BÀI 61 TRANG 91 SGK TOÁN 9 TẬP 2

     

c) Tính bán kính (r) của mặt đường tròn nội tiếp hình vuông ở câu b) rồi vẽ con đường tròn ((O;r)).


Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


Lời giải bỏ ra tiết

*

a) lựa chọn điểm (O) có tác dụng tâm, mở compa có độ lâu năm (2cm) vẽ con đường tròn chổ chính giữa (O), bán kính (2cm): ((O; 2cm).)

Vẽ bởi eke và thước thẳng. 

b) Vẽ 2 lần bán kính (AC) với (BD) vuông góc với nhau. Nối (A) cùng với (B), (B) cùng với (C), (C) cùng với (D), (D) cùng với (A) ta được tứ giác (ABCD) là hình vuông nội tiếp mặt đường tròn ((O;2cm))

c) Kẻ (OH ot AD.)

Khi kia ta bao gồm (OH) là bán kính (r) của mặt đường tròn nội tiếp hình vuông vắn (ABCD.) vì (AB = BC = CD = DA) ( ABCD là hình vuông) nên khoảng cách từ trung ương O mang đến AB, BC, CD, DA cân nhau và cùng bởi OH ( định lý contact giữa dây cung và khoảng cách từ chổ chính giữa đến dây) 

Ta có: (Delta OAD) là tam giác vuông cân tại (O) lại có (OH) là con đường cao (Rightarrow , H) là trung điểm của (AD Rightarrow OH=AH=HD.)

( Rightarrow r = OH = AH.)

 Áp dụng định lý Pi-ta-go mang lại tam giác vuông (OHD) ta có:

(OH^2+AH^2=OA^2) (Leftrightarrow r^2 + r^2 = 2^2 Rightarrow 2r^2 = 4 Rightarrow r = sqrt 2 (cm).)

Vẽ con đường tròn ((O;sqrt2cm)). Đường tròn này nội tiếp hình vuông, tiếp xúc tư cạnh hình vuông tại các trung điểm của mỗi cạnh.