Bài Tập Đặt Câu Hỏi Cho Phần Gạch Chân

     
*

Bài tập đặt thắc mắc cho từ gạch ốp chân trong giờ Anh (Có đáp án), Tài Liệu học tập Thi xin ra mắt đến các bạn tài liệu bài xích tập đặt câu hỏi cho từ gạch chân trong tiếng


Sau đây Tài Liệu học Thi xin ra mắt đến các bạn tài liệu bài bác tập đặt thắc mắc cho từ gạch men chân trong giờ Anh nhằm mọi tín đồ cùng tham khảo.

Bạn đang xem: Bài tập đặt câu hỏi cho phần gạch chân

Bạn Đang Xem: bài xích tập đặt thắc mắc cho từ gạch men chân trong giờ đồng hồ Anh (Có đáp án)

Nếu chỉ mới nghe qua thì bạn sẽ nghĩ đó là chủ đề trong giờ đồng hồ Anh không có gì sệt biệt. Nhưng thực tiễn thì lại khác, hầu hết chúng ta khi học hầu như đưa ra băn khoăn rằng chúng ta không biết cách đặt câu hỏi trong giờ Anh như vậy nào. Mong muốn đây đang là tư liệu hữu ích, giúp các bạn nắm vững đa số kỹ năng cần thiết và trau dồi con kiến thức tác dụng để sẵn sàng lao vào mọi kỳ thi. Mời chúng ta cùng tham khảo.


Xem Tắt

3 III. Bài bác tập vận dụng

I. Chú ý khi làm bài

– trước hết ta phải xác định được từ nhằm hỏi.

– từ bỏ bị gạch men chân không khi nào xuất hiện tại trong câu hỏi.

– nếu trong câu:

+/ sử dụng động từ hay thì ta đề nghị mượn trợ đụng từ và đảo trợ rượu cồn từ lên trước nhà ngữ với sau từ để hỏi.

Eg: They play football everyday.

=> What do they play everyday?

+/ nếu trong câu dùng “động trường đoản cú tobe”, “động từ bỏ khuyết thiếu” ta chỉ cần đảo “động từ tobe”, “động từ khuyết thiếu” lên trước chủ ngữ và sau từ nhằm hỏi:

Eg: She is planting trees now.

=> What is she playing now?

– ví như trong câu tất cả từ bị gạch men chân dùng phần nhiều từ sau thì khio đưa sang thắc mắc ta bắt buộc đổi khớp ứng như sau:

1. I, We => You

2. Me, us => you

3. Mine, ours => yours

4. My, our => your

5. Some => any

II. Các từ để hỏi thường chạm chán trong giờ Anh.

1. What: vật gì (Dùng nhằm hỏi mang lại đồ vật, sự vật, sự kiện…)

2. Which: mẫu mà (Dùng để hỏi khi gồm sự lựa chọn)

3. Where: chỗ nào (Dùng nhằm hỏi cho vị trí, nơi chốn …)

4. When: bao giờ (Hỏi cho thời gian, thời gian …)

5. Who: ai, tín đồ mà (Hỏi mang lại người)

=> Whom: fan mà (Hỏi mang đến tân ngữ chỉ người)

Eg: I buy him some books.

=> Who/ Whom vày you buy any books (for)?

=> Whose: của bạn mà (Hỏi cho tính từ bỏ sở hữu, sở hữu cách, đại tự sở hữu)

Eg: This is her pen?

=> Whose pen is this?

6. Why: tại sao (Hỏi mang lại lí do, nguyên nhân)

7. How: nuốm nào (Hỏi đến tính từ, trạng từ, sức khoẻ …)

8. How old: hỏi mang lại tuổi

9. How tall: hỏi cho chiều cao của người

10. How high: hỏi cho độ cao của vật

11. How thick: hỏi mang lại độ dày

12. How thin: hỏi mang đến độ mỏng

13. How big: hỏi đến độ lớn

14. How wide: hỏi cho độ rộng

15. How broad: hỏi mang lại bề rộng

16. How deep: hỏi mang lại độ sâu

17. How fast: hỏi mang lại tốc độ

18. How far … from … to …: hỏi đến độ xa

19. How long: hỏi cho độ dài

Eg: This ruler is 20 centimeters long.

=> How long is this ruler?

=> How long: hỏi cho thời gian bao lâu

Eg: It takes me an hour to bởi my homework.

=> How long does it take you to bởi your homework?

(Nó mang mất của công ty bao nhiêu thời gian để làm bài tập về nhà?)

How often: hỏi cho mức độ, tần suất, số lần

Eg: I go to school every day.

=> How often bởi vì you go to lớn school?

How much: hỏi mang đến giá cả

Eg: This book is 3$.

=> How much is this book?

=> How much does this book cost?

=> What is the price of this book?

How much + N (ko đếm được): hỏi cho số lượng

Eg: There is some water in the bottle.

=> How much water is there in the bottle?

How many + N(es,s): hỏi cho số lượng với danh tự đếm được

Eg: There are two pens on the table.

=> How many pens are there on the table?

I have a pen here.

=> How many pens vị you have here?

III. Bài bác tập vận dụng

Bài tập thực hành

Bài 1: Make questions for the underlined words or phrases

1. The dictionary is 200,000dong.

………………………………………………………..

2. I made it from a piece of wood.

…………………………………………………….

3. She bought it at the siêu thị over there.

…………………………………………………….

4. No, I wasn’t. (I was tired after the trip.)

…………………………………………………….

5. It took her three hours lớn finish the composition.

…………………………………………………….

6. I need a phone thẻ to phone my parents.

…………………………………………………….

7. It’s about 1,500 kmfrom Hue khổng lồ Ho đưa ra Minh City.

…………………………………………………….

8. The ngân hàng is opposite the restaurant.

…………………………………………………….

9. The dress looked very nice.

…………………………………………………….

10. I saw herlast night.

…………………………………………………….

11. Her neighbor gave hera nice dress.

…………………………………………………….

12. They returned to lớn Americatwo weeks ago.

…………………………………………………….

13. Mrs. Robinsonbought a poster.

…………………………………………………….

14. My father was in Ha Noilast month.

…………………………………………………….

15. He traveled khổng lồ Nha Trang by coach.

…………………………………………………….

16. She went khổng lồ the doctor because she was sick.

…………………………………………………….

17. Phái mạnh left home at 7 o’clockyesterday.

…………………………………………………….

18. He taught Englishin the high school.

…………………………………………………….

19. The homework was very difficultyesterday.

…………………………………………………….

20. She often does the housework after doing exercises.

…………………………………………………….

21. They are planting someroses in the garden.

…………………………………………………….

22. Liz will send these letters to her friends.

…………………………………………………….

Xem thêm: Ba Ngọn Nến Lung Linh (LờI NhạC SốNg, LờI Bã I Hã¡T, Youtube Karaoke)

23. My favorite subject is Math.

…………………………………………………….

24. Yes, we do. (We have magazines và newspapers)

…………………………………………………….

25. I often listen khổng lồ musicin my miễn phí time.

…………………………………………………….

26. Yes, he is. (He is good at drawing)

…………………………………………………….

27. She learns about computersin computer science class.

…………………………………………………….

28. My mother is cooking in the kitchenat the moment.

………………………………………………………………..

29. Lan likes playing table tennis.

…………………………………………………….

30. I go khổng lồ the movies twice a week.

…………………………………………………….

31. They go lớn the beach on the summer holidays.

………………………………………………………….

32. They stay in a hotel.

………………………………………………………………….

Bài 2: Write questions for the underlined words.

1.- The children swam in the lake.

………………………………………………

2.- The glass fell of the table.

………………………………………………

3.- They saw lions & tigers at the zoo.

………………………………………………

4.- He left the party at 11.o’clock.

………………………………………………

5.- John went to lớn the beach last Sunday.

………………………………………………

6.- He gave her a bunch of flowers for her birthday.

………………………………………………

7.- The company sent the new worker lớn California.

………………………………………………

8.- My sister dreamt about the monster last night.

………………………………………………

9.- My grandmother heard a loud scream last night.

………………………………………………

10.- We went khổng lồ the History Museum.

………………………………………………

11.- He fell because he slipped on a banana peel.

………………………………………………

12- The teacher was angry because he didn’t vày his homework.

………………………………………………

13.- It took us about half an hour khổng lồ get to lớn school.

………………………………………………

14.- She last rode a xe đạp two weeks ago.

………………………………………………

15.- I bought half a kilo of cheese.

………………………………………………

16.- He took his driving kiểm tra two days ago.

………………………………………………

17.- He met Linda for coffee.

………………………………………………

18.- I was born in 1964.

………………………………………………

19.- My cousin started sailing six months ago.

………………………………………………

20.- I went lớn the cinema with my cousins.

………………………………………………

21.- I stayed in New Zealand for six months.

………………………………………………

22.- She called the firemen because her mèo stuck in a tree.

………………………………………………

23.- I bought two kilos of oranges.

………………………………………………

24.- John wrote about his grandparents.

………………………………………………

25.- I watched a very good film on TV last night.

………………………………………………

26.- She made some coffee for her mother.

………………………………………………

27.- Susan gave the money to her brother.

………………………………………………

28.- We went to school by bus.

………………………………………………

29.- I was tired yesterday evening because I worked very hard.

………………………………………………

30.- Mary invited a lot of people to the party.

………………………………………………

31.- No, we didn’t go khổng lồ the cinema last night.

………………………………………………

32.- Shakira grew up in Colombia.

………………………………………………

33.- He went on holiday with his friends.

………………………………………………

34.- She didn’t do anything.

………………………………………………

35.- I borrowed my teacher’s dictionary.

………………………………………………

36.- Someone gave some money khổng lồ Mike.

………………………………………………

37.- Someone helped John with his homework yesterday.

………………………………………………

38.- Shakespeare died in 1616.

Xem thêm: Giải Sgk Tiếng Anh 10 - Unit 13 Lớp 10: Reading

39.- He didn’t dance at the disco because he was tired.

………………………………………………