Bài Tập Phản Ứng Nhiệt Nhôm

     
Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Các dạng bài bác tập hóa học lớp 9Chương 1: các loại hợp hóa học vô cơChương 2: Kim loạiChương 3: Phi kim. Sơ sài về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa họcChương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệuChương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime
Bài tập bội nghịch ứng nhiệt độ nhôm lựa chọn lọc, gồm đáp án
Trang trước
Trang sau

Bài 1: Trộn 8,1 gam Al và 48 gam Fe2O3 rồi cho thực hiện phản ứng nhiệt độ nhôm vào điều kiện không tồn tại không khí, kết thúc thí sát hoạch được m gam tất cả hổn hợp rắn. Cực hiếm của m là:


A.

Bạn đang xem: Bài tập phản ứng nhiệt nhôm

56,1 gam. B. 61,5 gam C. 65,1 gam D. 51,6 gam

Bài 2: sử dụng m gam Al để khử trọn vẹn một lượng Fe2O3 sau bội nghịch ứng thấy khối lượng oxit bớt 0,58 g. Hỏi lượng nhôm đã sử dụng m là:

A. m = 0,27 g B. m = 2,7g C. m = 0,54 g D. m = 1,12 g.

Bài 3: các thành phần hỗn hợp X gồm Fe3O4 với Al tất cả tỉ lệ mol khớp ứng 1 : 3. Tiến hành phản ứng nhiệt độ nhôm X (không bao gồm không khí) đến khi phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được hỗn hợp gồm:

A. Al, Fe, Fe3O4 với Al2O3 B. Al2O3, Fe cùng Fe3O4.

C. Al2O3 và Fe. D. Al, Fe với Al2O3.

Bài 4: thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp X gồm Fe2O3 với Al vào điều kiện không có không khí thu được hỗn hợp chất rắn Y. đến Y tính năng với dung dịch NaOH dư vẫn thu được 0,3 mol H2. Ngoài ra nếu mang đến Y tác dụng với hỗn hợp HCl dư đã thu được 0,4 mol H2. Số mol Al vào X là:

A. 0,3 mol B. 0,6 mol C. 0,4 mol D. 0,25 mol

Bài 5: Nung m gam hỗn hợp Al, Fe2O3 cho phản ứng trọn vẹn thu được hỗn hợp rắn Y. Chia Y làm cho 2 phần bởi nhau. Phần 1 tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư, hiện ra 3,08 lít khí H2 sinh sống đktc. Phần 2 tính năng với dung dịch NaOH dư, có mặt 0,84 lít khí H2 nghỉ ngơi đktc. Quý hiếm của m là:

A. 21,40 B. 29,40 C. 29,43 D. 22,75


Bài 6: hỗn hợp X bao gồm Al, Fe2O3 có khối lượng 21,67 gam. Triển khai phản ứng nhiệt nhôm trong điều kiện không tồn tại không khí (giả sử chỉ xảy ra phản ứng khử Fe2O3 thành Fe). Hòa tan tất cả hổn hợp chất rắn sau phản bội ứng bằng dung dịch NaOH dư thu được 2,016 lít khí H2 (đktc) cùng 12,4 gam chất rắn ko tan. Công suất của bội phản ứng nhiệt nhôm là:

A. 45% B. 50% C. 71,43% D. 75%

Bài 7: gồm 9,66 gam tất cả hổn hợp bột nhôm cùng Fe3O4. Thực hiện nhiệt nhôm trọn vẹn rồi hài hòa hết các thành phần hỗn hợp sau làm phản ứng bởi dung dịch HCl được 2,688 lít H2 (đktc). Cân nặng nhôm trong hỗn hợp thuở đầu là?

A. 2,16 B. 2,7 C. 2,88 D. 0,54

Bài 8: Nung lếu láo hợp bao gồm 15,2 gam Cr2O3 (Cr = 52) và m gam Al. Sau phản nghịch ứng hoàn toàn, được 23,3 gam tất cả hổn hợp rắn X. Cho toàn bộ X phản nghịch ứng cùng với axit HCl dư thoát ra V lít H2 (đktc). Tính quý hiếm của V?

A. 2,24 lit B. 3,36 lit C. 7,84 lit D. 1,12 lit

Bài 9: khi nung hoàn toàn hỗn thích hợp A có x gam Al với y gam Fe2O3 thu được tất cả hổn hợp B. Chia B thành nhị phần bằng nhau: Phần 1 rã trong hỗn hợp NaOH dư, không tồn tại khí bay ra và còn sót lại 4,4 gam chất rắn không tan. Phần 2 trong dung dịch H2SO4 loãng dư thu được 1,12 lít khí(đktc). Cực hiếm của y là

A.

Xem thêm: Các Bài Tập Lượng Giác Ôn Thi Đại Học Môn Toán, Lượng Giác Toàn Tập

5,6 gam B. 11,2 gam C. 16 gam D. 8 gam

Bài 10: Nung Al cùng Fe3O4 (không có không khí, phản nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn) thu được hỗn hợp A. Nếu mang lại A tác dụng với dung dịch KOH dư thì thu được 0,672 lít khí (đktc). Nếu mang đến A công dụng với H2SO4 đặc, lạnh dư được 1,428 lít SO2 tốt nhất (đktc). % khối lượng Al trong láo lếu hợp ban sơ là:

A. 33,69% B. 26,33% C. 38,30% D. 19,88%


Đáp án và gợi ý giải

1. A2. C3. D4. A5. D
6. D7. B8. C9. B10. C

Bài 1:

Theo định vẻ ngoài bảo toàn cân nặng ta có:

∑ mtruoc pư = ∑ msau pư

⇔ mAl + mFe2O3 = mhh ran sau

⇔ 8,1 + 48 = 56,1 = mhh ran sau

⇒ lựa chọn A.

Bài 2:

2Al + Fe2O3 → Al2O3 + 2Fe

2a………a…………a………………..mol

Theo bài xích ta có:

mFe2O3 - mAl2O3 = 0,58g

⇔ 160a - 102a = 0,58g

⇔ 58a = 0,58

⇔ a = 0,01 mol

⇒ nAl = 2a = 0,02 mol

⇒ mAl = 0,02.27 = 0,54g

⇒ chọn C.


Bài 3:

Theo bài, ta trả sử số mol của Fe3O4 là một trong những mol, của Al là 3 mol.

8Al + 3Fe3O4 → 4Al2O3 + 9Fe

Ban đầu3…………1………………………………mol

Phản ứng2,67……..1……...........1,33…….3….mol

Sau phản bội ứng0,33………0………….1,33……3……mol

Vậy sau bội phản ứng hỗn hợp gồm có Al dư, Al2O3, Fe.

⇒ lựa chọn D.

Bài 4:

Vì Y tính năng với NaOH ra đời khí H2 nên tất cả Al còn dư → Fe2O3 bội phản ứng hết.

Vậy Y gồm có Al dư, Al2O3 cùng Fe.

- Y công dụng với NaOH vận khí H2.

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2 (1)

*

- Y chức năng với HCl sinh khí H2.

2Al + 6HCl → 2AlCl3 +3H2 (2)

fe + HCl → FeCl2 + H2 (3)

⇒ nH2(2) = 3/2 nAl dư = 3/2 . 0,2 = 0,3 mol

⇒ nH2(3) = nFe = nH2 - nH2(2) = 0,4-0,3= 0,1 mol

- bội nghịch ứng nhiệt độ nhôm:

2Al + Fe2O3 → Al2O3 + 2Fe (4)

Theo phản bội ứng (4) ta có:

⇒ nAl lúc đầu = nAl dư + nAl pư = 0,2+0,1 = 0,3 mol → m↓ = mAl(OH)3 = 0,1.78 = =7,8g

⇒ lựa chọn A.

Bài 5:

2Al + Fe2O3 → Al2O3 + 2Fe

nH2(p1) = 3,08/22,4 = 0,1375 mol

nH2(p2) = 0,84/22,4 = 0,0375 mol

Thấy phần 2 tính năng với NaOH có mặt khí, suy ra thành phầm có Al dư.

Vậy rắn Y tất cả Al2O3, Fe với Al dư.

Phần 2:

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2

Theo PTPU ta có:

nAl (p2) = 2/3 nH2(p2) = 2/3 . 0,0375 = 0,025 mol

⇒ nAl(p1) = nAl(p2) = 0,025 mol

Phần 1:

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2 (*)

2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2 (**)

Theo (**) ta có:

nH2(**) = 3/2 nAl(p1) = 3/2 . 0,025 = 0,0375 mol

⇒ nH2(*) = nH2(p1) - nH2(**) = 0,1375 - 0,0375 = 0,1 mol

⇒ nFe (p1) = nH2(*)=0,1 mol

*

⇒ nAL pư = nFe sp = 0,2 mol

⇒ nFe2O3 = 1/2 . NFe sp = 50% . 0,2 = 0,1 mol

⇒ mhh = mFe2O3 + mAl (pư) + mAl(dư) = 0,1.160+0,05.27+0,2.27=22,75g

⇒ chọn D.

Bài 6:

2Al + Fe2O3 → Al2O3 + 2Fe

Sau làm phản ứng cho các thành phần hỗn hợp rắn tác dụng với dd NaOH thấy có khí bay ra, suy ra bao gồm Al dư.

Vậy hỗn hợp rắn: Fe, Al2O3, Al (dư) cùng Fe2O3 (nếu dư).

Theo định lao lý bảo toàn khối lượng, ta có:

mX = m ran chảy - mran khong tan

⇒ m ran rã = mX - mran khong rã = 21,67 - 12,4 = 9,27g

Mà mran tan = mAl(dư) + mAl2O3

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2 (1)

Theo PTHH (1), ta có:

*

⇒ mAl(dư) = 0,06.27 = 1,62g

⇒ mAl2O3 pư = m ran chảy - mAl(dư) = 9,27-1,62=7,65 g

⇒ nAl2O3(pư) = 0,075mol

⇒ nAl(pư) = nFe(sp) = 2.nAl2O3(pư) = 0,075.2 = 0,15 mol

Ta có:

m ran khong tan = mFe (sp) = mFe2O3(neu dư)

⇒ mFe2O3(neu dư)=12,4-0,15.56 = 4g

⇒ nFe2O3 dư = 4/160 = 0,025 mol

*

Giả sử làm phản ứng hoàn toàn thì Al đang dư → Tính hiệu suất phản ứng sức nóng nhôm theo Fe2O3.

⇒ H = 0,075.100/0,1 = 75%

⇒ lựa chọn D.

Bài 7:

8Al + 3Fe3O4 → 4Al2O3 + 9Fe (1)

TH1: Al dư, vậy các thành phần hỗn hợp sau bội phản ứng là: Al2O3, Fe, Al dư.

Gọi x cùng y lần lượt là số mol Al bội phản ứng cùng số mol Al dư.

2Al + 6HCl → 2AlCl3 +3H2 (2)

fe + HCl → FeCl2 + H2 (3)

Theo PTHH (1), ta có:

nFe3O4 = 3/8 . X, nFe = 9/8 . X

Theo PTHH (2) và (3), ta có:

nH2(2) = 3/2 . Y

nH2(3) = 9/8 . X

Từ trên ta gồm hệ pt:

*

⇒ nAl(bđ) = nAl(pư) + nAl(dư) = x+y = 0,08+0,02=0,1 mol

⇒ mAl(bđ) = 0,1.27 = 2,7g

TH2: Fe3O4 dư, suy ra các thành phần hỗn hợp sau phản nghịch ứng: Al2O3, Fe, Fe3O4 dư.

Gọi a, b là số mol Al làm phản ứng cùng số mol Fe3O4 dư.

Theo PTHH (1) ta có:

nFe3O4(pư) = 3/8 . A, nFe(sp) = 9/8 . A

sắt + 2HCl → FeCl2 + H2 (4)

Theo PTHH (4), ta có:

nFe(sp) = nH2 = 9a/8 = 2,688/22,4 = 0,12 mol

⇒ a = 8/75 mol

*

⇒ b = 0,01(loại)

Vậy cân nặng Al ban đầu là 2,7 gam

⇒ chọn B.

Bài 8:

Theo định qui định bảo toàn khối lượng, ta có:

mCr2O3 + mAl = mhh ran(sau pư)

mAl = mhh ran(sau pư) - mCr2O3

mAl = 23,3 -15,2 = 8,1g

⇒ nAl = 0,3 mol

⇒ nCr2O3 = 15,2/152 = 0,1 mol

2Al + Cr2O3 → Al2O3 + 2Cr

Bđ: 0,3 0,1

Pư: 0,2 0,1 0,1 0,2

Sau pư: 0,1 0 0,1 0,2

Hỗn thích hợp sau bội nghịch ứng là Al dư (0,1 mol), Al2O3 (0,1 mol), Cr (0,2 mol).

2Al + 6HCl → 2AlCl3 +3H2

0,1……………………………..0,15

Cr + 2HCl → CrCl2 + H2

0,2…………………………..0,2

⇒ nH2 = 0,15+0,2 = 0,35 mol⇒ VH2 = 0,35.22,4=7,84 lit

⇒ lựa chọn C.

Bài 9: tương tự như bài 4.

Lưu ý:Từ tài liệu đề bài, ta suy ra hh B: Al2O3, Fe, Fe2O3 (nếu dư)

⇒ lựa chọn B.

Bài 10: tương tự bài 4.

Lưu ý: từ dữ khiếu nại đề bài, ta suy ra sau bội nghịch ứng sức nóng nhôm các thành phần hỗn hợp rắn nhận được là: Al dư, Fe, Al2O3.

Xem thêm: Tại Sao Nói Giá Cả Là Mệnh Lệnh Của Thị Trường, Đối Với Mọi Người Sản Xuất Và Lưu Thông Hàng Hóa

2Al +6H2SO4 (đ,n) → Al2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

2Fe + 6H2SO4 (đ,n) → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

⇒ chọn C.


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, nangngucnoisoi.vn HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đk mua khóa huấn luyện lớp 9 mang lại con, được bộ quà tặng kèm theo miễn chi phí khóa ôn thi học tập kì. Cha mẹ hãy đăng ký học test cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!