bài Giảng Tiếng Anh Lớp 7 Unit 1 Chọn Lọc, Tiếng Anh 7


Pôlôni (^210Po) là một trong chất phóng xạ tất cả chu kì buôn bán rã (140) ngày đêm. Phân tử nhân pôlôni phóng xạ sẽ biến thành hạt nhân chì ((^206Pb)) và tất nhiên một hạt a. Lúc đầu có (42 mg) hóa học phóng xạ pôlôni. Cân nặng chì ra đời sau (280) ngày đêm là:


Đồng vị(_11^24)Na là hóa học phóng xạ β-tạo thành hạt nhân magiê( (_12^24)Mg). Thuở đầu có 12gam Na và chu kì phân phối rã là 15 giờ. Sau 45 h thì trọng lượng Mg sinh sản thành là :


Phương trình phóng xạ của Pôlôni bao gồm dạng:(_84^210Po)( o _Z^APb + alpha ).Cho chu kỳ bán tung của Pôlôni T=138 ngày. Khối lượng ban đầu m0=1g. Hỏi sau bao lâu khối lượng Pôlôni chỉ từ 0,707g?


Một lượng hóa học phóng xạ sau 12 năm thì còn sót lại 1/16 khối lượng thuở đầu của nó. Chu kì bán rã của chất đó là


Một đồng vị phóng xạ có chu kì bán rã T. Cứ sau đó 1 khoảng thời gian bằng bao nhiêu thì số hạt nhân bị phân chảy trong khoảng thời gian đó bằng tía lần số hạt nhân sót lại của đồng vị ấy


(_11^24Na)là chất phóng xạ (eta ^ - )với chu kỳ luân hồi bán tan 15 giờ. Ban đầu có một lượng (_11^24Na)thì sau đó 1 khoảng thời gian bao nhiêu lượng hóa học phóng xạ trên bị phân tung 75%?


Một lượng chất phóng xạ (_86^222Rn)ban đầu có trọng lượng 1mg. Sau 15,2 ngày độ phóng xạ giảm 93,75%. Chu kỳ luân hồi bán tan của Rn là:


Hạt nhân A (có khối lượng mA) đứng lặng phóng xạ thành hạt B (có cân nặng mB) với C (có trọng lượng mC) theo phương trình (A o B + C). Nếu như phản ứng tỏa tích điện ∆E thì cồn năng của B là:


Hạt nhân (A) đã đứng lặng thì phân rã thành hạt nhân (B) có trọng lượng (m_B)và phân tử $alpha $ có khối lượng (m_alpha). Tỉ số giữa rượu cồn năng của phân tử $alpha $ và hễ năng của hạt nhân (B) ngay lập tức sau phân tan bằng:


Chất phóng xạ (_84^210Po)phát ra tia αvà chuyển đổi thành (_82^206Pb). Biết khối lượng các phân tử là mPb= 205,9744u, mPo= 209,9828u, mα= 4,0026u. Trả sử phân tử nhân mẹ thuở đầu đứng yên cùng sự phân rã ko phát ra tia γthì rượu cồn năng của phân tử nhân con là:


Một hạt nhân X, thuở đầu đứng yên, phóng xạ αvà biến thành hạt nhân Y. Biết phân tử nhân X bao gồm số khối là A, phân tử αphát ra tốc độ v. Lấy trọng lượng của phân tử nhân bằng số khối của chính nó tính theo đơn vị u. Vận tốc của hạt nhân Y bằng:


(_92^235U + _0^1n o _42^95Mo + _57^139La + 2_0^1n + 7e^ - ) là 1 trong những phản ứng phân hạch của Urani 235. Biết khối lượng hạt nhân : (m_U = m 234,99 m u) ; (m_Mo = m 94,88 m u) ;(m_La = m 138,87 m u) ;(m_n = m 1,0087 m u). Mang lại năng suất toả nhiệt độ của xăng là (46.10^6J/kg). Khối lượng xăng cần dùng để rất có thể toả tích điện tương đương với cùng 1 gam U phân hạch ? lấy (1uc^2 = 931MeV)


Hiện ni trong quặng thiên nhiên có chứa cả (_92^238U)(_92^235U)theo tỉ lệ thành phần nguyên tử là 140 :1. Mang sử ở thời điểm tạo thành Trái Đất, tỷ lệ trên là 1:1. Hãy tính tuổi của Trái Đất. Biết chu kỳ bán rã của (_92^238U)là 4,5.109năm, (_92^235U)có chu kỳ bán chảy 7,13.108năm.

Xem thêm: Tap 113 Mới Nhất 2022 - Chuyện Tình Nàng Lọ Lem


Trong phòng thí nghiệm, tín đồ ta tiến hành khẳng định chu kì phân phối rã (T) của một chất phóng xạ bằng cách dùng trang bị đếm xung nhằm đo tỉ lệ thân số phân tử bị phân chảy ( mDelta N) với số hạt thuở đầu ( mN_ m0 m.) Dựa vào kết quả thực nghiệm đo được trên đồ dùng thị hãy tính chu kì phân phối rã của hóa học phóng xạ này?


*

Hạt nhân Poloni (left( _84^210Po ight)) đứng im phát ra tia anpha và trở thành hạt nhân chì Pb. Mang đến (m_Po = 209,9828u) , (m_alpha = 4,0026u), (m_Pb = 205,9744u). Tốc độ của phân tử nhân chì phóng ra bằng


Coban (_27^60Co) là hóa học phóng xạ có chu kì cung cấp rã T = 5,33 năm. Ban đầu có 1000g co thì sau 10,66 năm số nguyên tử coban còn trên là?


Chất phóng xạ pôlôni (_84^210Po) bao gồm chu kì bán rã 138 ngày. Ban đầu có một mẫu bao gồm N0 phân tử nhân pôlôni (_84^210Po). Sau bao lâu (kể từ lúc ban đầu), số phân tử nhân (_84^210Po) bị phân rã là (dfrac78N_0)?


vào điều trị dịch ung thư, người mắc bệnh được chiếu xạ với cùng một liều xác định nào đó xuất phát điểm từ một nguồn phóng xạ. Biết mối cung cấp có chu kỳ bán tung là 4 năm. Khi nguồn được thực hiện lần đầu thì thời gian cho một liều xạ là 10 phút. Hỏi sau hai năm thời gian cho 1 liều xạ là bao nhiêu phút:


Gọi (N_0) là số phân tử nhân phóng xạ ban đầu (left( t = 0 ight)) và (Delta N) là số hạt nhân sẽ phóng xạ sau thời hạn (t). Đồ thị nào tiếp sau đây biểu thị sự biến thiên của (Delta N) theo thời gian?

*


những tế bào ung thư dễ dẫn đến tổn yêu quý dưới tác dụng của tia X hoặc tia gamma hơn các tế bào khỏe khoắn mạnh. Mặc dù ngày hiện nay đã có những máy tốc độ tuyến tính cố kỉnh thế, tuy vậy trước kia nguồn tiêu chuẩn để điều trị là phóng xạ (^60Co). Đồng vị này phân rã (eta ) thành (^60Ni) ngơi nghỉ trạng thái kích thích, tuy vậy (^60Ni) ngay tiếp nối trở về trạng thái cơ phiên bản và phạt ra hai photon gamma, từng photon có năng lượng xấp xỉ 1,2 MeV. Biết rằng chu kì buôn bán rã của phân rã (eta ) là 5,27 năm. Xác định số hạt nhân (^60Co) xuất hiện trong nguồn 6000 Ci hay được dùng trong số bệnh viện.


hạt nhân (_92^234U) sẽ đứng im thì phân chảy phóng xạ ra hạt(alpha ). Thực nghiệm đo được hễ năng của hạt (alpha ) bởi 12,89 MeV. Sự sai lệch giữa giá chỉ trị đo lường và tính toán và giá trị đo được đã giải thích bằng vấn đề phát ra sự phản xạ (gamma ) cùng hay với phân tử (alpha ) trong quá trình phân chảy (_92^234U). Khối lượng hạt nhân (_92^234U), (_90^230Th) và hạt (alpha ) lần lượt bởi 233,9904u: 229,9737u cùng 4,0015lu. Hiểu được hằng số Planck, vận tốc ánh sáng trong chân không cùng điện tích nguyên tố có giá trị lần lượt bằng (6,625.10^ - 34J.s;,3.10^8m/s)và (1,6.10^ - 19C). Cho biết lu=931,5 (MeV/c^2). Cách sóng của sự phản xạ (gamma ) phạt ra là: